6 keinoa vastustaa ryhmäpainetta

6 keinoa vastustaa ryhmäpainetta

Kuinka voin päästä eroon siitä, että olen niin helposti vaikutettavissa tekemään sellaista, minkä tiedän vääräksi?

6 Minuuttia ·

Onko mahdollista voittaa "ihmispelko" ja vastustaa ryhmäpainetta? Kuinka voin päästä eroon siitä, että olen niin helposti vaikutettavissa tekemään sellaista, minkä tiedän vääräksi?

GRyhmäpaine: Kukapa ei olisi tuntenut sitä? Sitä on kaikkialla – koulussa, töissä, ystävien kesken. Se on näennäisesti ylivoimainen mukautumispaine, ja usein toimin sen vuoksi vastoin sitä, minkä tiedän oikeaksi. Kun annan periksi, lopputulos on, että tunnen itseni tyhjäksi ja voimattomaksi. Eikä vain se, vaan minua painaa katumus ja huono omatunto. Tiedän, että minua ei ole kutsuttu sellaiseen elämään kristittynä, mutta mitä voin tehdä? Pystynkö todella vastustamaan sitä, että toiset ihmiset ja heidän mielipiteensä eivät vaikutusta minuun?

Miksi toiset ihmiset vaikuttavat minuun niin helposti? Tämä johtuu siitä, että ajatuksiani ohjaa se, mitä muut ovat minusta mieltä. Pelkään, mitä he voivat sanoa, jos kerron heille, mitä oikeasti ajattelen, tai jos en ole mukana siinä, mitä he tekevät. Voin menettää asemani heidän parissaan, ja he voivat jopa alkaa puhua minusta pahaa, kun olen poissa! Tätä kutsutaan "ihmispeloksi"; se on vastakohta jumalanpelolle ja Jumalan palvelemiselle, ja se on syy, miksi on niin vaikeaa vastustaa ryhmäpainetta.

Minun tulee tunnustaa totuus itsestäni. Minun tulee myöntää, että olen sidottu ihmisten mielipiteeseen minusta. Minun pitää tunnustaa, että aivan liian usein teen ratkaisuja, jotka ovat vastoin sitä, minkä tiedän Jumalan tahdoksi, koska samanikäisten nuorten tai median paine vaikuttaa minuun. Minun pitää haluta tulla vapaaksi tästä! Silloin Jumala voi auttaa minua. Hän voi myös auttaa minua tulemaan sellaiseksi, että voin vaikuttaa hyvää niihin ihmisiin, jotka ovat ympärilläni!

Ensimmäinen vaihe ryhmäpaineen vastustamisessa on päättää elää yksin Jumalalle: Rakastaa häntä ja pelätä synnin tekemistä häntä vastaan.

Jumalan palveleminen

Ihmisten hyväksyntä voi vaikuttaa todella tärkeältä, mutta kuinka on Jumalan hyväksynnän ja arvostuksen laita? Kun toimintaani ohjaa se, mitä muut ajattelevat minusta, menetän yhteyden Jumalan kanssa sekä kykyni palvella häntä ja kuulla hänen äänensä. "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi." 5. Moos. 6:5. Ensimmäinen vaihe ryhmäpaineen vastustamisessa on päättää elää pelkästään Jumalalle: Rakastaa häntä ja pelätä synnin tekemistä häntä vastaan. Jos tunnen, että minulta puuttuu rakkautta Jumalaa kohtaan, eikä minulla ole tätä pyhää pelkoa synnin tekemiseen Jumalaa vastaan, voin rukoilla häntä, joka antaa "auliisti ja moittimatta", – ja saan sen! (Jaak. 1:5)

Vältä huonoa seuraa!

Kun tunnustan totuuden siitä, kuinka helposti ryhmäpaine vaikuttaa minuun, pitäisi olla itsestään selvää, etten hakeudu tilanteisiin, missä tulen helpommin kiusatuksi. 1. Kor. 15:33:ssa on kirjoitettu:"Älkää eksykö! Huono seura hyvät tavat turmelee." Sisimmässäni tiedän, kuka minuun vaikuttaa väärällä tavalla. "Mutta he ovat minun ystäviäni", perustelen itselleni: "Jos käännyn heitä vastaan, he voivat hylätä minut!"

Mutta jos edelleen vietän aikaa näiden "ystävien" kanssa, jotka painostavat minua tekemään sitä, minkä tiedän vääräksi, silloin en voi palvella Jumalaa ja olla uskollinen häntä kohtaan. "Huono seura" pitää sisällään myös sen, mitä katselen tai kuuntelen, missä "surfailen"ja mitä luen. Huono seura pimentää näkyni ja päämääräni tulla vapaaksi synnistä, ja se voi johtaa minut tarpeettomiin kiusauksiin. Vasta kun erottaudun huonosta seurasta, voin edistyä kristillisessä elämässäni!

Ole valmis

Vaikka olen varovainen sen suhteen, millaisessa seurassa vietän aikaani, voin edelleen kohdata odottamatonta ryhmäpainetta. Minun täytyy valmistautua etukäteen. Minun pitää herätä joka aamu päättäväisenä, että haluan pitää itseni puhtaana ja totella Jumalan johdatusta sydämessäni. Ps.118:6:ssa on kirjoitettu: "Herra on minun puolellani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä?" Minun täytyy aseistautua tällä ajatuksella, niin että olen valmistautunut päivän mittaan.

Tulen vapaaksi ajattelemaan, toimimaan ja puhumaan siten kuin Jumala vaikuttaa minussa Pyhän Hengen kautta.

Ole luja

Ei ole mitään syytä hävetä olla kristitty. Jos olen päättänyt palvella Jumalaa elämässäni, niin voin rohkeasti seisoa sen takana, minkä tiedän oikeaksi. 1. Piet. 3:17:ssä on kirjoitettu: "Onhan parempi, jos niin on Jumalan tahto, kärsiä hyväntekijänä kuin pahantekijänä." Pahin, mitä voi tapahtua, on että ihmiset eivät pidä siitä, että teen sen mukaan, minkä tiedän oikeaksi; mutta se ei ole mitään suhteessa siihen sisäiseen rauhan ja iloon, jonka saan, kun minulla on puhdas omatunto Jumalan kasvojen edessä.

Ole esimerkki

Kertomalla toisille, mihin uskon, ja sen jälkeen elämällä tämän todistuksen mukaan, tulen esimerkiksi. Matt. 5: 14-16:ssa on kirjoitettu: "Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa.". Puolustelujen esittämisen sijaan ja yksinkertaisesti välttämällä tilanteita, voin olla valo maailman pimeydessä. Voin käyttää vapaa-aikaani Jumalan sanaan tutustumiseen ja saada hyviä vaikutuksia ihmisiltä, jotka haluavat pitää itsensä puhtaana samoin kuin minä. Sillä tavalla en ainoastaan vastusta ryhmäpainetta, vaan minulla voi olla hyvä vaikutus myös muihin, jotka ovat ympärilläni!

Luota Jumaan

Jumala vahvistaa minua, kun sydämestäni haluan elää hänelle. "Sillä Herran silmät tarkkailevat koko maata vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle." 2. Aikak. 16:9. Kun elän vain Jumalan kasvojen edessä, silloin Jumala itse tulee minun liittolaisekseni. Mitä vapaammaksi tulen ihmisistä, sitä valvovammaksi tulen sitä kohtaan, mitä Jumala puhuu minulle henkilökohtaisesti. Tulen vapaaksi ajattelemaan, toimimaan ja puhumaan siten kuin Jumala vaikuttaa minussa Pyhän Hengen kautta. Silloin tulen avuksi, siunaukseksi ja esimerkiksi niille, jotka ovat ympärilläni ja täytyn sisäisellä ilolla, joka seuraa siitä, että teen sen, minkä tiedän olevan oikein Jumalan silmissä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.