4 kiistatonta tosiasiaa Jeesuksesta

4 kiistatonta tosiasiaa Jeesuksesta

Tässä on 4 kiistatonta totuutta Jeesuksesta. Ne näyttävät, millainen hän todella on.

5 Minuuttia ·

Jotkut ihmiset väsäävät mielellään oman ”Jeesuksensa” joidenkin valitsemiensa raamatunlauseiden pohjalta ja jättävät loput jakeet huomioimatta. Tässä on kuitenkin 4 kiistatonta totuutta Jeesuksesta, totuutta, jotka näyttävät, minkälainen hän todella on.

Paavali kirjoittaa toisesta Jeesuksesta: ”Jos joku tulee ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet tai jos te saatte toisen hengen kuin sen, jonka olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette ottaneet vastaan, niin sen te kyllä hyvin siedätte.” 2. Kor. 11:4.

Tänä päivänä julistetaan monia erilaisia Jeesuksia, ja vielä useammat kristityt riitelevät siitä, kuka tietää totuuden, ja mikä on totuus. Mutta täytyykö sen keskellä tätä kaaosta olla todella niin monimutkaista sellaiselle, joka todella kaipaa Jeesuksen miellyttämistä?

Hän oli kiusattu niin kuin me

Raamattu puhuu paljon siitä, että Jeesusta kiusattiin syntiin, aivan niin kuin meitä. On helppo ajatella, että Jeesuksella oli taianomainen, jumalallinen keino, jota hän käytti pysyäkseen ilman syntiä. Niin ei kuitenkaan ole kirjoitettu. Jeesus koki, minkälaista on tulla kiusatuiksi, eikä hän kuitenkaan koskaan tehnyt syntiä. Tämä on osaksi syynä siihen, että hän on heti valmis antamaan anteeksi; hän tietää, minkälaista se on. Hän on läpikäynyt sen.

Tämä on se Jeesus, joka oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi (Hepr. 5:8), ja tämä Jeesus sanoo meille: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni.” Matt. 11:29. Löydän Jeesuksen Raamatusta vain silloin, kun minulla syvä kaipuu miellyttää Jumalaa.

”Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan.” Hepr. 2:18.

”Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.” Hepr. 4:15.

Hän tuli vapauttaakseen meidät synnistä

Varsinainen totuus Jeesuksen tehtävästä maan päällä oli, että hän tuli vapauttaakseen ihmiset heidän synneistään. Ei vain antaakseen anteeksi synnit, joiden tekemistä he eivät pysty lopettamaan. Hän avasi tien, jolla me voimme vaeltaa täysin vilpittöminä ja tahrattomina, aivan niin kuin hän itse teki.

Tämä on se Jeesus, jota voin seurata, joka ei tehnyt syntiä (1.Piet. 2:22). Tämä on se Jeesus, jolta kaipaan oppia ja jota kaipaan seurata. Tämä Jeesus voi auttaa niitä, jotka tulevat kiusatuiksi (Hepr. 2:18).

”Jeesus vastasi heille: ’Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.’” Joh. 8:34-36.

”Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu.” 1. Piet. 2:21-22.

”Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä.” 1. Piet. 1:15.

Hän on kiivas syntiä kohtaan

Monet haluavat uskoa, että Jeesus oli kiltti ja rakastava ja hyvä, mutta he unohtavat, että hän oli myös hyvin radikaali ja kiivas syntiä kohtaan. He unohtavat, että Jeesus sanoi Pietarille ”väisty tieltäni, Saatana”, kutsui fariseuksia ”kalkituiksi haudoiksi”, ja ajoi kauppiaat ulos temppelistä ruoskalla. Raamatun Jeesus on radikaali, ja hänellä on syvä kaipuu puhdistaa maailma kaikesta synnistä.

Jeesus on täydellinen esimerkki ”syntisten rakastamisesta, mutta synnin vihaamisesta”. Koska hänen rakkautensa meitä kohtaan on niin suuri, täytyy itse asiassa hänen vihansa kaikkea syntiä ja synnin aikaansaamaa tuhoa kohtaan olla välttämättä yhtä suuri. Hän tietää, kuinka vahingollista synti on, ja hän vihaa nähdä rakkaiden veljiensä ja sisariensa maan päällä kärsivän.

Jeesus kaipaa myös, että me olisimme yhtä kiivaita ja radikaaleja syntiä kohtaan. Tämä seikka on niin vakava ja niin tärkeä, että Jeesus jopa odottaa, että me katkaisemme kaikki siteet kaikkeen, mikä pidättää meitä saavuttamasta samaa kiivautta ja palavaa vihaa syntiä kohtaan.

Se Jeesus, johon uskon, on radikaali syntiä kohtaan ja kaipaa voivansa vapauttaa minut synnistä. Jotta hän voisi tehdä sen, minun täytyy olla halukas tunnustamaan totuus itsestäni, se, ettei minun lihassani asu mitään hyvää, niin että Jeesus voi tehdä työtä särkyneessä ja murtuneessa sydämessä.

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!” Luuk. 12:49.

"Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En minä ole tullut tuomaan rauhaa vaan miekan.” Matt. 10:34.

Hän on sävyisä ja nöyrä

Jeesus oli sävyisä ja nöyrä ja teki kaiken, mitä hänen Isänsä pyysi häntä tekemään. Hän pesi opetuslasten jalat, hän rakasti köyhiä ja kurjia, hän uhrasi kaiken palvellakseen ja siunatakseen toisia.

Se, että hän luopui taivaan kirkkaudesta ja syntyi ihmiseksi, oli itsessään äärimmäisen nöyrä teko (Fil. 2:7).

”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne.” Matt. 11:29. Tämä Jeesuksen lempeys ja nöyryys ei ollut heikkoutta, vaan pikemminkin eräs vahvuuden muoto. Jos opimme Jeesukselta olemaan nöyriä, niin kuin hän oli nöyrä, saamme levon sielullemme voittamalla synnin, joka vaivaa meitä.

Tämä on se Jeesus, jonka minä tunnen. Tämä elämä, jota Jeesus eli, on vallannut minut tehden vanhan elämäni arvottomaksi elää. Kiitän Jumalaa, että olen löytänyt aarteen pellossa, jonka edestä olen valmis myymään kaiken, minkä omistan (Matt. 13:44). Kiitän Jumalaa, että tunnen Jeesuksen, Ihmisen Pojan.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.