15 Aksel J. Smithin sitaattia uskosta, joka murtautuu kaiken pimeyden läpi!

15 Aksel J. Smithin sitaattia uskosta, joka murtautuu kaiken pimeyden läpi!

Tämä uskon Henki pystyy kantamaan meidät kaiken sen läpi, mikä meitä kohtaa.

6 Minuuttia ·

Aksel J. Smith oli suuresti arvostettu paimen Hänellä oli horjumaton usko Jumalan rakkauteen ja valtaan, ja hänen kirjoituksensa ovat kyenneet johtamaan monet ihmiset pois pimeydestä samaan voittamattomaan uskon Henkeen. Nämä sitaatit on otettu eri artikkeleista, jotka Aksel J. Smith on kirjoittanut yli lähes 50 vuoden aikana.

Usko Jumalan rakkauteen meitä kohtaan!

”Kun astumme Jumalan kasvojen eteen, meidän on uskottava, että hän on ja että hän palkitsee meidät sillä, mitä pyydämme. Meidän on uskottava, että hän näkee meidät ja on täynnä rakkautta, huolenpitoa ja hyvyyttä. Hän tietää kaikki vaikeutemme ja kääntää kaiken hyväksi, kunhan vain rakastamme häntä ja uskomme häneen. Hän on laskenut kaikki hiuksemme ja huolehtii siitä, ettei mikään kiusaus tai koetus käy meille liian suureksi (1. Kor. 10:13).”

Artikkelista ”Tro, uten tvile”(Usko äläkä epäile), kirjoitettu kesäkuussa 1966

”Jumalan rakkaus meitä kohtaan ylittää kaiken käsityskykymme ja ymmärryksemme. Hän on sulkenut meidät pienintä yksityiskohtaa myöten tähän valtavaan rakkauteensa ja huolenpitoonsa. Hänen silmänsä lepäävät aina yllämme, eikä hän unohda meitä edes yhdeksi sekunniksi. Hän haluaa voimakkaasti tukea ja auttaa meitä, ja hän pitää meidät pystyssä vanhurskautensa oikealla kädellä joka ainoassa kiusauksessa ja vaikeudessa, jotta emme lankeaisi. Jos lankeamme, olemme paaduttaneet sydämemme hänen rakkaudessa ojentamalleen avulle. – Sen tähden meidän ei tarvitse olla voimattomia ja pälyillä pelokkaina ympärillemme elämän taistelussa, vaan voimme mennä eteenpäin suurella rohkeudella uskossa ja luottamuksessa häneen, joka on alkanut meissä hyvän työn, ja haluaa viedä sen päätökseen

Artikkelista ”Han kan alt!”(Hän voi tehdä kaiken), kirjoitettu marraskuussa 1943

”Jumala on aina kohdannut kokosydämiset hyvillä ajatuksillaan. Niin on ollut sekä vanhan että uuden liiton aikana. Hän on antanut heille tulevaisuuden ja toivon. Kun Jumalalla on ainoastaan hyviä rauhan eikä tuhon ajatuksia meitä kohtaan, meillä on kaikki syyt iloita siinä toivossa, että edessämme on valoisa ja ihana tulevaisuus.”

Artikkelista «Fremtid og håp»(Tulevaisuus ja toivo), kirjoitettu tammikuussa 1985

”Toivon Jumala on meidän todellinen Isämme ja lohduttajamme. Hän on asennoitunut antamaan meille runsaasti eikä vain vähän. Hän haluaa täyttää meidät kaikella ilolla ja rauhalla. Uskossa ja Pyhän Hengen voimalla voimme avautua tälle runsaalle täyteydelle. Toivo ei saata meitä häpeään.”

Artikkelista «Fremtid og håp» (Tulevaisuus ja toivo), kirjoitettu tammikuussa 1985

Kirkas valo pimeydessä

”Meillä ei ole käyttöä toivolle ja uskolle, kun on kyse kaikesta siitä, mikä inhimillisesti katsoen näyttää valoisalta ja toivorikkaalta. ”Kuka sellaista toivoo, minkä näkee?”, Room. 8:24. Kun järki seisoo korkean, paksun ja läpitunkemattoman vaikeuksien muurin edessä, ja kun kaikki näyttää raskaalta ja synkältä, usko iskee aukkoja muuriin, ja valo tunkeutuu lävitse.”

Artikkelista ”Mot håp med håp”(Toivo, vaikkei toivoa ollut) kirjoitettu syyskuussa 1965

”Meidän ei pidä uskoa vain silloin tällöin, vaan meidän on koko ajan oltava uskon Hengen läpitunkemia kaikessa, mitä puhumme ja teemme. Kaikki tulee siunatuksi ja hyväksi uskon Hengessä. Tämä Henki karkottaa paksuimmankin pimeyden. Elämämme tulee valoisaksi ja voimme tehdä elämän valoisaksi toisille.”

Artikkelista ”Troens ånd”(Uskon Henki), kirjoitettu lokakuussa 1967

”Usko pitää vastoinkäymisen päivää myötäkäymisen päivänä, koska siitä tulee pelastuksen päivä. Niin kauan, kuin usko ei ole saanut valtaa elämässämme, petolliset tunteemme heittelevät meitä sinne tänne rauhattomuudessa ja murehtimisessa.”

Artikkelista «Mot håp med håp» (Toivomme, vaikkei toivoa ole), kirjoitettu syyskuussa 1965

”Epäileminen on mieletöntä. Viisaus ei epäile, se ei teeskentele, se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se valaisee silmämme ja tekee askelemme lujiksi.”

Artikkelista «Tro, uten å tvile» (Usko ilman epäilystä), kirjoitettu kesäkuussa 1966

” Jos rukoilemme itsellemme Pyhää Henkeä, saamme Pyhän Hengen. Jos rukoilemme itsellemme viisautta, saamme viisautta. Emme saa epäillä hänen valtaansa ja hyvyyttään. Pieninkin uskon kipinä sytyttää toivon valon sydämeemme, ja pimeys ajetaan pois. Tulemme valon alueelle, missä valon ruhtinas hallitsee, ja hän pitää hyvää huolta alamaisistaan. Hän tekee elämämme jatkuvasti valoisammaksi aina sydänpäivään saakka. Hänen ikeensä on sovelias ja kuormansa kevyt.”

Artikkelista «Tro, uten å tvile» (Usko ilman epäilystä), kirjoitettu kesäkuussa 1966

Voittava Henki!

”Jeesus oli uskon alkaja ja täyttäjä. Hän voitti kaikki lihan himot, joille kaikki ennen häntä olivat kärsineet tappion. Hän on kutsunut meidät seuraamaan häntä samassa uskon ja voiton Hengessä. Se on innostunut Henki, joka on täynnä rauhaa ja iloa. Se luottaa täysin ihmeiden Jumalaan ja hänen sanaansa ja riemuitsee täydellisessä levossa.”

Artikkelista «Troens Ånd» (Uskon Henki), kirjoitettu marraskuussa 1982

”Uskon Henki on yhteydessä Jumalaan ja uskoo ainoastaan voittoon. On kirjoitettu, että Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki. Se oli uskon Henki. Tässä Hengessä he kokivat, että viholliset olivat heille kuin suupala, eivätkä he joutuneet häpeään. Jumala huolehti siitä, että he tulivat voittajina maahan ja nauttivat luvatusta ihanuudesta. Lupaukset ovat sidoksissa vain uskoon, ja ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa.”

Artikkelista «Troens Ånd» (Uskon Henki), kirjoitettu lokakuussa 1967

Taistele uskon jalo taistelu

”Autuaita ovat ne, joilla on sana Herralta mitä erilaisimmissa elämän koetuksissa ja jotka pitävät kiinni siitä ja toimivat sen mukaan elävässä uskossa!

Artikkelista «På ditt ord!»(Sinun sanallasi), kirjoitettu heinäkuussa 1966

”Saatana tekee kaikkensa vetääkseen sielut epäuskon ja masennuksen suohon, ja hän onnistuu siinä jatkuvasti. Meidän on lakkaamatta taisteltava uskon hyvää taistelua, jotta säilyttäisimme rohkeuden ja ilon sydämessämme. ”

Artikkelista «Vær frimodig!»(Ole rohkea), kirjoitettu marraskuussa 1944

”Uskon ja kärsivällisyyden kautta voimme saavuttaa kalliit ja mitä suurimmat lupaukset… Kärsivällisyys tarkoittaa odottamista. Kaikenlaisissa koetuksissa ja ahdistuksissa voimme odottaa kärsivällisesti. Uskon täydessä varmuudessa ja Kristuksen rakkaudella, joka on vuodatettu sydämiimme, voimme, kun meillä on sisäinen rauha ja ilo, kärsiä kärsivällisesti Jumalan kunniaksi. Kaikenlainen rauhattomuus on kärsimättömyyden seurausta. ”

Artikkelista «Tro og tålmodighet» (Usko ja kärsivällisyys), kirjoitettu toukokuussa 1991

”Meidän on tartuttava uskon kilpeen sammuttaaksemme kaikki Pahan palavat nuolet ja otettava pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana, rukoillen joka hetki Hengessä ja anomisessa, ja valvottava kaikessa kestävinä, rukoillen kaikkien pyhien puolesta.”

Artikkelista «I troens og nidkjærhetens Ånd» (Uskon ja kiivauden Hengessä), kirjoitettu marraskuussa 1981

Nämä sitaatit ovat peräisin useista artikkeleista BCC: n «Skjulte Skatter» -lehdestä vuosina 1943-1991.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.