Mitä “risti” tarkoittaa?

Kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä, se mahdollisti kaikille ihmisille syntien anteeksiannon. Tämä kuolema oli kuitenkin vain huipennus sille, että Jeesus oli ottanut ristinsä joka päivä – sisäisen ristin, jolla hänen oma tahtonsa uhrattiin, ja näin ollen kaikki lihassa oleva synti kuoletettiin.

Vaikka Golgatan risti oli Jeesuksen fyysisen elämän loppu, tämä risti (syntien anteeksianto) on vain alku opetuslapselle, jolla on päämääränä voittaa täysin lihassa oleva synti.

Raamatussa on oikeastaan kirjoitettu kolmesta eri rististä ja tässä ne selitetään lyhyesti:

  • Ensimmäinen risti: Golgatan risti . (Luuk. 23:33-43) Tällä ristillä Jeesus kärsi ja kuoli. Uskomalla siihen, mitä Jeesus teki tällä ristillä, meillä on rauha Jumalan kanssa. Kristuksesta on siten tullut meille sovitusuhri, ja me voimme saada syntimme anteeksi, kun rukoilemme sitä ja käännymme.
  • Toinen risti: Vanhan ihmisen ja lihan (himoineen ja haluineen) ristiinnaulitseminen. Tästä rististä Paavali kirjoittaa Room. 6:6:ssa ja Gal. 5:24:ssä. Tällä ristillä “vanha ihmisemme” – vanha elämämme, missä tietoisesti elimme synnissä – pannaan pois, ja synti himoineen ja haluineen menettää vallan meistä. Tämän ristin kautta synnymme uudesti ja tulemme opetuslapsiksi. Emme enää ole synnin orjia, niin että eläisimme lihan mukaan. (Room. 6:15-23; Room. 8:12) Meidät on tehty eläviksi Kristuksen kanssa, kun olemme ottaneet Jeesuksen vastaan Herrana elämäämme.

Kolmas risti: Ristin ottaminen joka päivä ja itsensä kieltäminen opetuslapsena. (Matt. 16:24; Luuk. 9:23) Tämän ristin Jeesus otti joka päivä elämänsä läpi, kun hän kielsi itsensä – oman tahtonsa. Kun otamme ristimme joka päivä, niin kuin Jeesus teki, voimme päästä eroon synnin juuresta, kun jatkamme synnin kuolettamista elämässämme, kun Pyhä Henki ilmaisee sen meille. Tämä on kätketty elämä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tämä on pyhitys – perinpohjainen sisäisen ihmisemme pelastus ja muuttuminen Jumalan kuvaksi. Tämä on morsiuskutsumus.

1

Sana rististä – Johdanto

Risti mainitaan Raamatussa useasti, mutta erityisesti siitä puhutaan Paavalin kirjeissä. Jo paljon ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin Golgatan ristille, hän kehotti meitä ottamaan ristimme joka päivä ja seuraamaan häntä, mikä on opetuslapseuden ehtona. (Luuk. 9:23) Jeesus itse otti tämän ristin päivittäin; se oli […]

Lue lisää
2

Mitä “risti” tarkoittaa?

Raamatussa puhutaan oikeastaan kolmesta eri rististä.

Lue lisää
3

Ensimmäinen risti: Golgatan risti

Tämä risti johtaa syntien anteeksisaamiseen.

Lue lisää
4

Toinen risti: Vanhan ihmisen ja lihan (himoineen ja haluineen) ristiinnaulitseminen

Jos joku haluaa tulla opetuslapseksi, tämän “ristiinnaulitseminen” täytyy tapahtua.

Lue lisää
5

Kolmas risti: Opetuslapsina otamme ristimme joka päivä

Jeesuksen kehotus sisältää syvälle menevän pelastuksen. Tämän ristin kautta koko sisäinen ihmisemme voi muuttua Jeesuksen kuvaksi.

Lue lisää
6

Mikä lopputulos seuraa ristin ottamista?

Loistava tulevaisuus Kristuksen tuntemisessa.

Lue lisää