16 syytä siihen, ettei sinun milloinkaan tarvitse lannistua vaikeina aikoina

16 syytä siihen, ettei sinun milloinkaan tarvitse lannistua vaikeina aikoina

Tästä raamatunlauseiden kokoelmasta voit saada rohkaisevia sanoja koetuksissa.

4 Minuuttia ·

Pidä sitä pelkkänä ilona, että sinulla on vaikea aika!

Jaakob 1:2-4: ssä sanotaan: "Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita."

Kuinka voimme pitää sitä pelkkänä ilona, että meillä on vaikea aika? Kuinka on mahdollista pysyä uskossa, kun koemme, että koetuksia on vaikea kantaa? Nämä rohkaisevat lupaukset, joita on vain Jumalan sanassa, rohkaisevat meitä ja antavat meille voimaa uskossamme. Jos todella uskomme näihin raamatunjakeisiin, on meillä aina oleva voimia vaikeina aikoina, eikä toivomme petä ikinä.

 1. «Olkaa lujia ja rohkeita! Älkää pelätkö älkääkä säikkykö heitä, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä." 5. Moos. 31:6.
 2. «… ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” Fil. 1:6.
 3. «Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka."» Matt. 28:20.
 4. «Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.» 1. Piet. 5:10.
 5. «Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää." 1. Kor. 10:13.
 6. «Simon, Simon! Saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin viljaa.
  Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi." 
  Luuk. 22:31-32.
 1. «Koska meillä siis on suuri ylipappi, läpi taivaiden kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
  Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.»  Hepr. 4:14-16.
 2. «Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin hän sen tekee.» Ps. 37:5.
 3. «Katso, minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala! Onko minulle mikään mahdotonta?» Jer. 32:27.
 4. «Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö.» Joh. 14:26-27.
 5. «Heitä taakkasi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Hän ei salli vanhurskaan ainaisesti horjua.» Ps. 55:23.
 6. «Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, varma apumme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret sortuisivat merten syvyyksiin, vaikka merten aallot pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat niiden mahtavuudesta. Sela.» Ps. 46:2-4.
 7. «Lopuksi: vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan.» Ef. 6:10.
 8. «Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, kallioni, jonka turviin pakenen, minun kilpeni, pelastukseni sarvi ja turvapaikkani!» Ps. 18:3.

Jumalan sana antaa rohkeutta

Jumalan sana on kuin balsamia sydämelle, joka taistelee koetuksessa. Kun luet Jumalan sanaa ja uskot, että nämä edellä mainitut lupaukset koskevat sinua, että Jumala rakastaa sinua henkilökohtaisesti ja on henkilökohtaisesti kiinnostunut siitä, että sinulla menee hyvin ja että hän saa sinut vietyä kaikkien  vaikeiden aikojen läpi, joka ainoan tilanteen – se tuottaa mitä suurimman lohdutuksen. Voit tarttua näihin raamatunjakeisiin kuin pelastusrenkaaseen myrskyävällä merellä, ja ne pitävät sinut pinnalla. Ne ovat kuin etäällä loistava majakka, joka näyttää, että turva ja pelastus ovat lähellä. Jumalan armo on riittävä meille jokaiselle, niin ettei mikään myrsky voi tuhota meitä. Olemme turvassa hänen huomassaan, ja voimme päästä jokaisen myrskyn läpi, kaikkien koetustemme,  usko vahvistuneena pikemminkin kuin päinvastoin. Niin kuin Pietari kirjoittaa:

 1. «Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.» 1. Piet. 1:6-7.

Voimme nostaa katseemme tilanteen ja vaikeiden aikojen yläpuolelle ja katsoa ylöspäin. Toivomme on ikuinen.

 1. «Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia mutta näkymättömät iankaikkisia.»  2. Kor.  4:17-18.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.