17 raamatunjaetta, jotka osoittavat anteeksiantamisen valtavan voiman.

17 raamatunjaetta, jotka osoittavat anteeksiantamisen valtavan voiman.

Joitakin raamatunjakeita, jotka osoittavat Jumalan uskomattoman voiman ja halun antaa anteeksi.

4 Minuuttia ·

Joitakin raamatunjakeita, jotka osoittavat Jumalan uskomattoman voiman ja halun antaa anteeksi.

Anteeksiantamus on hyvin keskeinen osa evankeliumista, ja joskus on hyvä saada muistutus niistä todella ihmeellisistä lupauksista, jotka Jumala antaa koskien tätä asiaa. Tässä on pieni otos raamatunjakeista, jotka koskevat anteeksiantamusta, ehtoja ja anteeksiannon voimaa. Kun me luemme näitä jakeita, voimme selvästi nähdä, että niin kauan kuin me käännymme ja annamme uskollisesti toinen toisillemme anteeksi, niin kauan Jumala tahtoo antaa meille täydellisesti anteeksi, ja me saamme todella aloittaa uudestaan.

Ps. 103:10-12

"Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä maksa pahojen tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät."

Ps. 130:3-4

"Jos, sinä Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin."

Jes. 1:18

"Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkoisiksi. Vaikka ne ovat purppuranväriset, ne tulevat villanvalkoisiksi."

Jes. 43:25

"Mutta minä poistan sinun rikkomuksesi itseni tähden enkä sinun syntejäsi muista."

Jes. 55:7

"Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Miika 7:18-19

"Kuka on Jumala, sellainen kuin sinä, joka annat anteeksi pahat teot perintösi jäännökselle ja jätät rankaisematta heidän rikoksensa? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hän haluaa olla armollinen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Sinä heität meren syvyyteen kaikki kansasi jäännöksen synnit."

Matt. 6:14-15

"Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne."

Mark. 11:25

"Kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi, jos teillä on jotakin jotakuta vastaan, niin että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

Luuk. 6:37

"Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää tuomitko ketään syylliseksi, niin ei teitäkään tuomita syyllisiksi. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi."

Luuk. 7:47-48

"Sen tähden sanon sinulle: hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi, ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle: Sinun syntisi ovat anteeksi annetut."

Luuk. 24:46-47

"Ja hän sanoi heille: Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista."

Apt. 3:19-20

"Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeesuksen."

1. Kor. 6:9-11

"Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa.
Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä."

Ef. 1:6-8

"Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä Rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä."

Kol. 1:13-14

"Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen."

1. Joh. 1:9

"Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

1. Joh. 2:1-2

"Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman."

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.