Totuus luonnosta, joka Jeesuksella oli syntymästään saakka

Se kuulostaa täysin samalta, mutta on kuitenkin erittäin tärkeä erottaa toisistaan se, että jollakulla on syntiä lihassa tai että hänellä on syntinen liha, mistä on kirjoitettu Room. 8:3:ssa.

Kirjoittanut AktiiviKristinusko
Totuus luonnosta, joka Jeesuksella oli syntymästään saakka

Me uskomme, että Jeesuksella oli synti lihassa. Mutta kuinka voimme sanoa niin? Eikö se ole jumalanpilkkaa? Eikö Jeesus ollut jumalallinen? Eikö ole ainoastaan kirjoitettu, että Jeesus tuli syntisen lihan hahmossa? Saadaksemme vastaukset näihin kysymyksiin meidän on erotettava toisistaan seuraavat käsitteet: synti lihassa ja syntinen liha. Meidän on myös nähtävä, mitä Jeesus tuli tekemään syntyessään ihmiseksi maan päälle.

”Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa…” Room. 8:3.

Koko ihmiskunta on syntynyt lihassa olevan synnin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä oli syntyessämme inhimillinen luonto, jossa on himoja ja haluja, jotka voivat johtaa syntiin (Room. 7:18; 1. Joh. 1:8). Jokainen lapsi on syntynyt synti lihassaan, mutta emme voi sanoa, että heillä on syntinen liha, koska he eivät koskaan ole tietoisesti tehneet syntiä.

Saamme syntisen lihan, kun olemme antaneet periksi himoille ja haluille kiusauksen hetkellä ja olemme siten itse asiassa tehneet syntiä (Jaak. 1:14-15). Näin käy ymmärtäessämme, että jonkin asian tekeminen on väärin ja syntiä, mutta teemme sen siitä huolimatta. Sillä hetkellä lihamme tulee syntiseksi.

Jeesuksella ei ollut syntistä lihaa

Jeesus syntyi synti lihassaan, aivan niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Tämän ymmärtäminen on tärkeää (Hepr. 2:14). Mutta koska hän ei antanut kertaakaan periksi kiusauksille ja synnille, koska hän ei milloinkaan sallinut lihassa olevien himojen ja halujen elää – kateuden, ylpeyden, saastaisuuden, pahuuden, ahneuden jne. – hänen lihansa ei koskaan tullut syntiseksi. Siksi on kirjoitettu, että hän tuli syntisen lihan hahmossa.

Koska Jeesuksella oli synti lihassa, se voitiin tuomita siinä (Room. 8:3). Hän ei olisi voinut tuomita syntiä jonkun toisen lihassa. Hänessä tehtiin työ, jotta kävisi ilmi, kuinka tämä työ voidaan tehdä kaikissa, jotka uskovat siihen vapauttavaan voimaan, joka seuraa lihassa olevan synnin voittamista. Inhimillisen luonnon muuttumiseen jumalalliseksi luonnoksi (2.Piet. 1:3-4).

Tässä Jeesus eroaa meistä muista. Ei siksi, että hänellä olisi ollut erilainen luonto ja toisenlaiset mahdollisuudet kuin meillä. Ero on siinä tosiasiassa, että me kaikki olemme joskus tehneet syntiä, mutta Jeesus ei koskaan. Siksi hän saattoi olla syntiuhri. Vanhurskas vääräin puolesta. Hänen uhrikuolemansa johdosta ristillä me voimme nyt saada tekemämme synnit anteeksi (Ef. 1:7). Saatana ei voi syyttää meitä tekemistämme synneistä, kun olemme kääntyneet ja saaneet nämä synnit anteeksi. Jeesus on jo maksanut sen velan puolestamme.

Emme ole velvollisia tekemään syntiä

Koska Jeesus joka päivä uhrasi itsensä – ristiinnaulitessaan lihansa, eikä koskaan antanut synnin elää – hän on myös avannut tien lihan läpi, niin ettei lihalla enää ole valtaa hallita meitä. Nyt voimme seurata hänen jättämäänsä esimerkkiä ja kuolettaa ristillä kaiken synnin, joka haluaa tulla esiin himojemme ja halujemme takia (Matt. 16:4). Emme ole velvoitettuja tekemään syntiä, vaan meidän on hallittava sitä, aivan niin kuin Jeesus teki, kun hän oli meidänlaisemme ihminen (Room. 8:12).

Synti pitää kuolettaa joka ikinen kerta tullessamme kiusatuiksi (Kol. 3:5-10). Sen Jeesus teki, ja nyt me voimme tehdä samoin. Se tosiasia, että olemme menneisyydessä tehneet syntiä, ei estä meitä olemasta voittajia tänään; voimme aloittaa tällä synnin voittamisen tiellä heti, kun ymmärrämme sen ja uskomme siihen omassa elämässämme (Matt. 10:38; Luuk. 9:23; Gal. 2:19-20; 1. Piet. 4:1).

Myös Vanhassa liitossa oli mahdollista saada synnit anteeksi. Meillä on kuitenkin nyt, syntien anteeksisaamisen lisäksi, mahdollisuus tulla täysin vapaiksi synnistä, eikä meidän tarvitse olla sidottuja tekemään samoja syntejä yhä uudestaan (Hepr. 10). Koska synti tuli tuomituksi Jeesuksen omassa lihassa, meillä on mahdollisuus kulkea samaa tietä, niin että synti tulee kuoletetuksi myös meidän omassa lihassamme. Meidän ei tarvitse olla orjia elääksemme synnin mukaan, voimme tehdä vapaasti sitä, mikä on hyvää (Hepr. 4:14-16).

Tästä on siis kysymys. Nimittäin siitä, mitä Jeesus teki itse asiassa koko ihmiskunnan hyväksi tullessaan ihmiseksi, jolla oli synti lihassa ja taistellessaan niin, ettei hänen lihansa tullut syntiseksi. Kun hän kuoli ristillä, hän oli voittanut kaiken synnin ja saanut päätökseen taistelunsa lihassa olevaa syntiä vastaan (Joh. 19:30). Mikä valtava uhri meidän edestämme! Sen vaivalloisen työn vuoksi, jonka hän teki meidän puolestamme, meidän syntinen lihamme voidaan pestä puhtaaksi anteeksiannon armossa. Lihassamme oleva synti, jota kannamme, voidaan myös hävittää, koska olemme saaneet armon voittaa (1. Joh. 1:9). Tämä on vapautta ja valoa.