Mene suoraan sisältöön

Onko homouseksuaalisuus syntiä?

Jumala ei koskaan ole ollut valistumaton, naiivi tai suvaitsematon.

Ihmisen seksuaalisuus on monimutkaista. Se vaikuttaa meihin fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti. Synnin vallan takia, joka johtuu syntiinlankeemuksesta, Jumala antoi meille hengelliset lait varmistaakseen, että seksuaalisuus voisi pysyä hänen tarkoittamanaan siunauksena.

Syntiinlankeemuksen jälkeen Saatana tarttui heti mahdollisuuteen hyödyntää tätä voimakasta vetovoimaa. Hän teki siitä monimutkaisen ja johti ihmiset pois Jumalan siunauksesta. Heidän puhtaat seksuaaliset vaistonsa saastuivat synnistä ja yhtäkkiä he häpesivät alastomuuttaan. (1. Moos. 3:7, 10-11). Epäpuhtaat himot heräsivät, ja ne jatkoivat heidän jälkeläistensä vaivaamista kautta kaikkien sukupolvien.  

Himot ja seksuaalinen moraalittomuus

«Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada.» Room. 1:26-27.

Jumalan sana tekee kiistattomasti selväksi, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on vastoin hänen tahtoaan ja tarkoitustaan, ja se on sen vuoksi syntiä. Kaikki ihmiset tulevat kiusatuksi seksuaalisiin haluihin eri muodoissa ja tavoissa. Mutta Jumalan sana, hänen hengellinen lakinsa on selvä: Kaikki seksuaalinen toiminta avioliiton ulkopuolella miehen ja naisen välillä on syntiä, eikä hän voi siunata sitä.

«Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: 'Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. … Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha.» 1. Moos. 1:27-28 ja 1. Moos. 2:24.

Jumalan sana, hänen hengellinen lakinsa on selvä: Kaikki seksuaalinen toiminta avioliiton ulkopuolella miehen ja naisen välillä on syntiä, eikä hän voi siunata sitä.

Tämä suhde – miehen ja naisen välillä elämänmittaisen, uskollisen avioliiton sisällä – otetaan esille uudelleen ja uudelleen Raamatussa, ja se on ainut seksuaalinen suhde, jonka Jumala hyväksyy ja jota hän siunaa.

Sukupuolivietti sinällään ei ole syntiä. Mutta avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen halu miehen ja naisen välillä houkuttelee meitä tekemään syntiä. Tätä Raamattu kutsuu "himoksi", ja sille periksi antaminen on syntiä. Tähän sisältyy seksi ennen avioliittoa, periksi antamisen epäpuhtaille seksuaalisille ajatuksille, pornografia – ja homoseksuaalisuuden harjoittaminen. Raamattu sana on hyvin konkreettista, kun on kysymys näistä asioista. Joitain näistä raamatunjakeista on koottu tämän artikkelin loppuun.

Jumala on korkein instanssi

Meidän persoonallisuutemme, taipumuksemme, reaktiomme, suuntautumisemme, näkökantamme, mielipiteemme jne. ovat monimutkaisia. Joitain näistä on ohjelmoitu geeneihimme, kun taas toisiin vaikuttavat ympäristö, olosuhteet, koulutus, kasvatus ja muut tekijät. 

Yhteiskunta, kulttuurit ja normit ovat jatkuvassa muutostilassa ja kehityksessä, mutta Jumala ja hänen sanasa, ja Sanan Henki pysyvät muuttumattomina. Kun Jumala kielsi erityisesti homoseksuaalisuaalisuuden harjoittamisen ja muun seksuaalisen mooraalittomuuden, se ei tapahtunut siksi, että hän olisi ollut valistumaton, naiivi tai suvaitsematon. Laki annettiin synnin vastustamiseksi ja sen tosiasian takia, että ihmiskunta oli tullut pois Jumalan alkuperäisestä tarkoituksesta ja siunauksesta. Se, mikä Jumalan normien mukaan on moraalitonta, ei ole muuttunut moraaliseksi vain siksi, että enemmistö hyväksyy sen. 

Se, mikä Jumalan normien mukaan on moraalitonta, ei ole tullut moraaliseksi vain siksi, että enemmistö hyväksyy sen.

Olemme onnekkaita sen suhteen, että ihmisoikeudet ja vapaus ovat olleet keskeisiä päämääriä meidän aikanamme, ja sorto, väärinkäytökset ja epäoikeudenmukaisuus on ajettu alas. Mutta osa "vapaudesta", jota vaaditaan tai josta tehdään laki, on suoraan vastoin Jumalan hengellisiä lakeja, ja se ruokkii suoraan niitä syntisiä himoja, jotka ovat ihmisen luonnossa. Eivät  meidän omat tai enemmistön muuttuvat mielipiteet tai näkökannat voi olla korkein instanssi. Jumala on Luoja. Hän on kaikkivaltias, ja vain hänen tahtonsa, sellaisena kuin se on ilmaistu Raamatussa, on muuttumaton ja täydellinen tässä ajassa ja iankaikkisuudessa. 

Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on erikseen mainittu kauhistukseksi Jumalalle, ja siksi sen ei pitäisi olla keskusteluaihe kristityille, jotka todella palvelevat häntä. Jos uskomme Jumalan sanaan Jumalan sanana, siinä ei ylipäätään ole mitään keskusteltavaa. Emme voi sovittaa sitä sopimaan omiin päämääriimme, riippumatta siitä, kuinka vaikeaa tämä voi olla.

Jumala ei salli sinua kiusattavan yli voimiesi

Se ettei elä synnynnäisen homeseksuaalisen suuntautumisensa mukaan, vaatii valtavaa uhria ja se voi olla taistelu, joka kestää läpi elämän. Mutta Jumala on uskollinen. Riippumatta siitä, miten vaikeaa se on, tai miten kestämätömältä kärsimys voi vaikuttaa, hän antaa voiman voittaa ja elää puhdasta elämää hänelle. 

«Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.» 1. Kor. 10:13.

Se ettei elä synnynnäisen homeseksuaalisen suuntautumisen mukaan vaatii valtavaa uhria ja se voi olla taistelu, joka kestää läpi elämän.

Ulospääsy kiusauksesta on risti – kaikkien syntisten halujen kuolettaminen. (Kol. 3:5-7). Tämä ei välttämättä ota pois henkilön luonnollista suuntautumista, mutta hän ei enää ole synnin orja. Hän on vapaa palvelemaan Jumalaa ja tekemään hänen tahtonsa. Sellainen  uhri on mieluisa Jumalalle, ja hän haluaa antaa siitä runsaan palkan, ei ainoastaan taivaassa, vaan myös täällä maan päällä. Jumala siunaa sellaista, joka elää täysin hänelle. Kukaan, joka todella on luopunut kaikesta palvellakseen Jumalaa, ei tule katumaan sitä. Jumala haluaa vain meidän parastamme. 

Jumala vihaa syntiä, mutta hän rakastaa jokaista syntistä, riippumatta siitä, ketä he ovat, mikä heidän taustansa on tai mitä he ovat tehneet. (Room. 6:23). Hän rakastaa jokaista meistä enemmän kuin voimme aavistaakaan. Hän lähetti Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, joka maksoi hinnan meidän synneistämme, ja hän on näyttänyt meille tien pois synnistä. Ei ole olemassa syntiä, minkä puolesta Jeesus ei olisi kuollut; Ei ole olemassa kiusausta, minkä voittamiseen Jumala ei voisi antaa meille voimia. Hän on ojentanut kätensä auttamaan – tartu siihen!

«Mutta nyt kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.» Room. 6:22. Taistelu voi olla vaikeaa, uhri voi olla raskas, mutta sitä ei voi verrata iankaikkiseen, ihanaan elämään, jonka Jumala antaa niille, joiden nimet on kirjoitettu elämän kirjaan – niiden, jotka ovat voittaneet. (Room. 8:18 ja Ilm. 3:5) 

 

Joitakin raamatunjakeita seksuaalisesta moraalittomuudesta

«Mies ei saa maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Se on iljettävää.» 3. Moos. 18:22.

«Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avoinrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä.» 1. Kor. 6:9-11.

«Te olette kuulleet sanottavan:'Älä tee huorin.' Mutta minä sanon teille: jokainen joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan.» Matt. 5:27-28.

«Paetkaa haureutta! Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan.» 1. Kor. 6:18.

«Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat.» Hebr. 13:4.

 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada. » Room. 1:24-27.

Opin pääkohdat

Tutustu siihen, kuinka Jumalan sana kehottaa ja auttaa meitä elämään 100% hänen tahtonsa mukaan, niin ettei meidän tarvitse enää langeta syntiin, vaan että voimme päästä voittoisaan elämään.

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Tämä kirjanen perustuu siihen, mitä Paavali kirjoittaa Gal. 2:19-20:ssä: «Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.» Tässä Elias Aslaksen selittää, mitä se tarkoittaa ja kuinka lukijalla voi olla sama todistus elämässään kuin Paavalilla.

Seuraa meitä