20 raamatunlausetta käytettäväksi miekkana epäpuhtaita ajatuksia vastaan

20 raamatunlausetta käytettäväksi miekkana epäpuhtaita ajatuksia vastaan

Jumalan Sana on tärkeä ase, jota tarvitsemme varmistamaan sen, että voitamme joka ikisen synnin, jonka löydämme lihastamme.

5 Minuuttia ·

On kiistatonta, että me kaikki tulemme kiusatuiksi epäpuhtaisiin ajatuksiin ja todennäköisesti useammin kuin vain silloin tällöin. Epäpuhtaus, josta puhun, on himo johonkin, mikä on ulkopuolella sen, minkä Jumala on siunannut, miehen ja vaimon välisen suhteen ulkopuolella heidän avioliitossaan (Hepr. 13:4). Jos emme ole naimisissa, on selvää, että kaikki sellaiset ajatukset ovat epäpuhtautta. Jos olemme naimisissa, kaikki avioliiton ulkopuoliset ajatukset ovat epäpuhtaita. Niin monet ihmiset ovat täysin näiden himojen ja halujen sitomia, niillä on luja ote heihin. Mutta se ei merkitse sitä, että meidän on pysyttävä sellaisina! Aivan niin kuin kaikkien muidenkin himojen ja halujen suhteen, meidän on taisteltava niitä vastaan vapautuaksemme niistä.

On niin ihanaa, että voimme tulla täysin vapaiksi! Ei niin, että luonnollinen vetovoima toisiin on täysin poissa, mutta ettemme ole epäpuhtauden orjia ajatuksissamme ja teoissamme. Helposti ajattelemme, että niin kauan kuin vältämme seksuaalisesti epäpuhtaita tekoja, asiamme ovat hyvin. Voi kuitenkin olla helppo otaksua, ettemme voi hallita ajatuselämäämme. Jumalan sana kertoo kuitenkin meille, että maljan sisäpuoli on puhdistettava yhtä hyvin kuin sen ulkopuoli (Matt. 23:26). On myös sanottu, että meidän on otettava jokainen ajatus vangiksi (2. Kor. 10:5). Se tarkoittaa, että meidän on hallittava ajatuksiamme, eikä päinvastoin. Tämä on täysin mahdollista, ja kun tulemme siitä vapaiksi, koemme rauhaa, onnea ja lepoa.

Tässä seuraa kokoelma voimakkaita Raamatunjakeita, joita voimme käyttää aseena, kun tulemme kiusatuiksi epäpuhtaisiin ajatuksiin. Kaiken synnin ja saastaisuuden on paettava, kun ne kohtaavat miekan, joka on Jumalan sana. Ryhdy siis tähän taisteluun tänään ja käytä näitä aseita voittaaksesi. Onnea matkaan! Tämä on täysin mahdollista, kun uskot ja olet kestävä.

1. Moos. 39:9

”Tässä talossa hänelläkään ei ole enempää valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä tämän suuren pahanteon ja siten tehdä syntiä Jumalaa vastaan?"

Job 31:1

"Minä olen tehnyt sopimuksen silmieni kanssa: kuinka voisinkaan katsoa neitosen puoleen!”

Matt. 5:27-29

"Te olette kuulleet sanottavan: ‘Älä tee huorin.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.”

Luuk. 9:23

”Jeesus sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.”

Luuk. 22:42

"Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni vaan sinun."  

Room. 6:1-2

”Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä?”

Room. 6:12-14

”Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain vaan armon alaisia.”

Room. 8:12-13

”Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan, sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.”

1. Kor. 6:18-19

”Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat.”

2. Kor. 7:1

”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.”

2. Kor. 10:4-5

”Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.”

Kol. 3:2

”Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä.”

Kol. 3:5

”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta.”

1.  Tess. 4:3

”Jumalan tahto on, että te pyhitytte ja kartatte haureutta.”

2. Tim. 2:22

”Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa.”

Hepr. 4:15-16

”Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.”

Jaak. 1:12

”Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.”

1. Piet. 4:1-2

”Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä – ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan.”

1. Piet. 5:8-9

”Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina! Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljiennekin kestää maailmassa.”

1. Joh. 3:2-3

”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas.”

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.