6 kysymystä ajanhengestä

6 kysymystä ajanhengestä

Tämän maailman henki on vahvasti Jumalan Henkeä vastaan.

3 Minuuttia ·

Tämän maailman henki vastustaa Jumalan Henkeä. Tämä henki, jota kutsutaan myös ajanhengeksi, on henki, jota kaikkien kristittyjen tulee määrätietoisesti vastustaa.

1. Mikä "ajanhenki" on?

Se on henki, joka johtaa massoja, enemmistöä. Jokaisena aikana on tiettyjä syntejä ja näiden syntien ilmenemismuotoja, jotka leimaavat yleistä ajatustapaa yhteiskunnassa. Tämä on ajanhenki. Tätä henkeä Saatana käyttää saadakseen ihmiset vaikutuksensa alle. Jumalattomat ihmiset ovat tämän hengen orjia. Kuin elottomat nuket, he hyppäävät sinne, minne henki heitä johtaa. Samaan aikaan he esittävät, että ovat riippumattomia ja vapaita tekemään niin kuin itse haluavat.

2. Miksi on tyhmää seurata ajanhenkeä?

Ajanhenki on aina ristiriidassa Pyhän Hengen eli totuuden Hengen kanssa, joka johtaa yksityisiä ihmisiä ja ihmiskuntia Jumalan tahtoon. Ajanhenki ei kunnioita Jumalan lakeja. Tämä henki haluaa tehdä synnistä hyväksyttävää eikä "ylenmäärin synnillistä". (Room. 7:13)

3. Mikä on esimerkillistä?

Jumalan sana kehottaa naisia säädyllisyyteen. "…niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi." 1. Tim. 2:9-10. Tämä on kaukana yhteiskunnan yleisestä ajatustavasta. Ajanhenki on aktiivinen muodissa, pop-kulttuurissa ja kuuluisuuksien parissa, jotka kannattavat päinvastaista, ja joilla on suuri vaikutus suureen yleisöön.

Samaa voidaan sanoa moraalittomuudesta (1. Kor. 6:18-19), ylpeydestä (Sananl. 16:5) ja monista muista asioista, jotka vastustavat Jumalan sanaa. Löysät tai olemattomat normit, ilmeisten syntien hyväksyminen, "kaikki hyvin"-suhtautuminen, itsekäs elämä; näissä kaikissa on ajanhenki.

4. Mikä on tulos tämän hengen seuraamisesta?

Tuloksena on synti, erkaantuminen Jumalasta ja pelastuksen menettäminen. Jos kristityt antavat tämän hengen vaikuttaa itseensä, he tulevat synnin petollisuuden paaduttamiksi, ja he alkavat nähdä vähemmän synnillisenä sen, mitä Jumalan sana kutsuu synniksi. He tulevat samanlaiseen tilanteeseen, missä käärme kiusasi Eevaa Eedenin puutarhassa. "Onko Jumala todellakin sanonut…?" (1. Moos. 3:1) Synnille löytyy puolusteluja, ja pian "kristityllä" ja jumalattomalla ei ole eroa, paitsi että hän tunnustaa kristillisyyden suullaan. "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia." Tiit. 1:16

5. Mikä on tämän vastakohta?

Tämän vastakohta on, että totuuden Henki johtaa ja Pyhä Henki ohjaa elämääsi vanhurskauden polkuja. Jeesus sanoo: "Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi." Joh. 8:32. Tulet vapaaksi hengen orjuudesta, joka houkuttelee lähes koko maailmaa, vapaaksi ihmisille elämisestä, vapaaksi palvelemaan Jumalaa ilman rajoituksia, varauksetta. Vapaaksi elämään mielekästä elämää, joka tyydyttää ja johtaa pelastukseen.

6. Kuinka voin vastustaa ajanhenkeä?

Tämän hengen vastustaminen on erityisen vaikeaa. Sen vastustaminen voi johtaa häpeään. Se maksaa jotakin – kunnian, hyvän maineen, hyväksynnän, ehkä jopa suhteen toisiin ihmisiin. Se merkitsee omien syntisten himojen ja halujen vastustamista, jotka asuvat omassa luonnossasi. Horjumattoman kannan ottaminen vastavirtaan, jonka vankina suurin osa maailmasta on, vaikuttaa hulluudelta niistä, jotka eivät rakasta Jumalaa ja jotka eivät koko sydämestään halua miellyttää vain häntä.

Sinulle, joka olet kristitty, tulee Kristuksen olla ainut Herra ja Mestari. Silloin et tottele muita valtoja; sinä et seuraa vallitsevia asenteita maailmassa tai ajanhenkeä, vaikka kaikki muut tekisivät niin.

Kysymys on siitä, haluaako luopua sopusoinnusta Jumalan sanan kanssa säilyttääkseen kunniansa, mukautuakseen joukkoon tai luodakseen rauhan. Ajanhenkeä voi vastustaa siten, että päättää sen sijaan olla nuhteeton Jumalan silmissä. Kaipaus seurata Jeesusta antaa sinulle voiman vastustaa virran viemäksi joutumista.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.