29 silmät avaavaa raamatunlausetta vanhurskaudesta

29 silmät avaavaa raamatunlausetta vanhurskaudesta

Mitä Raamattu oikeastaan sanoo vanhurskaudesta?

5 Minuuttia ·

Sana ”vanhurskas” on kirjoitettu yli 500 kertaa Raamatussa. Voimme siten todeta, että se on erittäin tärkeä asia. Olemme koonneet tähän vain 29 Raamatun jaetta raamatunlausetta vanhurskaudesta, antaaksemme pienen välähdyksen siitä, mitä mieltä Jumala on tästä aiheesta.

Jumala haluaa meidän olevan vanhurskaita

Nämä jakeet osoittavat, että meidän on aktiivisesti etsittävä vanhurskautta elämässämme!

”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä on oikein, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?” Miika 6:8.

”Vanhurskauden ja oikeuden harjoittaminen on Herralle mieluisampaa kuin teurasuhrit.” Snl. 21:3.

”Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan." Matt. 5:19-20.

”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa.” 2. Tim. 3:16.

”Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä on hyödyllistä, johdatan sinua tiellä, jota kuljet. Jospa kuulisit minun käskyjäni! Silloin rauhasi olisi kuin virta ja vanhurskautesi kuin meren aallot.” Jes. 48:17-18.

Meidän on harjoitettava vanhurskautta

Raamatun jakeita, jotka osoittavat, että vanhurskaus on toimintaa, jonka tulee uskon  kautta tulla esille arkielämässämme.

”Jos kerran tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös ymmärrätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntynyt hänestä.” 1. Joh. 2:29.

”Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa.” 2. Tim. 2:22.

”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi, ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan pellavavaatteeseen." Se vaate on pyhien vanhurskaat teot.” Ilm. 19:7-8.

”Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.” Room. 6:13.

 … ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita..” Room. 6:18.

”Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei noudata vanhurskautta, ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei rakasta veljeään.” 1. Joh. 3:10.

”Pietari alkoi puhua ja sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön vaan että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleinen.” Apt. 10:34-35.

”Raitistukaa oikealla tavalla älkääkä tehkö syntiä. On näet niitä, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Sanon tämän teidän häpeäksenne.” 1. Kor. 15:34.

”Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa…” Tiit. 2:12.

Voimme kasvaa vanhurskaudessa

Mitä enemmän harjoitamme vanhurskautta ja pyrimme siihen, sitä suuremmaksi vanhurskautemme tulee. Sen osoittavat nämä Raamatunlauseet:

”Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan.” Matt. 5:6.

”Mutta vanhurskaitten polku on kuin aamun koitto, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.” Snl. 4:18.

”Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette: joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi?” Room. 6:16.

”Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ruoaksi leivän, on antava teillekin siemenen ja lisäävä kylvönne ja kasvattava vanhurskautenne hedelmät.” 2. Kor. 9:10.

Seuraukset vanhurskaudesta

Seuraavat raamatunlauseet osoittavat, kuinka valtavia tuloksia saamme kokea, kun pyrimme vanhurskauteen. Etuja tätä hetkeä ja ikuisuutta varten!

”Siunaukset tulevat vanhurskaan pään päälle …Vanhurskaan muisto on siunaukseksi …Vanhurskaan suu on elämän lähde …mutta vanhurskaalla on iankaikkinen perustus.” Snl. 10:6-7, 11, 25.

”Älkää siis murehtiko sanoen: ‘Mitä me syömme?' tai ‘Mitä juomme?' tai ‘Mitä puemme päällemme?' Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.” Matt. 6:31-33.

”Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon!" Matt. 13:43.

”Silloin on vanhurskauden hedelmänä rauha, vanhurskauden vaikutuksena lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.” Jes. 32:17.

”Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." Matt. 25:46.

”Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi." Hepr. 1:9.

”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään.” 2. Tim. 4:7-8.

Muita raamatunlauseita vanhurskaudesta

Lopuksi lisää raamatunlauseita innostamaan meitä kaikkia siihen, että pyrimme harjoittamaan vanhurskautta päivittäin ja että myös teemme sen.

"Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.” Hepr. 1:8.

”…ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella.” Fil. 3:9.

”Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” Room. 14:17.

”Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan: Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" Ef. 5:14.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.