4 asiaa, jotka kaikkien on tiedettävä nöyryydestä

4 asiaa, jotka kaikkien on tiedettävä nöyryydestä

Onko ymmärryksesi nöyryydestä Raamatun mukainen?

6 Minuuttia ·

Käsitteen nöyryys ympärillä voi olla paljon epäselvyyttä. Nöyryys on usein sidoksissa hiljaisuuteen, alamaisuuteen ja riittämättömyyden tunteeseen. Mutta mitä Raamattu siitä oikein sanoo?

Tässä on neljä raamatunkohtaa, jotka kaikkien kristittyjen tulisi tietää nöyryydestä.

1. Nöyryys tarkoittaa alamaisuutta, mutta ei nöyristelyä

Nöyryys ja alamaisuus kulkevat käsi kädessä. Jumala sanoo, että meidän kristittyjen on oltava toisillemme alamaisia nöyryydessä. ”Samoin te, nuoremmat, olkaa kuuliaisia (alamaisia KR38) vanhemmille. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” 1. Piet. 5:5-6.

Olemalla alamaisia ja ”pukeutumalla nöyryyteen” voimme luoda rauhaa ja yhteishenkeä toisten kanssa. Meidän ei pidä olla niin ylpeitä ja tärkeitä, ettemme voi ottaa vastaan ojennusta tai kehotusta. Meidän ei myöskään tule ajatella, että ajatuksemme ja omat mielipiteemme ovat parempia kuin toisten. Sellainen ajattelutapa ei aikaansaa meissä edistymistä tai ykseyttä Kristuksessa.

Alamaisuus ja nöyryys eivät kuitenkaan millään tavalla tarkoita sitä, että meidän on pokkuroitava toisia ihmisiä. Paavalin viesti oli erittäin selkeä, kun hän sanoi, että meidän on palveltava Jumalaa ja Jumalaa yksin. ”Teidät on kalliisti ostettu. Älkää olko ihmisten orjia!” 1. Kor. 7:23. Hän kirjoittaa myös: ”Ihmisiäkö minä nyt taivuttelen puolelleni vai Jumalaa? Tai pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.” Gal. 1:10.

Kun alamaisuus, eli ojennetuksi tulemisen hyväksyminen ja nöyränä pysyminen omissa silmissämme, on tärkeää, meidän on kristittyinä pyrittävä miellyttämään Jumalaa elämällämme. Meidän on pelättävä häntä ja pidettävä hänen sanansa. Tähän meidän on kohdistettava ajatuksemme: että nöyrrymme Jumalan tahdon edessä. Meidän on elettävä ja oltava hänessä pitääksemme hänen käskynsä eikä meidän tule pyrkiä kohtaamaan inhimillisiä vaatimuksia ja odotuksia.

2. Nöyryys ei tarkoita sitä, että vaikenemme tai olemme passiivisia

”Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista… vaan olkoon se katoamaton, salassa oleva sydämen ihminen, hengeltään lempeä ja hiljainen. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista.” 1. Piet. 3:3-4. Jumala haluaa, että kristityillä on lempeä ja hiljainen henki. Tärkeintä on, että olemme nöyriä ja hiljaisia sisäisesti, niin että voimme kuulla Jumalan Hengen puhuvan sydämellemme pitkin päivää.

Lempeä ja hiljainen henki ei tarkoita passiivisuutta. Jumala vaatii meiltä myös toimintaa ja intoa. Jeesus opettaa meille, että meidän on temmattava taivasten valtakunta itsellemme (Matt. 11:12). Kaikki, jotka toivovat syvempää elämää Kristuksen kanssa, oivaltavat, että heidän on oltava sekä kiivaita että nöyriä sisimmässään. Synti ei saa lupaa vallita opetuslapsen sydämessä! Jos olemme nöyriä sisäisen ihmisemme puolesta ja halumme on toteuttaa Jumalan tahto, teemme kaikkemme pitääksemme sydämemme ja mielemme puhtaana. Paavali kirjoittaa: ”Älkää olko toimissanne velttoja. Olkaa Hengessä palavia, palvelkaa Herraa!” Room. 12:11.

Yhtälailla, kun meillä aina on oltava hiljainen ja nöyrä henki Herran edessä, on joitakin tilanteita, joissa Jumala toivoo meidän olevan rohkeita avaamaan suumme. Tässä meidän on, niin kuin aina, unohdettava oma kunniamme, mielipiteemme ja luonnolliset odotuksemme, ja toteltava Herraa kaikella kunnioituksella. Meidän ei tule tehdä kyseenalaiseksi omaa arvovaltaamme tai mahdollisuutta sanoa tai tehdä jotain, minkä Jumala haluaa saada tehdyksi meidän kauttamme. Sen sijaan meidän on annettava Jumalan käyttää meitä tahtomallaan tavalla jokaisessa tilanteessa.

3. Nöyryys tarkoittaa omien talenttiemme ja kykyjemme käyttämistä

”Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti, sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut.” Room. 12:3. Nöyrästi ajatteleminen on ajattelemista kohtuullisesti itsestään. Tämä tarkoittaa, ettemme kersku valmiuksistamme ja kyvyistämme. Mieluummin tunnustamme, että kykymme on kaikissa asioissa lähtöisin Jumalasta (2. Kor. 3:5).

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemme ole välittämättä Jumalan meille antamista lahjoista ja taivaallisesta kutsusta. Jumala haluaa muuttaa meidät perusteellisesti! Hän on varustanut meidät itse kunkin taidoilla ja lahjoilla ja ostanut meidät Jeesuksen Kristuksen, hänen rakkaan Poikansa, kalliilla verellä (1. Piet. 1:18-20).

Jumala haluaa voida käyttää meitä kunniakseen ja tarkoituksensa mukaisesti, ja jokaisen meistä on oltava selvillä tästä. Nöyryys on taitojemme ja kykyjemme käyttämistä Jumalan ohjauksessa hänen tarkoittamallaan tavalla, jolloin annamme hänelle kunnian siitä, mitä olemme saavuttaneet elämässämme.

”Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti. Aamen.” 1. Piet. 4:10-11.

4. Nöyryys on edistymisen avain

”Jumala on ylpeitä vastaan, mutt,a nöyrille hän antaa armon." "Olkaa siis Jumalalle alamaisia mutta vastustakaa Paholaista, niin hän pakenee luotanne. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. …Nöyrtykää Herran edessä, niin hän korottaa teidät.” Jaak. 4:6-8 ja 10. Jumala tekee työtä lakien mukaan. Se on luonnonlaki, että jos nöyrrymme Jumalan väkevän käden alle ja luovumme omasta tahdostamme ja kunniastamme, hän antaa meille tarvitsemamme armon elääksemme todellista kristityn elämää. Hän myös korottaa meidät aikanaan.

Nöyryys tarkoittaa sitä, että meillä on se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Sen sijaan hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. ”Hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti.” Fil. 2:7-8.

Jeesus on täydellinen esimerkki nöyryydestä. Hän ei pitänyt arvokkaana omaa mainettaan tai kunniaansa, vaan uhrasi itsensä vapaaehtoisesti kaikissa tilanteissa, niin että Jumalan tahto saattoi tapahtua, ja Jumala saattoi tulla kirkastetuksi hänen elämässään.

Jos ajattelemme yhtä nöyrästi ja hylkäämme omat mielipiteemme ja kunniamme ollaksemme kuuliaisia Jumalan sanalle ja tahdolle, voimme edistyä huomattavasti uskonelämässämme! Jumala seuraa itse asiassa tarkoin sydämemme asennetta ja on valmis ja innokas vahvistamaan niitä, jotka haluavat elää hänen kunniakseen. ”Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Millaisen rakennuksen te minulle rakentaisitte, millainen paikka olisi leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ne ovat olemassa, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arka tunto minun sanani edessä.” Jes. 66:1-2.

Jumala toivoo meidän kuuluvan niiden ihmisten joukkoon, jotka ajattelevat nöyrästi ja joilla on halu ja tarve tehdä hänen tahtonsa, ja joilla on arka tunto hänen sanansa edessä. Emme saa olla rikkaita ja tyytyväisiä itsessämme. Se on ylpeyttä ja estää Jumalaa tekemästä meissä sitä työtä, että muutumme. Meidän on oltava nöyriä, ja vähäisiä sydämeltämme. Silloin Jumala näkee meidät ja antaa meille tarvitsemamme armon edistyä kunnolla.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.