Mitä Raamatussa sanotaan avoliitosta?

Avoliitosta on tullut yhteiselämässä yleisesti hyväksytty muoto. Mitä Jumalan sana sanoo siitä?

Kirjoittanut AktiiviKristinusko
Mitä Raamatussa sanotaan avoliitosta?

Maailma on jalkuvassa kehityksessa ja monet muutokset yhteiskunnassa ovat välttämättömiä, koska me ihmisinä emme ole täydellisiä. Samasta syystä suuri osa “kehityksestä” menee täysin väärään suuntaan.

Jumalan sana sitävastoin on täydellistä, eikä se koskaan muutu. Synti säilyy syntinä, myös silloin kun siitä tulee yleisesti hyväksyttyä.

Raamattu sanoo selvästi: avoliitto on haureutta

Raamatussa on selvästi kirjoitettu haureudesta. Sen perusteella, mitä luemme Jeesuksen opetuksesta ja Paavalin kirjeistä, on avioliitto miehen ja naisen välillä ainut yhteiselämän muoto, jonka Jumala hyväksyy ja mitä hän siunaa. Kaikki seksuaalinen kanssakäyminen avioliiton ulkopuolella  lasketaan haureudeksi.

“Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.” Hebr. 13:4. Toisin sanoen, seksuaalisessa kanssakäymisessa avioliiton sisällä ei ole mitään epäpuhdasta, mutta niiden yllä, jotka harjoittavat haureutta avioliiton ulkopuolella, on tuomio. Tämä käsittää myös avoliiton, joka tarkoittaa, että ihmiset elävät yhdessä avioliiton omaisesti, olematta naimisissa. Sellaista suhdetta nimitetään tässä selvästi haureudeksi ja avionrikkomiseksi, vaikka ei koskaan aikaisemmin olisi ollut naimisissa.

Kehitys haureudessa ja synnissä

Ajassa, mitä nyt elämme, avoliitto on tullut yhä enenevässä määrin tavalliseksi monissa maailman osissa. Pari sukupolvea aikaisemmin sellainen käytäntö oli lähes mahdoton. Viime vuosisadan lopulla olemme sen sijaan nähneet hengellisen rappion etenemisen sekä yksityishenkilöiden että kirkkokuntien parissa kaikkialla maailmassa, missä avoliitot, homoseksuaalinen yhteiselämä ja tietenkin erot ja uudelleen avioitumiset ovat tulleet enemmän ja enemmän hyväksytyksi.

Sitä, mitä muutama vuosi sitten kutsuttiin synniksi, nimitetään tänään rakkaudeksi

Kehitys maailmassa menee jatkuvasti eteenpäin haureuden ja synnin alueella. Osoittautuu, että uskonnolliset eivät pysty pysäyttämään tätä kehitystä. Me näemme sitä vastoin, että vähitellen, kun synti leviää enemmän ja enemmän ja tulee yleisesti hyväksytyksi, vastustus vähenee myös niiden keskuudessa, jotka kutsuvat itseään kristityiksi ja joiden pitäisi pitää Jumalan sanaa esillä. Se, mitä muutamia vuosia sitten kutsuttiin synniksi, nimitetään tänään rakkaudeksi. Kun valo taivaasta sammuu, ihmiset, joissa on epäpuhdas henki voivat olla rauhassa seurakunta-yhteisössä. Sellainen yhteisö jää ilman voimaa ja siunausta, ja etsivä sielu ei löydä apua sieltä.

Itsekkyys johtaa Jumalan sanan väärentämiseen

Kun moraalinen rappio yhteiskunnassa vain lisääntyy, meidän joudumme olemaan kanssakäymisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka elävät suhteissa, joita Jumalan sana nimittä haureudeksi, avionrikkomiseksi, uskottomuudeksi jne. Jumalan iankaikkiset lait asettavat vaatimuksia niille, joiden tulisi huolehtia Jumalan tahdon esillä pitämisestä.

Vaikka synti saa uusia muotoja ja tulee uusia ilmenemismuotoja, niin Jumalan sana pysyy voimassa.

Henkilökohtaisena kristittynä ja Jeesuksen opetuslapsena tulisi olla luonnollista noudattaa Raamatun sanaa eikä vääristellä Jumalan sanaa omaksi edukseen. (2. Kor. 2:17). Väärentämätön elämä, joka perustuu väärentämättömään ymmärrykseen, aiheuttaa tietenkin levottomuutta niiden sydämessä, jotka väärentävät Jumalan sanaa omaksi edukseen. Siksi on aina ollut ja tulee aina olemaan riitaa Jumalan sanan tulkinnasta.

Vaikka synti saa uusia muotoja ja tulee uusia ilmenemismuotoja, niin Jumalan sana pysyy lujana ja nimittää tätä jumalattomuutta sen oikealla nimellä – haureudeksi.

Tunnustavat kristityt elävät Raamatun mukaan

Jumala rakastaa syntistä ja hän haluaa, että syntinen kääntyy synnistään, mutta rehellisestä ja vilpittömästä Raamatun näkökulmasta on kiistatonta, että Jumala vihaa sellaisia syntejä.

Vanhempina, veljinä ja sisarina meidän tulee aina olla täynnä Jumalan hyvyyttä, joka vetää parannukseen. (Room. 2:4) Heidän ei tule tuntea syytöstä tai hylkimistä meidän puoleltamme, vaan me voimme aina olla avoimia niille ihmisille, jotka haluavat tulla vapaaksi synnistä, olivatpa he sukulaisiamme tai eivät.

Ei voi elää Jumalalle Kristuksen opetuslapsena ja samanaikaisesti elää haureudessa.

“Siksi olen sitä mieltä, että ei tule rasittaa niitä, jotka… kääntyvät Jumalan puoleen. Heille on kuitenkin kirjoitettava, että heidän pitää karttaa sellaista, mikä on saastunut epäjumalista, ja haureutta…” (Ap.t. 15:19-20 ja 28-29) Tästä näemme aivan selvästi, että ei voi elää Jumalalle Kristuksen opetuslapsena ja samanaikaisesti elää haureudessa.

Kun Jumala käyttää kauneinta ja voimakkainta kuvaa kuvailemaan suhdetta Poikansa Jeesuksen ja hänen seurakuntansa välillä, silloin hän käyttää kuvaa uskollisuudesta yljän (Kristus) ja hänen puhtaan morsiamensa (seurakunta) välillä.  Kun Raamattu näin yksiselitteisesti puhuu, että normaali kristillinen elämä on elämää kuuliaisuudessa Jumalan ikuisia lakeja kohtan, niin me uskomme sen ja elämme sen mukaan!

Mitä Raamattu sanoo?

«Te olette kuulleet sanotuksi:’Älä tee huorin.’ Mutta minä sanon teille: jokainen , joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan.» Matt. 5,:27-28

«Paetkaa haureutta! Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolelle; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan.» 1. Kor. 6:18

«… hyvä on miehen olla naiseen ryhtymättä, mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.» 1. Kor. 7:1-2

«Naimattomille ja leskille minä sanon, että heille on hyväksi, jos he pysyvät sellaisina kuin minä. Mutta jos eivät pysty hillitsemään itseään, menkööt naimisiin, sillä parempi on mennä naimisiin kuin palaa himosta.» 1. Kor. 7:8-9

«Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa,…» Ef. 5:5

«Jumalan tahto on, että te pyhitytte ja kartatte haureutta ja että kukin teistä ymmärtää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kuuniassa, ei himon ja kiihkon vallassa niin kuin pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa.» 1. Tess. 4:3-4

«Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat.» Hebr. 13:4

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Armo Jeesuksessa Kristuksessa

Kirjoittanut Sigurd Bratlie

«Kun ihmiset ajattelevat armoa, niin silloin mieleen tulee lähinnä syntien anteeksianto. Koska me kaikki olemme tehneet syntiä, niin me tarvitsemme armoa.» Näin Sigurd Bratlie aloittaa tämän vihkosen armosta. Mutta hän jatkaa kuvailemalla yksityiskohtaisesti sitä, että armo Jeesuksessa Kristuksessa tarkoittaa paljon enemmän kuin vain anteeksiantoa. Se tarkoittaa myös totuutta ja apua. Armo opettaa meitä, ettemme tekisi syntiä, niin että voimme olla täysin vapaita elämään voittoisaa elämää, joka johtaa täydellisyyteen.