36 jaetta laupeudesta ja myötätunnosta

36 jaetta laupeudesta ja myötätunnosta

Valikoima raamatunpaikkoja Jumalan luonnosta ja sen uskomattomista seurauksista ja vastauksista, jotka meille niiden kautta annetaan.

8 Minuuttia ·

Raamatussa mainitaan hyveet laupeus, armeliaisuus ja myötätunto satoja kertoja eri tavoin ja erityisesti Jumalan luonnon kuvaajina. Sen sijaan, että Jumala antaisi meille sen, mitä ansaitsemme, hän on antanut meille armoa yhä uudelleen, ei niin että meidän vastuumme otettaisiin pois, vaan että meille annetaan mahdollisuus kääntyä ja pelastua. Voimme kysyä itseltämme: Mitä olemme tehneet tällä mahdollisuudella?

Koska saamme ilman omaa ansiotamme Jumalan armon, mikään muu ei ole sopivaa kuin se, että osoitamme varauksetonta laupeutta ja myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Meidän on todellakin oltava laupiaita niin kuin Jumala on laupias! Raamattu puhuu jopa myötätunnosta ja huolenpidosta eläimiä kohtaan. Myötätunto on sitä, että jaamme toisten tuskan ja kärsimyksen ja teemme aktiivisesti työtä heidän auttamisekseen. Suurin esikuvamme tässä on Jeesus, joka otti ihmisluonnon itselleen ja antoi elämänsä raivatakseen meille tien iankaikkiseen pelastukseen.

Voimmeko mekin avata sydämemme toisille, sekä ystäville että vieraille, oppia rakastamaan epäitsekkäästi, niin kuin meitä on rakastettu? Lue tämä kooste sadoista raamatunjakeista, joissa on kirjoitettu armosta ja laupeudesta:

Jakeet Jumalan ja Jeesuksen laupeudesta ja armosta meitä kohtaan

«Herra Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit.» 2. Moos. 34:6-7

«Tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, hän on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liittonsa ja uskollisuutensa voimassa tuhansiin polviin asti niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä.» 5. Moos. 7:9.

«Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.» Ps. 25:10.

«Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala. Sinä olet pitkämielinen, sinun armosi ja uskollisuutesi on suuri.» Ps. 86:15.

«Vanhurskaus ja oikeus ovat sinun valtaistuimesi perustus. Armo ja totuus käyvät kasvojesi edellä.» Ps. 89:15.

«Armahtava ja laupias on Herra, pitkämielinen ja suuri armossaan. Herra on hyvä kaikkia kohtaan ja armahtaa kaikkia luotujaan.» Ps. 145:8-9.

«Herran armoa on , ettemme ole täysin tuhoutuneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa.» Valit. 3:22-23.

«Kuka on Jumala, sellainen kuin sinä, joka annat anteeksi pahat teot perintösi jäännökselle ja jätät rankaisematta heidän rikoksensa? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hän haluaa olla armollinen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Sinä heität meren syvyyteen kaikki kansasi jäännöksen synnit.» Miika 7:18-19.

«Sillä niin on Jumala maailma rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.» Joh. 3:16.

«Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut.» Ef. 2:4-5.

«Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Hänen tuli ihmisiä sääli, sillä he olivat kuin lampaat ilman paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita.» Mark. 6:34.

«Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan.» Hepr. 2:17-18.

«Koska meillä siis on suuri ylipappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.» Hepr. 4:14-16.

Jakeita myötätunnosta ja laupeudesta meille

«Olkaa armahtavia, niin kuin teidän isännekin on armahtava.» Luuk. 6:36.

«Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa.» 2. Kor. 1:3-4.

«Tuleehan ystävän olla laupias nääntyvälle, vaikka tämä olisikin hylännyt Kaikkivaltiaan pelon.» Job 6:14.

«Oikeamielisille loistaa pimeydessä valo:armollinen, laupias ja vanhurskas.» Ps. 112:4.

«Armelias mies tekee hyvää itselleen, mutta armoton syöksee itsensä onnettomuuteen.» Sananl. 11:17.

«Vanhurskas tietää, mitä hänen karjansa kaipaa, mutta jumalattomien sydän on armoton.» Sananl. 12:10.

«Joka sortaa vähäosaisia, herjaa hänen Luojaansa, mutta Luojaa kunnioittaa se, joka armahtaa köyhää.» Sananl. 14:31.

«Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä on oikein, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?» Miika 6:8.

«Näin on Herra Sebaot sanonut: Tuomitkaa oikea tuomio, osoittakaa laupeutta ja armahtavaisuutta toinen toisellenne., leskeä ja orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa toisianne vastaan.» Sak. 7:9-10.

«Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.» Matt. 5:7.

«Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.» Matt. 7:1-2.

«Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. Tämä on laki ja profeetat.» Matt. 7:12.

«Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät! Te annatte kymmenykset mintuista, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää: oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa lyömättä laimin noita muitakaan.» Matt. 23:23.

«Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin Kuningas vastaa heille:'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' … minkä olette jättäneet temättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'» Matt. 25:35-40.45.

«Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain.» Gal. 6:2.

«Älkää eksykö! Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskonystäville.» Gal. 6:7-10.

«Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi.» Ef. 4:31-32.

«Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side.» Kol. 3:12-14.

«Kehotamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, tukekaa heikkoja, olkaa kärsivällisiä kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille.» 1. Tess. 5:14-15.

«Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeus saa tuomiosta riemuvoiton.» Jaak. 2:13.

«Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön.» Jaak. 3:17.

«Lopuksi: Olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa veljesrakkautta, olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että perisitte siunauksen.» 1. Piet. 3:8-9.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.