15 innostavaa raamatunlausetta nuorille

15 innostavaa raamatunlausetta nuorille

Jos uskot näihin sanoihin ja tottelet niitä, saat kokea fantastisia asioita!

3 Minuuttia ·

On suurta olla nuori kristitty tänä päivänä. Voit säteillä valona keskellä pimeää ja pahaa maailmaa. Nuorena koemme kuitenkin kiusauksia – koemme kaikki, että himomme vetävät meitä. Onneksi meillä on kaikki, mitä tarvitsemme voittaaksemme joka ainoan kiusauksen! Raamattu on täynnä toivorikkaita, innostavia, vahvistavia jakeita nuorille, ja olemme koonneet tähän niistä joitakin muistutukseksi mahdollisuuksista, jotka ovat käytettävissämme. Jos uskot näihin sanoihin ja olet niille kuuliainen, voit kokea fantastisia asioita.

”Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa.” 1. Piet. 2:9.

Herra on kanssasi!

”Olkaa lujia ja rohkeita! Älkää pelätkö älkääkä säikkykö heitä, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä." 5. Moos. 31:6.

”…sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer. 29:11.

”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.” 1. Kor. 10:13.

”Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” Fil. 4:13.

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7.

”Hän antaa väsyneelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Nuorukaiset väsyvät ja uupuvat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” Jes. 40: 29-31.

”Sillä Herran silmät tarkkailevat koko maata vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle. Sinä olet tehnyt tyhmästi. Tästä lähtien joudut jatkuvasti käymään sotia." 2. Aikak. 16:9.

Antaudu kokonaan!

”Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.” 1. Tim. 4:12.

”Jeesus vastasi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi.” Matt. 22:37.

”Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa.” 2. Tim. 2:22.

”Valvokaa, pysykää uskossa lujina, olkaa miehekkäitä, olkaa vahvoja!” 1. Kor. 16:13.

”Minä kirjoitin teille, nuorukaiset, sillä te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet Pahan.” 1. Joh. 2:14.

Käytä sanaa!

”Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Minä etsin sinua koko sydämestäni. Älä salli minun eksyä sinun käskyistäsi. Olen kätkenyt sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.” Ps. 119:9-10.

”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani.” Ps. 119:105.

Raamatunkohdat ovat peräisin Raamattu Kansalle- käännöksestä. 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.