Toinen risti: Vanhan ihmisen ja lihan (himoineen ja haluineen) ristiinnaulitseminen

Toinen risti on risti, josta Paavali puhuu Room. 6:6:ssa ja Ef. 4:22:ssa.

Sen jälkeen kun olemme kääntyneet ja tulleet Saatanan vallasta Jumalan luo, pimeydestä valoon, ja olemme saaneet armosta syntimme anteeksi, jota emme ole ansainneet, on perustus uudelle elämälle pantu. Silloin vanhan ihmisen – vanhan elämän – tulee lopettaa vaikuttamasta. Tämä meidän tulee tehdä niin pian kuin olemme kääntyneet. Paavali kirjoittaa vanhan ihmisen pois panemisesta ja ristiinnaulitsemisesta ja hautaamisesta Jeesuksen kasteessa. (Kol. 2:11-12) Hän kirjoittaa myös lihan ristiinnaulitsemisesta himoineen ja haluineen. Sellainen päätös ja uskonteko on “todiste” siitä, että kuulumme Kristukselle. (Gal. 5:24)

Meillä on “vanha ihminen”, jonka henki, sielu ja ruumis ovat palvelleet syntiä. “Vanha ihminen” yhtyy mielen syntiin, ja sallii näiden himojen ilmestyä ajatuksina, sanoina ja tekoina tietoisen yksimielisenä. (Ef. 2:2-3) meidän tulee ristiinnaulita tai panna pois vanha ihminen uskon hengessä, mikä tarkoittaa, että käännymme, panemme pois vanhat ajatukset, jotka palvelivat syntiä, ja saamme uuden mielen. (Ef. 4:22-24)

Vanhan ihmisen pois laittaminen ei merkitse sitä, että meillä ei olisi syntiä lihassa, tai että emme tulisi kiusatuiksi himojemme houkutellessa ja kiusatessa meitä. (Jaak. 1:14-15) Se  tarkoittaa kuitenkin, ettemme elä niiden mukaan. Tämä on uusi mieli. Uusi mielemme ei enää palvele syntiä, vaan sanoo selvästi “Ei!”, kun tulemme kiusatuiksi. Tämä on voimakas uskon asenne, joka saa sijaa mielessämme.

Tällä uudella mielellä voi lihamme himoineen ja haluineen tulla ristiinnaulituksi hänen kanssaan. (Gal. 5:24) Liha on se osa syntiruumistamme, joka on meille tietoista. Emme luonnollisestikaan voi ristiinnaulita sellaista, mitä emme tähän mennessä ole ymmärtäneet synniksi. Mutta heti kun saamme valoa, että jokin asia on syntiä, meidän tulee ristiinnaulita se. Kun sitten nämä himot ja halut nousevat lihastamme, ne tulee ristiinnaulita – eikä koskaan päästää sydämeemme ja mieleemme – ja kärsiä, kunnes ne kuolevat. Tämä on sisäinen kärsimys, joka tulee, koska emme anna periksi omille syntisille himoillemme ja haluillemme. Nämä halut kuolevat lopuksi, kun ne jatkuvasti kielletään, niin ettemme enää edes tule kiusatuiksi niihin.

Mielemme, tietoisuutemme, joka ennen oli pahoissa teoissa, alistetaan Jumalan tahtoon uskon kautta. Meidän tulee pitää itsemme kuolleina synnille, mutta elävinä Jumalalle. (Room. 6:11) Kun ihminen tekee syntiä tietoisesti, tämä tulee vanhasta ihmisestä. Kun vanha ihminen pannaan pois, tietoisista synneistä tulee täysi voitto, niin pitkälle kuin meillä on valoa – ruumiimme ei ole enää synnin palvelija. “Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan.” (Room. 8:12) Lihassamme olevien huonojen taipumusten ei tule enää hallita meitä.

Tämä risti on kaikille meille, jotka olemme tehneet syntiä ja joilla on syntisiä tapoja, mutta olemme kääntyneet ja päättäneet aloittaa uuden elämän.

1

Sana rististä – Johdanto

Risti mainitaan Raamatussa useasti, mutta erityisesti siitä puhutaan Paavalin kirjeissä. Jo paljon ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin Golgatan ristille, hän kehotti meitä ottamaan ristimme joka päivä ja seuraamaan häntä, mikä on opetuslapseuden ehtona. (Luuk. 9:23) Jeesus itse otti tämän ristin päivittäin; se oli […]

Lue lisää
2

Mitä “risti” tarkoittaa?

Raamatussa puhutaan oikeastaan kolmesta eri rististä.

Lue lisää
3

Ensimmäinen risti: Golgatan risti

Tämä risti johtaa syntien anteeksisaamiseen.

Lue lisää
4

Toinen risti: Vanhan ihmisen ja lihan (himoineen ja haluineen) ristiinnaulitseminen

Jos joku haluaa tulla opetuslapseksi, tämän “ristiinnaulitseminen” täytyy tapahtua.

Lue lisää
5

Kolmas risti: Opetuslapsina otamme ristimme joka päivä

Jeesuksen kehotus sisältää syvälle menevän pelastuksen. Tämän ristin kautta koko sisäinen ihmisemme voi muuttua Jeesuksen kuvaksi.

Lue lisää
6

Mikä lopputulos seuraa ristin ottamista?

Loistava tulevaisuus Kristuksen tuntemisessa.

Lue lisää