Paavali, Pietari, Johannes: Meidän veljemme!

Meillä on erilaiset palvelustehtävät elämässä, mutta apostolien elämä ei ole mitenkään saavuttamatonta.

Paavali, Pietari, Johannes: Meidän veljemme!

Kristillisessä maailmassa puhutaan usein Pyhästä Paavalista, Pyhästä Pietarista ja Pyhästä Johanneksesta jne. ja siten käytetään nimitystä, joka saa aikaan, että ihmiset, niin kristityt kuin ei kristitytkin uskovat näiden Herran palvelijoiden olevan täysin ulottumattomissamme, niin ettei voida ajatellakaan vaeltaa heidän jalanjäljissään. Heidän kutsumisensa pyhiksi veljiksi on sopivampaa, koska sitä he olivat. Kun luemme heidän kirjeitään, näemme, että he kirjoittavat veljilleen: “pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa..” Kol. 1:2. Paavali kirjoittaa mm. “Olkaa minun seuraajiani niin kuin minä seuraan Kristusta!” 1 Kor. 11:1

Veljelleen ja työtoverilleen Timoteukselle Paavali kirjoittaa: ” Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, elämääni, ajatteluani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani ja kärsivällisyyttäni.” 2 Tim. 3:10. Tämä oli  veljen todistus kanssaveljelleen. Emme saa edellä olevasta vaikutelmaa etäisestä “Pyhästä Paavalista”, jota kukaan ei pysty seuraamaan.

Kun me luemme näiden veljien kirjoituksia, mehän tiedämme, että he olivat apostoleita. Tiedämme, että he olivat valtavia aseita Jumalan kädessä.

Mutta valvokaamme itseämme siltä eksyttävältä ajatukselta ja ymmärrykseltä, että he olisivat saavuttamattomalla tasolla, mistä seuraa, että on mahdotonta vaeltaa samoissa jalanjäljissä. Meillä ei ole heidän palvelustehtäväänsä, ei todellakaan, mutta hehän elivat Kristuksen elämää, jota meidät on kutsuttu seuraamaan: “Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille….että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. 1 Joh. 1:2-3 Ja Johannes kirjoittaa: “Minä, veljenne Johannes..” Ilm. 1:9

Nämä pyhät Jumalan miehet ja palvelijat ovat meidän veljiämme. Ja Jeesus, Mestari itse, ei häpeä kutsua veljikseen niitä, jotka elävät pyhityksessä, niin kuin nämä miehet elivät. (Hep. 2:11) Sillä pyhällä temppelillä, joka on Jumalan seurakunta, ovat apostolit ja profeetat perustuksena, ja kulmakivenä, jossa koko rakennus liittyy yhteen, on Jeesus Kristus itse. (Ef. 2:19-22)

Pietarin kirjeessä meitä kehotetaan rakentumaan elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. ( 1 Piet. 2:5) Nämä “elävät kivet” tietävät, miten kulmakivi suhtautui, missä hänen askeleensa kulkevat ja missä ovat apostelien jalanjäljet, joita meitä myös kehotetaan seuraamaan. Kyllä, meidän tulee sopia rakennukseen yhdessä kaikkien muiden kivien kanssa, jotka ajan kuluessa muovataan ja louhitaan Jumalan sanan mukaan. “Rakastakaa veljiä” kuuluu kehotus meille tänään. Niin, kulmakivi ja perustus aloittivat tämän veljeyden,  ja se jatkuu meidän aikanamme uskollisten miesten ja naisten jumalanpelon myötä. Rakastakaamme tätä veljeyttä ja todistakaamme rakkautemme saman jumalanpelon ja pyhän vaelluksen kautta, joka on ollut tämän pyhän rakennuksen kivissä apostolien päivistä aina tähän päivään saakka.

Filippiläiskirjeen 3. luvussa, jossa Paavali kehottaa seuraamaan itseään ja myös tarkkaamaan niitä, joille apostolit olivat esikuvia, näemme, kuinka innostunut Paavali itse oli Mestarin jalanjälkien seuraamisesta, vaeltamisesta Jeesus esikuvanaan. Paavali, meidän veljemme saattoi sanoa: “Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä seuraan Kristusta.”  Hän todistaa, että hän ei ollut vielä saavuttanut kaikkea, mutta että hän riensi kohti päämäärää saadakseen voittopalkinnon.

Meidän veljemme Pietari oli myös innostunut Jeesuksen jalanjäljistä ja tekee meidät tietoisiksi esimerkistä, jonka Jeesus meille jätti, “..että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt..” 1 Piet. 2:21-22

Rakastakaa uskonveljiä…!” kirjoittaa Pietari jakeessa 17. Ja Johannes kirjoittaa: “Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä vaan teoin ja totuudessa.” 1 Joh. 3:18. Teot ja totuus ovat ominaisia Jumalan huoneelle perustuksista huippukiveen saakka.
Tämä artikkeli on toisinto artikkelista, joka on ensin julkaistu otsikolla “Veljemme Paavali, Pietari, Johannes..”  BCC:n “Kätkettyjä aarteita”-lehdessä maaliskuussa 2016.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Niin suuri pelastus

Apostoli, joka kirjoitti Hebrealaiskirjeen, kutsuu sitä «kehotuksen sanaksi». Tämän kirjan tarkoitus on vahvistaa ja laajentaa kehotusta ja luoda uskoa ja pelastusta kaikille, joilla on taivaallinen kutsumus. Kaikki, jotka seuraavat Hebrealaiskirjeen kehotuksia, voivat saavuttaa tämän suuren pelastuksen.