29 raamatunjaetta, joiden avulla voit vahvistaa itseäsi vastustamaan kiusausta

29 raamatunjaetta, joiden avulla voit vahvistaa itseäsi vastustamaan kiusausta

Nämä raamatunjakeet antavat sinulle tarvitsemasi työkalun voittaaksesi joka ikisen kiusauksen. Kiusauksen ei tarvitse koskaan johtaa syntiin!

7 Minuuttia ·

Kiusaukset kuuluvat elämäämme. Tulemme kiusatuiksi tekemään syntiä niin kauan kuin meillä on synnin ruumis. Todellisuudessa jokainen kiusaus on mahdollisuus voiton saamiseen synnistä! Jumalan Sana aseenamme voimme aina vastustaa kiusausta!

Tässä seuraa valikoima kiusausta koskevia raamatunjakeita, jotka näyttävät meille, miten voitamme. Lisäksi ne näyttävät meille lupaukset, jotka saamme omistaa, kun voitamme kiusauksessa!

Usko, että Jumalalla on sinulle vapautus kiusauksesta. Kiusaus ei ole syntiä ennen kuin suostut siihen, sen tähden kiusauksen vastustaminen merkitsee myös vapautumista siitä. Vastusta kiusausta, niin sinusta tulee voittaja!

"Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman." Jaak. 1:14-15.

«Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.» 1. Kor. 10:13.

Käytä voimaa, joka on Pyhässä Hengessä. Tätä voimaa tarvitset kiusauksen vastustamiseen aivan loppuun asti:

«Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä tahdotte.» Gal. 5:16-17.

«… sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät …» 2. Kor. 10:4.

Saa Jumalan Sana sydämeesi ennen kuin tulet kiusatuksi, niin että sinulla on Sana, kun sitä tarvitset:

«Olen kätkenyt sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.» Ps. 119:11.

«Lopuksi: vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet.» Ef. 6:10-11.

«Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.» Ps. 119:9.

Muista liittosi Jumalan kanssa:

«Kuinka minä siis voisin tehdä tämän suuren pahanteon ja siten tehdä syntiä Jumalaa vastaan?» 1. Moos. 39:9.

«Minä olen tehnyt sopimuksen silmieni kanssa: kuinka voisinkaan katsoa neitosen puoleen!» Job 31:1.

Rakasta Jeesusta enemmän kuin himojasi:

«Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni.» Joh. 14:15.

«Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen.» Fil. 3:8.

Rakasta vanhurskautta:

«Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista! Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä.» 1. Tim. 6:11.

«Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan.» Matt. 5:6.

Näe synti, johon tulet kiusatuksi, arvottomana, pahana ja sietämättömän syntisenä asiana:

«Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia.» Kol. 3:6. 

«Te, jotka rakastatte Herraa, vihatkaa pahaa. Hän varjelee hurskaittensa sielut, pelastaa heidät jumalattomien käsistä.» Ps. 97:10.

Vastusta Saatanaa. Jeesus näyttää meille tarkoin, miten voimme tehdä sen: käyttämällä Jumalan sanaa:

«Olkaa siis Jumalalle alamaisia mutta vastustakaa Paholaista, niin hän pakenee luotanne.» Jaak. 4:7.

«Silloin Jeesus sanoi hänelle: ‘Mene pois, Saatana, sillä on kirjoitettu: ‘Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella.'» Matt.  4:10.

Pysy lähellä Jeesusta:

«…Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan…» Hepr. 2:14-18.

«Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.» Fil. 4:13.

Muista, että se on Kristus, joka asuu sinussa, ja että olet jo kuollut synnille! Synnin ei tule hallita sinua:

«Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja.» Room. 6:11-12.

«...Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani.» Gal. 2:19-20.

«Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.» 1. Joh. 4:4.

Rukoile! Käy armon valtaistuimen luo saadaksesi apua (voiman voittaa) oikeaan aikaan – silloin kun tulet kiusatuksi:

«Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain vaan armon alaisia.» Room. 6:14.

«Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.» Hepr. 4:16.

Seuraa Jeesuksen esimerkkiä:

«Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.» Hepr. 5:7.

Tiedä, että taistelu on jo voitettu, kunhan vain kestät, ja vastustat kiusausta loppuun asti:

«…ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.» Fil. 1:6.

«Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.» Jaak. 1:12.

Muista, että kun voitat, se johtaa sinut syvempään yhteyteen toisten uskovien kanssa. Me taistelemme toistemme puolesta, niin että Kristuksen ruumis voi rakentua:

«Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina! Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljiennekin kestää maailmassa.» 1. Piet. 5:8-9.

«Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa.» Hepr. 11:25.

 

Raamatunjakeet ovat peräisin Raamattu kansalle- käännöksestä.

 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.