Raahab: Raamatunkertomus uskosta ja toiminnasta

Innostava sanoma kaikille, jotka tuntevat, etteivät ole riittävän hyviä.

Kirjoittanut Nellie Owens
Raahab: Raamatunkertomus uskosta ja toiminnasta

Aina ei ole yhtä helppo uskoa, että Jumalalla on suunnitelma ja toivo meidän suhteemme. Päämme voi tulla täyteen ajatuksia, jotka vastustavat sitä korotettua elämää, johon Jumala on meidät kutsunut.

Ehkä olet sanonut tai tehnyt asioita, joiden tiedät olevan väärin. Tunnet, ettei Jumala voi koskaan hyväksyä sinua, jolla on ovella kolkuttava huono menneisyys.

Ehkä näet suuren eron elämäsi ja Raamatun välillä. Aivan niin kuin on helppo hävetä menneisyyttään, tiedät, että on helppo hävetä jumalanpelon puutettaan. Haluat saada puhtaan ja hyvän elämän, mutta se on niin kaukana todellisuudesta.

Älä luovuta! Riippumatta siitä, kuinka synkiltä asiat voivat tuntua, sinulla on tulevaisuus ja toivo – aivan niin kuin Raahabilla Jerikossa.

Näennäisesti toivoton

Raahab oli kanaanilainen nainen, kotoisin maasta, joka tunnettiin epäjumalanpalveluksesta. Lain mukaan Raahabilla ei ollut mitään osuutta Israelin lupauksiin. Hän oli portto, mikä oli kauhistus Herralle.

Abrahamin vanhurskauden tähden Jumala oli luvannut israelilaisille maan, missä Raahab asui (1. Moos. 17:8). Kun Raahab ja hänen kansansa saivat tietää, että Israel tulisi valloittamaan Jerikon, joka oli tärkeä kaupunki Kanaanin maassa, he pelkäsivät henkensä edestä. He tiesivät, että sama Jumala, joka oli vapauttanut kansansa Egyptistä, oli antava Israelille voiton myös Jerikosta.

”Kun me sen kuulimme, sydämemme raukesi pelosta, eikä kenelläkään ole enää rohkeutta käydä teitä vastustamaan, sillä Herra, teidän Jumalanne, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä.” Joosua 2:9-11.

Jo ennen kuin Raahab kohtasi israelilaiset ja heidän mahtavan sotajoukkonsa, hän uskoi Israelin Jumalaan. Raahab kuuli Jumalan voimasta ja siitä, kuinka tämä oli pelastanut Israelin ja varjellut sitä. Raahab sai uskon sydämeensä, että Israelin Jumala todella oli Herra.

Raahabin tilanne ei ulospäin kuitenkaan näyttänyt toivorikkaalta. Millä perusteella hän voisi toivoa tai uskoa, että hän säästyisi? Millä perusteella tämä Jumala, jota Raahab ei tuntenut aiemmin, suosisi häntä tai olisi laupias hänen perhettään kohtaan muiden jerikolaisten sijaan?

Uskon kautta

Huolimatta näennäisestä toivottomuudesta, Raahab ei epäillyt. Kun kaksi israelilaista vakoojaa saapui hänen taloonsa, Raahab piilotti heidät kuninkaalta. Rohkeasti hän pyysi vakoojia varmistamaan, että hän ja hänen perheensä pelastuisivat kuolemalta, kun israelilaiset valloittaisivat kaupungin. Miehet sanoivat Raahabille, että jos hän sitoisi ikkunaan saman punaisen nauhan, jonka avulla hän auttoi heitä pakenemaan, hän ja hänen perheensä pelastuisivat. Täydessä uskossa Raahab sitoi nauhan ikkunaansa ja sanoi: ”Tapahtukoon niin kuin sanotte!” (Lue koko kertomus Joosua 2:sta)

Mikä asenne! Vaikka asiat näyttivät varsin synkiltä ja mahdottomilta, Raahab tarrautui siihen toivoon ja uskoon, että hän ja hänen perheensä pelastuisivat.

Hepr. 11:ssä kerrotaan uskon voimasta. Kirjoittaja aloittaa luvun näin: ”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Sen kautta saivat isät todistuksen.” Hepr. 11:1-2. Luku jatkuu monin esimerkein, joissa ihmiset tekivät päätöksiä uskossa, ja Raahab lukeutuu tähän joukkoon: ”Uskon kautta portto Raahab pelastui joutumasta tuhoon yhdessä epäuskoisten kanssa, kun oli rauha mielessään ottanut vakoojat luokseen.” Hepr. 11:31.

Jumalalle ei merkinnyt mitään, mitä Raahab oli tehnyt tai jättänyt tekemättä aikaisemmin. Sillä ei ollut merkitystä, mihin perheeseen hän oli syntynyt tai missä hän asui. Merkitystä oli vain sillä, että hän uskoi Jumalaan, ja että Jumala pystyi pelastamaan hänet.

Koska Raahab oli pakana – sellainen, joka ei ollut israelilainen – hän ei ollut osallinen Israelin lupauksiin. Hän uskoi kuitenkin varauksitta, että Jumala pystyi tekemään hänelle saman kuin Israelille, ja tämä usko sai hänet toimimaan, jotta hän saisi Jumalan lupaukset omikseen, ja tämä uskonteko vanhurskautti hänet (Jaak. 2:25).

Toivomme

Nyky-yhteiskunnassa ei liene niin tavallista murehtia sitä, että kaupunkiamme piiritetään – tai että meitä uhataan kuolemalla samalla tavoin, kuin Raahab sai kokea. Mutta Jumalan sana kertoo meille, että ”…synnin palkka on kuolema”. Room. 6:23. Olemme kaikki tehneet syntiä, mutta jos uskomme, Jumalalla on suunnitelma pelastaa meidät siitä tuhosta ja tehdä meidät lupaustensa perillisiksi!

”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja.” Tiit. 2:11-14.

”Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas.” 1. Joh. 3:1-3.

Tämä tarkoittaa, että uskomme johtaa meidät toimimaan, aivan niin kuin Raahabin – niin että hylkäämme jumalattomuuden ja maailmalliset himot, joihin tulemme kiusatuiksi! Siksi Paavali kirjoittaa uskon kuuliaisuudesta (Room. 1:5).

Raahab tuli osaksi perintöä

Uskonsa takia Raahab perheineen säästyi, ja heidät liitettiin Israelin kansaan (Joosua 6:22-25). Raahab itse tuli osaksi Jeesuksen sukutaulua (Matt. 1:5).

Raahabin esimerkki on todistuksena meille tänään ja opettaa meille, että riippumatta siitä, miten asiat ovat aikaisemmin menneet – tai kuinka synkiltä asiat voivat tuntua nyt – usko Jumalaan ja kuuliaisuus hänen sanalleen pelastaa meidät synnin tuholta ja antaa meille tulevaisuuden ja toivon Jumalan valtakunnassa.

Käyttäkäämme hyväksemme mahdollisuudet, jotka ovat meille avoinna Kristuksessa Jeesuksessa, ja taistelkaamme tässä samassa uskon hengessä, jotta mekin tulisimme osallisiksi perinnöstä, jonka Jumala on luvannut kaikille niille, jotka ovat asettaneet toivonsa häneen!

Ehkä sinua kiinnostaa lukea useammista uskonsankareista täältä, tai seuraavista artikkeleista: 

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Armo Jeesuksessa Kristuksessa

Kirjoittanut Sigurd Bratlie

«Kun ihmiset ajattelevat armoa, niin silloin mieleen tulee lähinnä syntien anteeksianto. Koska me kaikki olemme tehneet syntiä, niin me tarvitsemme armoa.» Näin Sigurd Bratlie aloittaa tämän vihkosen armosta. Mutta hän jatkaa kuvailemalla yksityiskohtaisesti sitä, että armo Jeesuksessa Kristuksessa tarkoittaa paljon enemmän kuin vain anteeksiantoa. Se tarkoittaa myös totuutta ja apua. Armo opettaa meitä, ettemme tekisi syntiä, niin että voimme olla täysin vapaita elämään voittoisaa elämää, joka johtaa täydellisyyteen.