25 raamatunjaetta kristityille, jotka kärsivät yksinäisyydestä

25 raamatunjaetta kristityille, jotka kärsivät yksinäisyydestä

Et ole ainoa, joka tuntee olevansa yksinäinen, muttAa Jumalan Sanassa on apu niille, jotka turvaavat häneen.

7 Minuuttia ·

Tämä ei ole artikkeli "kristityille sinkuille". Voit tuntea itsesi yksinäiseksi kaikissa olosuhteissa, iästä riippumatta, vaikka olisit ihmisten ympäröimä, vaikka eläisit suhteessa,  tai vaikka sinulla olisi paljon ystäviä ja tuttuja. Yksinäisyys on sitä, että tunnet itsesi eristyneeksi mielekkäistä inhimillisistä kontakteista, tunnet olevasi väärin ymmärretty, ettet sovi joukkoon jne.

Raamatussa ei puhuta yksinäisyydestä aivan suoraan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme voisi käyttää Raamattua näiden tunteiden käsittelemiseen. Tässä olemme jakaneet aiheen erilaisiin tehokkaisiin tapoihin.

1.      Saa näky taivaallisista

Älä täytä yksinäisyyttäsi tyhjillä ja tarkoitusta vailla olevilla asioilla, jotka leikkivät sielusi kanssa ja pahentavat eristyneisyyttäsi. Sellaisetkin asiat, jotka välttämättä eivät ole pahoja, voivat vahingoittaa sinua niiden reaktioiden kautta, jotka ne saavat aikaan sinussa.

Etsi taivaallista täyttymystä sen sijaan, että etsit tyydytystä maallisista asioista.

Etsi palkkaa – vaikka edelleenkin "tuntisit" itsesi yksinäiseksi, niin tiedät, että aikasi maan päällä on väliaikainen, että Jumala haluaa auttaa sinua, ja lopuksi tulet aina olemaan Pelastajasi luona, jolloin sinulla on yhteys hänen ja pyhien kanssa.

2. Kor. 4:17

«Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille …"


Ps. 17:15

«Mutta minä saan katsella sinun kasvojasi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella."

Kol. 3:1-4

«Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella.
Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa."

2.    Luota Jumalaan ja etsi mielekästä kontaktia häneen

Jumala on uskollinen, ja riippumatta siitä, millaiseksi tunnet itsesi, ja riippumatta siitä, että kaikki hylkäävät sinut ja riippumatta siitä, kuinka yksin olet, on hän sinun kanssasi. Hän rakastaa sinua enemmän kuin milloinkaan pystyisit tietämään tai ymmärtämään. Tämä voi vaikuttaa kristilliseltä kliseeltä, mutta se on aivan totta, että suhteesi Jumalaan voi täyttää kaiken, mitä tarvitset. Etsi häntä, niin saat henkilökohtaisesti kokea hänen rakkautensa sinua kohtaan.

Jes. 49:16

«Katso, kämmeniini olen sinut piirtänyt; sinun muurisi ovat aina minun edessäni.»

Ps. 139:7-10

«Minne voisin mennä sinun Henkesi ulottuvilta, minne paeta kasvojesi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi, sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni.»

Ps. 16:11

"Sinä ilmoitat minulle elämän tien. Sinun kasvojesi edessä on yltäkylläinen ilo, sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus."

Jes. 58:11

«Herra on alati ohjaava sinua. Hän ravitsee sinun sielusi kuivassa autiomaassa, hän vahvistaa sinun luusi. Sinä olet kuin runsaasti kasteltu puutarha, kuin lähteensilmä, jonka vesi ei ehdy.»

Matt. 6:33

«Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.»

Fil. 4:19

«Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa.»

Jaak. 4:8

«Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle häilyvät!»

Joos. 1:5-6

«Kukaan ei kestä sinun edessäsi koko sinun elinaikanasi. Niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin Minä olen sinunkin kanssasi. Minä en jätä enkä hylkää sinua. Ole luja ja aivan rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isilleen vannomallani valalla olen luvannut antaa heille.»

Ps. 121:7-8

«Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja ikuisesti.»

Jes. 41:10

«… älä pelkää, sillä minä olen kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.»

Jes. 43:1-2

«Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka muovasi sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos kuljet vetten halki, minä olen sinun kanssasi, jos virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Jos kuljet tulen läpi, et kärvenny eikä liekki sinua polta.»

Matt. 11:28

«Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon.»

1. Kor. 10:13

«Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.»

3.Tee työtä sen eteen, että saat mielekkäitä kontakteja sen sijaan, että odotat niiden vain tulevan sinulle.

Voi olla helppo "nauttia" uhriroolista, uskoa, ettei kellään ole niin vaikeaa kuin minulla, uskoa Saatanan meille esittämiin perusteisiin, niin että uskomme niiden olevan tosia, ja siksi antautua itsesäälin valtaan. Kun kiusaus istumiseen yksin ja kieriskelemään tunteissasi tulee, on sinun voitettava se, mentävä ulos ja tehtävä jotain toisten kanssa tai toisille. Silloin rakennat rakkautta, ykseyttä ja yhteyttä.

Gal. 6:2

«Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain.»

Joh. 15:13

«Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta.»

Fil. 2:3-4

«Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne vaan myös toisten.»

1. Joh. 1:7

«Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.»

4.      Kristuksen ruumis

Kristuksen ruumis on paras vastamyrkky yksinäisyyteen. Kaikki, jotka seuraavat Kristusta ja jotka on kastettu yhdessä Hengessä, ovat Kristuksen ruumis. Ruumiissa tulemme yhdeksi erilaisuuksistamme huolimatta. Meillä on yhteys Hengessä jopa yksinkin ollessamme. Meillä on yksi mieli, yksi henki, yksi tarkoitus ja yksi päämäärä. Jos antaudut Kristuksen ruumiin rakentamiseen henkilökohtaisen uskollisuuden kautta, Jumala on pitävä huolen siitä, että löydät paikkasi ja palvelutehtäväsi ruumiissa.

Room. 12:5

«… samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa mutta olemme kukin toistemme jäseniä.»

1. Kor. 12:12

«Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä – mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis – niin on Kristuskin.»

1. Kor. 12:26

«Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa.»

Ef. 2:19-22

«Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.»

Ef. 4:11-13

«Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan.»

Kun Jumala on rinnallani, ja hänen Henkensä johtaa minua, voin navigoida yksinäisyyden vesillä ja päästä lepoon ja rauhaan, jotka ovat seurausta siitä, että lakkaan yrittämästä inhimillisten toiveittteni tyydyttämistä; ja antaudun Jumalalle kokonaan.

Raamatunlauseissa on käytetty Raamattu kansalle- käännöstä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.