14 jaetta, jotka osoittavat, että Jumala haluaa meidän saavan voiton synnistä

14 jaetta, jotka osoittavat, että Jumala haluaa meidän saavan voiton synnistä

Tähän on koottu jakeita Jumalan ihanista lupauksista meille: Synnin voittamisesta!

3 Minuuttia ·

Tähän on koottu jakeita Jumalan ihanista lupauksista meille: Synnin voittamisesta!

Raamatusta luemme selvistä lupauksista synnin voittamisesta, jakeista, jotka on kirjoitettu Kristuksen uskollisille opetuslapsille. Toisin sanoen Jumalan tarkoittama päämäärä hänen palvelijoilleen on se, että he tulevat täysin vapaiksi synnin tekemisestä! Vaikka evankeliumi on selkeä, tämä ymmärretään usein väärin tai kielletään kokonaan. Tähän olemme koonneet joitakin selvimpiä jakeita, jotka kiistatta osoittavat, että Jumalan tahto meidän suhteemme on, että tulemme vapaiksi synnistä!

Matt. 5:48

«Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.»

Room. 6:12-14

«Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain vaan armon alaisia.»

Room. 8:12-13

«Olemme siis velkaa veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan, sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.»

1. Kor. 15:34

«Raitistukaa oikealla tavalla älkääkä tehkö syntiä!»

2. Kor. 2:14

«Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!»

Kol. 3:5

«Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta.»

Hepr. 2:17-18

«Sen vuoksi hänen piti kaikessa tulla veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan.»

Hepr. 4:15-16

«Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.»

1. Piet. 2:21-22

«Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestalnne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu.»

1. Piet. 4:1-2

«Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä – ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himoissa vaan Jumalan tahdon mukaan.»

2. Piet. 1:10

«Pyrkikää sen tähden veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea.»

1. Joh. 3:3

«Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas.»

1. Joh. 3:6-7

«Ei kukaan, joka hänessä pysyy, tee syntiä, eikä kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Lapset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Joka noudattaa vanhurskautta, on vanhurskas, niin kuin hän on vanhurskas.»

Ilm. 3:21

«Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voittanut ja istuutunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.»

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.