Sana rististä – Johdanto

Risti mainitaan Raamatussa useasti, mutta erityisesti siitä puhutaan Paavalin kirjeissä. Jo paljon ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin Golgatan ristille, hän kehotti meitä ottamaan ristimme joka päivä ja seuraamaan häntä, mikä on opetuslapseuden ehtona. (Luuk. 9:23) Jeesus itse otti tämän ristin päivittäin; se oli ase, millä hän tuhosi synnin juuren ja voitti kuoleman vallan ja paholaisen.

Paavali oli innostunut ristin sanasta. Kirjeistä luemme, kuinka suuresti hän arvosti ristiä; se hallitsi koko hänen elämäänsä ja julistustaan.

“Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on jumalan voima.” 1 Kor. 1:18.

“Minä olen päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna.” 1 Kor. 2:2.

“Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja mina elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen mina elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.” Gal. 2:20.

Nämä Raamatun jakeet osoittavat selvästi, että risti on ratkaiseva avain siihen, kuinka voimme seurata Jeesusta uudella ja elävällä tiellä pyhitykseen. Ristin voiman avulla voimme muuttua Jeesuksen kuvaksi, niin että myös Kristuksen elämä voi ilmestyä meissä. (2. Kor. 4:10-11) Tästä syystä ristin sana on keskeinen ja tärkein osa evankeliumia.

1

Sana rististä – Johdanto

Risti mainitaan Raamatussa useasti, mutta erityisesti siitä puhutaan Paavalin kirjeissä. Jo paljon ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin Golgatan ristille, hän kehotti meitä ottamaan ristimme joka päivä ja seuraamaan häntä, mikä on opetuslapseuden ehtona. (Luuk. 9:23) Jeesus itse otti tämän ristin päivittäin; se oli […]

Lue lisää
2

Mitä “risti” tarkoittaa?

Raamatussa puhutaan oikeastaan kolmesta eri rististä.

Lue lisää
3

Ensimmäinen risti: Golgatan risti

Tämä risti johtaa syntien anteeksisaamiseen.

Lue lisää
4

Toinen risti: Vanhan ihmisen ja lihan (himoineen ja haluineen) ristiinnaulitseminen

Jos joku haluaa tulla opetuslapseksi, tämän “ristiinnaulitseminen” täytyy tapahtua.

Lue lisää
5

Kolmas risti: Opetuslapsina otamme ristimme joka päivä

Jeesuksen kehotus sisältää syvälle menevän pelastuksen. Tämän ristin kautta koko sisäinen ihmisemme voi muuttua Jeesuksen kuvaksi.

Lue lisää
6

Mikä lopputulos seuraa ristin ottamista?

Loistava tulevaisuus Kristuksen tuntemisessa.

Lue lisää