Miten sinusta voi tulla kahdella jalalla kulkeva elämän Sana?

Jeesus puhui elämän sanoja, jotka kykenivät pelastamaan ihmisiä. Hän oli saanut arvovaltansa siitä, että oli elänyt näiden sanojen mukaan. Mekin voimme saada saman arvovallan.

Miten sinusta voi tulla kahdella jalalla kulkeva elämän Sana?

«Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.» 1. Joh. 1:1-3.

Apostolit julistivat elämän Sanaa, jota he olivat nähneet omin silmin ja käsin koskettaneet ja jonka kanssa he olivat vaeltaneet. Jeesusta kutsutaan Jumalan Sanaksi, ja mekin tulemme hänen seuraajinaan saamaan tämän nimen. Meidän on tarkoitus vaeltaa lähimmäistemme kanssa elämän Sanoina.

«Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.» Joh. 1:1.

Synnin tähden ihmiset olivat pimeydessä ja erotettuina Sanasta, itse elämän kirkkaudesta. Jeesus tuli maan päälle istuttaakseen tämän Sanan kirkkkauden meihin ihmisiin. Hän luopui Jumalan kaltaisuudesta (Fil. 2: 5-7), mutta oli voideltu Pyhällä Hengellä syntymästään saakka, niin että hän pystyi kuulemaan Jumalan ääntä ja tekemään hänen tahtonsa. Jumalan Sana sai jalat joilla kulkea keskellä tätä pahaa ja pimeää maailmaa.

Helluntaista lähtien opetuslapset pystyivät toden teolla seuraamaan Jeesusta. Silloin heidät voideltiin Pyhällä Hengellä, ja he saivat voiman Jumalan tahdon tekemiseen samalla tavalla kuin Jeesus oli saanut voiman siihen. On kirjoitettu, että Jumalan sana levisi ja menestyi, ja opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa suuresti (Apt. 6:7). Jumalan Sana sai monta ruumista ja monia jalkoja käyttöönsä.

Elämän Sana: Sanan tekeminen

Jumalan koko täyteys asettui asumaan Jeesukseen hänen ottaessaan vastaan Sanan Isältä ja hänen tehdessään sen.  «Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.» Joh. 1:14. Sanan ulkopuolella ei ole mitään kirkkautta. Me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen sitä mukaa kuin Sana tulee lihaksi meissä.

Sana ei ole jossain kaukana tai hyvin korkealla, niin että sitä on vaikea löytää. «Sana on aivan lähellä sinua, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.» 5. Moos. 30:14. Jos  vain yksikin Sana on todella tullut elämäksi meissä, silloin olemme saaneet järkkymättömän voiman ja kirkkauden asumaan itseemme. Olemme silloin huomattavasti rikkaampia kuin jos saisimme omaksemme maailman suurimman ja hienoimman timantin. Yksikään Jumalan sana ei kuitenkaan voi asettua asumaan meihin sen kohtaamatta mitä voimakkainta vastustusta  oman lihamme ja Saatanan henkivaltojen taholta. Me voimme itse määrätä, miten nämä taistelut tulevat päättymään, jos rukoilemme itsellemme sitä mieltä, joka Jeesuksella oli, ja varjellumme siinä, niin että aina voimme sanoa, niin kuin hän sanoi: “Älköön tapahtuko minun tahtoni vaan Sinun.”

Monet eivät milloinkaan pääse pidemmälle kuin siihen, että he puhuvat Jumalan sanasta, riippuen siitä, missä määrin heillä on puhelahjoja, mutta Jumalan sana ei tule esille heidän arkielämässään. Jokaista Jumalan sanaa tulee noudattaa Pyhässä Hengessä, uskossa ja täydessä varmuudessa, ja se täytyy ottaa vastaan uskossa ja Pyhässä Hengessä, niin elävänä ja voimakkaana kuin se on,  niin että se tulee elämäksi meihin. Emme vaella joinakin uskonnollisina haamuina, jos Jumalan sana on tullut elämäksi meissä. Ei, se kyllä huomataan ja pannaan merkille, että olemme eläviä. «… sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella. Tehän tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän hyväksenne. Teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuren ahdingon keskellä otitte sanan vastaan iloiten Pyhässä Hengessä.» 1. Tess. 1:5-6.

«Siksi me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että kun kuulitte meiltä Jumalan sanan, te otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana vaan, niin kuin se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.” 1. Tess. 2:13.  Jos otamme vastaan Jumalan sanan ihmissanoina, emme saa itseemme mitään voimaa, joka vaikuttaisi meissä. Koska se on niin harvinaista, että joku ottaa vastaan Jumalan sanan sellaisena kuin se todella on, Paavali iloitsi ylenpalttisesti tessalonikalaisista ja kiitti Jumalaa aina heistä.

Yhteys elämän Sanassa

«Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ‘Jos te pysytte minun sanassani, te todella :olette minun opetuslapsiani.’» Joh. 8:31. Apostolit julistivat  Elämän Sanaa, jotta useammat voisivat saada yhteyden heidän kanssaan, ja heillä oli yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa (1. Joh. 1:1-3).  Aivan niin kuin jokaisella Jumalan sanalla on täydellinen yhteys toistensa kanssa, yhteys tulee täydelliseksi niiden välillä, joissa Sana on tullut lihaksi.  Meitä ei ole kutsuttu mihinkään vähempään kuin tällaiseen korotettuun, puhtaaseen ja siunattuun yhteyteen valossa. Syntyy veljeys, johon helvetin vallat eivät voi lyödä kiilojaan.

Monet vaeltavat elävinä protesteina Jumalan sanalle, samalla kun he huulillaan ylistävät Jumalaa. He ovat kärsimättömiä, katkeria ja kiittämättömiä. Vaikka paastoisimme ja rukoilisimme vaikka kuinka paljon siunauksen saadaksemme, emme saa sitä Elämän Hengen lakien ulkopuolella (Room. 8:1-2). Vain niistä löydämme elämän, voiman ja ilon.

Tulkoon Jumalan sana elämäksi meissä, niin että Herran kirkkaus voi loistaa esiin meistä. Saakoot Jumalan rauhaisa lepo, kiitollisuus ja ilo jalat, joilla kulkea keskellä tätä levotonta ja huolestunutta aikaa. Kärsivällisyys, nöyryys, rakkaus ja hyvyys kulkekoot ympäriinsä näillä jaloilla kotona ja muualla. Tulkoon todellakin kokonainen sotajoukko tällaisia ympäriinsä kulkevia Jumalan sanoja, joilla on harras yhteys keskenään sekä Isän ja Pojan kanssa. Johannes kirjoittaa: «Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen.» 1. Joh. 1:4.

Tämä  on muokattu versio artikkelista, joka on ensin julkaistu nimellä “Livets Ord” BCC: n seurakuntajulkaisussa nimeltä “Skjulte Skatter” kesäkuussa 1950.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Lue lisää aktiivisesta kristinuskosta – Sanan elämisestä – uskon kuuliaisuutta käsittelevältä teemasivultamme tai seuraavasta valitusta artikkelista:

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus

Uusi liitto on henkilökohtainen liitto, johon käymme Jumalan kanssa; siinä sitoudumme tottelemaan kaikkea hänen tahtoaan ja vastaavasti hän sitoutuu varustamaan meidät kaikella, mitä tarvitsemme siihen.
Laittomuuden salaisuus tarkoittaa, että useimmat ihmiset selittävät pois tämän osan armoa, jonka Jeesus on tuonut meille, ja sen sijaan he kääntävät Jumalan armon synnin sallimiseksi.