Mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta?

Mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta?

Jumala ei koskaan ole ollut valistumaton, naiivi tai suvaitsematon.

6 Minuuttia ·

Ihmisen seksuaalisuus on monimutkaista. Se vaikuttaa meihin fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti. Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala antoi meille hengelliset lait varmistaakseen, että seksuaalisuus voisi pysyä hänen tarkoittamanaan siunauksena.

"Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne… Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha." 1.Moos.1:27-28, 1.Moos.2:24.

Tällainen suhde – uskollisessa avioliitossa olevan miehen ja naisen välinen, elämänpituinen suhde – otetaan esille uudelleen ja uudelleen Raamatussa. Tämä suhde tulee pitää pyhänä, ja se on Raamatun mukaan ainoa seksuaalinen suhde, jonka Jumala hyväksyy, ja jota Hän siunaa.

Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmisten puhtaat seksuaaliset vaistot saastuivat synnistä, ja yhtäkkiä he häpesivät alastomuuttaan. (1. Moos. 3:7, 10-11). Epäpuhtaat himot heräsivät, ja ne jatkoivat heidän jälkeläistensä vaivaamista kautta kaikkien sukupolvien.

Himot ja seksuaalinen moraalittomuus

Sukupuolivietti sinällään ei ole syntiä. Mutta avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen halu miehen ja naisen välillä houkuttelee meitä tekemään syntiä. Tätä Raamattu kutsuu "himoksi", ja sille periksi antaminen on syntiä. Tähän sisältyy seksi ennen avioliittoa, avioliiton ulkopuolinen seksi, periksi antamisen epäpuhtaille seksuaalisille ajatuksille – ja homoseksuaalisuuden harjoittaminen. Näistä on kirjoitettu sekä vanhassa, että uudessa testamentissa. Joitain näistä raamatunjakeista on koottu tämän artikkelin loppuun.

Jumala on korkein instanssi

Meidän persoonallisuutemme, taipumuksemme, reaktiomme, suuntautumisemme, näkökantamme, mielipiteemme jne. ovat monimutkaisia. Joitain näistä on ohjelmoitu geeneihimme, kun taas toisiin vaikuttavat ympäristö, olosuhteet, koulutus, kasvatus ja muut tekijät.

Yhteiskunta, kulttuurit ja normit ovat jatkuvassa muutostilassa ja kehityksessä, mutta Jumala ja hänen sanansa, ja Sanan Henki pysyvät muuttumattomina. Kun Jumala kielsi erityisesti homoseksuaalisuaalisuuden harjoittamisen ja muun seksuaalisen mooraalittomuuden, se ei tapahtunut siksi, että hän olisi ollut valistumaton, naiivi tai suvaitsematon. Laki annettiin sen tosiasian takia, että ihmiskunta oli tullut pois Jumalan alkuperäisestä tarkoituksesta ja siunauksesta. Se, mikä Jumalan normien mukaan on moraalitonta, ei ole muuttunut moraaliseksi vain siksi, että enemmistö hyväksyy sen.

Se, mikä Jumalan normien mukaan on moraalitonta, ei ole tullut moraaliseksi vain siksi, että enemmistö hyväksyy sen.

Olemme onnekkaita sen suhteen, että ihmisoikeudet ja vapaus ovat olleet keskeisiä päämääriä meidän aikanamme, ja sorto, hyväksikäyttö ja epäoikeudenmukaisuus on ajettu alas. Kaikilla on oikeus omaan elämänkatsomukseen ja elämäntapaan, ja niitä tulee kunnioittaa. Kuitenkaan emme voi sivuuttaa Jumalan sanaa, jos haluamme olla uskovia kristittyjä. Raamatussa on monia lupauksia, mutta myös ehtoja, saadaksemme hyvän ja onnellisen elämän. Jumala on Luojamme, ja vain hänen tahtonsa, sellaisena kuin se on ilmaistu Raamatussa, on muuttumaton ja täydellinen tässä ajassa ja iankaikkisuudessa.

Jumala ei salli sinua kiusattavan yli voimiesi

Jokainen ihminen kohtaa elämässään koetuksia ja vaikeuksia, niin ulkoisissa  kuin hengellisessä asioissa. Se, ettei elä synnynnäisen homoseksuaalisen suuntautumisensa mukaan, vaatii valtavaa uhria. Mutta Jumala siunaa niitä, jotka elävät kokonaan hänelle, ja Hän haluaa vain parasta heille. Yksikään, joka on todella antanut kaikkensa palvellakseen Jumalaa, ei tule katumaan päätöstään.

Se, ettei elä synnynnäisen homoseksuaalisen suuntautumisen mukaan vaatii valtavaa uhria ja se voi olla taistelu, joka kestää läpi elämän.

«Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.» 1. Kor. 10:13.

Vaikka Raamatun sanat saattavat tuntua radikaaleilta, Jumala rakastaa jokaista ihmistä, riippumatta siitä, ketä he ovat, mikä heidän taustansa on, tai mitä he ovat tehneet. (Room.6:23) Hän rakastaa jokaista meistä enemmän kuin voimme aavistaakaan. Hän lähetti Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, joka maksoi hinnan meidän synneistämme, ja hän on näyttänyt meille tien pois synnistä.

"Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt." Matt.11:28-30.

«Mutta nyt kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.» (Room. 6:22.) Ei ole olemassa syntiä, minkä puolesta Jeesus ei olisi kuollut; Ei ole olemassa kiusausta, minkä voittamiseen Jumala ei voisi antaa meille voimia. Hän on ojentanut kätensä auttamaan – tartu siihen!

Joitakin raamatunjakeita seksuaalisesta moraalittomuudesta

«Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat.» Hepr. 13:4.

«Paetkaa haureutta! Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan.» 1. Kor. 6:18.

«Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avoinrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä.» 1. Kor. 6:9-11.

«Te olette kuulleet sanottavan:'Älä tee huorin.' Mutta minä sanon teille: jokainen joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan.» Matt. 5:27-28.

 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahanilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,… » Room. 1:24-30.

«Mies ei saa maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Se on iljettävää.» 3. Moos. 18:22.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.