Mene suoraan sisältöön

Mitä uudestisyntyminen tarkoittaa?

Jeesus sanoo, että meidän tulee syntyä uudesti. Miten on minun laitani?

Jeesus sanoo selvästi, että kristityn tulee syntyä uudesti. Minä haluan nähdä Jumalan valtakunnan, niin mitä tämä silloin tarkoittaa minulle. Kuinka minusta tulee uudestisyntynyt kristitty?

«Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä; se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle: ‘Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?’ Jeesus vastasi: ‘Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihastaon syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.’» Joh. 3:3-6.

On selvää, että hän ei puhu fyysisestä uudelleen syntymisestä. Hän puhuu uudesta kaipauksesta – hengellisestä muuttumisesta. Kristityn elämässä ei ole tiettyä hetkeä, jolloin hänen tulisi syntyä uudesti. Jokaisen ihmisen kohdalla se tapahtuu Jumalan työn kautta hänen elämässään. Hän vaikuttaa sydämessäni, kunnes olen valmis antamaan itseni täysin hänen johtoonsa ja luotamaan hänen voimaansa.

Hän vaikuttaa sydämessäni, kunnes olen valmis antamaan itseni täysin hänen johtoonsa ja luotamaan hänen voimaansa.

Miksi minun pitää syntyä uudesti?

Se tapahtuu, kun tulen siihen tilanteeseen, että myönnän, että kaikki mitä minulla on ja kaikki, mitä teen, ei ole tarpeeksi. Voinko sanoa, että tarvitsen Jumalaa elämässäni? Että totuudessa pidän hänen käskynsä ja lakinsa? Että minulla on voitto synnistä? Näitä asioita Jeesuksen opetuslapselta vaaditaan.

Olenko väsynyt yrittämään yhä uudestaan, saavuttamatta sitä? Kaipaanko rauhaa ja lepoa sydämeeni?

Oma inhimillinen jäykkyyteni, ylpeyteni ja usko omiin voimiini ja omiin kykyihini selviytyä itse, estää minulta aidon yhteyden Jumalaan. Se pidättää minua päästämästä irti ja antamasta Jumalan johtaa elämää. Ihmisen luonnossa on taipumus säilyttää kontrolli ja ajatella, että minä selviydyn itse. Mutta tulen siihen tilanteeseen, jossa tajuan sen, että jos todella haluan miellyttää Jumalaa, niin en kykene siihen omin voimin.

Itsetunnustus

Silloin olen väsynyt “itseeni” ja siihen, että “Minä selviän siitä”. Olen yrittänyt ja tullut siihen tulokseen, että en pysty! Tunnustan, että Jumalan täytyy johtaa elämääni nyt. Kun tunnustan, että en kykene tekemään mitään itse, silloin Jumala voi ottaa johdon elämässäni.

Kun tunnustan, että en kykene tekemään mitään itse, silloin Jumala voi ottaa johdon elämässäni.

Jeesus kuvailee sitä näin: «Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.» Ilm. 3:17. Tämän tunnustan, kun olen tullut siihen pisteeseen, että olen valmis syntymään “vedestä ja Hengestä”. Mikään siitä, mikä on tulosta lihasta syntymisestä, luonnollisena ihmisenä, ei kykene palvelemaan Jumalaa.

Uusi halu

Tiedän syntyneeni uudesti, jos sydämessäni tiedän, että kaipaukseni ei ole tavoitella mitään tässä maailmassa, vaan että mieluummin haluan palvella ainoastaan Jumalaa ja annan hänen johtaa elämääni. Harras toiveeni on elää iankaikkisuudessa ennemmin kuin johonkin tässä maailmassa. Minulla on sama kaipaus kuin Jeesuksella, kun hän sanoi: “…älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni vaan sinun.” Luuk. 22:42.

Tämä tapahtuu, kun olen halukas luopumaan omasta voimastani, ylpeydestäni, jäykkyydestäni, omiin inhimillisiin kykyihini luottamisesta ja haluan seurata Hengen johdatusta, niin että Jumalan tahto voi tapahtua elämässäni. Silloin huomaan, että kaikki on mahdollista Hengen voimassa. Voin siirtää vuoria elämässäni. Se, minkä uskoin olevan mahdotonta, voitto synnistä, viedään läpi. Minusta tulee muuttunut henkilö; uusi luomus. Annan Jumalan taivuttaa ja muovata minua henkilöksi, jollainen hän haluaa minun olevan.

Annan Jumalan taivuttaa ja muovata minua henkilöksi, jollainen hän haluaa minun olevan.

Jumalan valtakunta

Silloin voin nähdä Jumalan valtakunnan. Silmäni avautuvat näkemään yli sen, mikä kuuluu tähän maailmaan; näkemään sen, millä on todellista arvoa. Jumalan valtakunnan mukana tulee kaikki, mikä on todella hyvää, sekä tässä maailmassa että iankaikkisuudessa. Jumalan valtakunnan etsiminen on kaikkein kannattavinta, mitä ihminen voi tehdä.

«…anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydemenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhisään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinenn suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme – sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan…» Efes. 1:17-19.

Opin pääkohdat

Tutustu siihen, kuinka Jumalan sana kehottaa ja auttaa meitä elämään 100% hänen tahtonsa mukaan, niin ettei meidän tarvitse enää langeta syntiin, vaan että voimme päästä voittoisaan elämään.

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Tämä kirjanen perustuu siihen, mitä Paavali kirjoittaa Gal. 2:19-20:ssä: «Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.» Tässä Elias Aslaksen selittää, mitä se tarkoittaa ja kuinka lukijalla voi olla sama todistus elämässään kuin Paavalilla.

Seuraa meitä