12 raamatunjaetta, jotka todistavat, että Jeesus oli ihminen, jota voimme seurata

12 raamatunjaetta, jotka todistavat, että Jeesus oli ihminen, jota voimme seurata

Joitakin jakeita, jotka osoittavat, kuka meidän Pelastajamme oikeastaan oli

5 Minuuttia ·

Pieni kooste raamatunjakeista, jotka osoittavat, kuka meidän Pelastajamme oikeastaan oli.

Vaikka Jeesus oli Jumalan Poika, voimme lukea Raamatusta, että hän tuli tänne maan päälle ihmisenä. On kirjoitettu, että hänellä oli ihmisluonto ja inhimillinen tahto, mutta että hän voitti sen, eikä koskaan tehnyt syntiä. Tämän voittoisan elämän vuoksi hän pystyi voittamaan kuoleman ja tänään hän istuu Isänsä oikealla puolella taivaassa.

Tällä on suuri merkitys meille kristityille. Koska Jeesus voitti ollessaan meidän kaltaisemme ihminen, se tarkoittaa, että myös me voimme elää samaa elämää kuin hän eli täällä maan päällä. On täysin mahdollista seurata Kristusta totuudessa! Jos seuraamme häntä, pääsemme myös sinne, missä hän on!

Seuraavassa on 12 raamatunjaetta, jotka osoittavat, että Jeesus oli meidän kaltaisemme ihminen, jota voimme seurata.

Jeesus tuli koetelluksi samoin kuin me

«Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.» Hebr. 4:15.

Jeesuksella oli oma tahto, jonka hän kielsi

«Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun.» Luuk. 22:42.

Jeesus kehottaa meitä seuraamaan häntä itsensä kieltämisen tiellä

«Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.» Matt. 16:24-25.

Jeesus oli hengellisessä kasvussa ja kehityksessä

«Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.» Luuk. 2:52.

Jumalan Henki todistaa, että Jeesus tuli lihaan

«Tästä te tunnette Jumalan Hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.» 1. Joh. 4:2-3.

Jeesus nöyryytti itsensä ja tuli ihmisten kaltaisuuteen

«Olkoon teillä se mieli, joka myös Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.» Fil. 2:5-8.

Apostoli Paavali kirjoittaa "ihmisestä Jeesus Kristus"

«Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu – minä puhun totta, en valhettele – pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.» 1. Tim. 2:5-7.

Jeesus kutsuu itseään ihmiseksi

«He vastasivat ja sanoivat hänelle: Aabraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille: Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja, mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne; miestä (norj.: ihmistä), joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.» Joh. 8:39-40.

Jeesuksen piti taistella ja olla kuuliainen pelastuakseen kuolemasta

«Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun hän oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen  autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset.» Hebr. 5:7-9.

Jeesusta kutsutaa meidän "edelläjuoksijaksi"

«Se toivo meillä on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.» Hebr. 6:19-20.

Jeesus tuli "veljiensä kaltaiseksi"

«Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.» Hebr. 2:14-18.

Raamattu sanoo, että meidän tulee seurata Jeesuksen jalanjäljissä

«Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne , jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ‘ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut' joka häntä herjatessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka ‘itse kantoi meidän syntimme' ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synnistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ‘haavainsa kautta te olette paratut'. Sillä te olitte ‘eksyksissä niinkuin lampaat', mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.» 1. Piet. 2:21-24.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.