Mitä Raamattu sanoo suuresta ahdistuksesta?

Kooste viimeisten aikojen tapahtumista; ajasta, jota sanotaan “suureksi ahdistukseksi”.

Kirjoittanut AktiiviKristinusko
Mitä Raamattu sanoo suuresta ahdistuksesta?

Raamatusta luemme “suuresta ahdistuksesta”; ajasta, jolloin maailmaa kohtaa suurempia vaikeuksia kuin koskaan aikaisemmin ja ajasta, joka edeltää tuhatvuotista valtakuntaa.

Ajatus viimeisistä ajoista saattaa herättää meissä pelkoa, mutta niin ei tarvitse olla. Lue tästä artikkelista, kuinka voimme parhaiten valmistautua päivään, jolloin kohtaamme Jeesuksen!

Tämä hirvittävä aika on aivan aikojen lopussa. Saatana tietää, että hänen aikansa on lyhyt, ja hän tekee kaiken voitavansa vainoten Jumalan ihmisiä ja johtaen sivuraiteille mahdollisimman monia. Hänen palvelijansa, Antikristus, yrittää poistaa Jumalan kokonaan, mutta Jumala on edelleen kaikkivaltias ja silloin on tullut Jumalan tuomion aika. Mutta jopa tänä hirvittävänä aikana Jumala antaa ihmisille armonsa, niin että he voivat kääntyä ja pelastua.

Käsite “suuri ahdistus” voi olla hämmentävä, koska aina ei ole selvää, mihin tapahtumiin sillä viitataan. Tässä artikkelissa puhumme tapahtumista koko ahdistusajanjaksona, viimeisten aikojen alusta tuhatvuotiseen valtakuntaan.

Ilmestyskirjan luvuista 3-19 voimme lukea tapahtumien kulusta ja nähdä, että suuressa ahdistuksessa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa seitsemän sinettiä avataan taivaassa ja se huipentuu Jeesuksen Kristuksen morsiamen ylöstempaamiseen ja siihen, että portto heitetään pois pedon selästä.

Toisessa vaiheessa seitsemän pasuunaa kaikuvat taivaassa. Tänä aikana peto käy sotaa “toisen sadon” kanssa; nämä ovat niitä, jotka eivät olleet mukana ylöstempauksessa, mutta jotka nyt haluavat palvella Jumalaa. Tämä vaihe päättyy “toisen sadon” korjaamiseen taivaaseen, ja silloin Saatana heitetään ulos taivaasta maan päälle.

Kolmas vaihe on kun Jumalan viha vuodatetaan Saatanan, pedon ja Antikristuksen ja heidän kannattajiensa ylle. Sen merkiksi seitsemän vihan maljaa tyhjennetään maan päälle. Tämän jälkeen Jeesus Kristus tulee takaisin maan päälle seuraajineen ja tämä merkitsee suuren ahdistuksen loppua. ja se johtaa tuhatvuotiseen valtakuntaan, tuhannen vuoden rauhanaikaan.

Portto, peto ja Antikristus

Suuressa ahdistuksessa on kolme henkivaltaa, jotka ovat Saatanan palvelijoita, ja ne taistelevat Jumalan palvelijoita vastaan. Näitä ovat portto, peto ja Antikristus. Nämä kaikki kolme henkivaltaa ovat jo vaikuttamassa meidän ajassamme.

Portto, jota myös Babyloniksi kutsutaan, hyödyntää uskontoa, ja se on kristillisyyden ja väärän opin henki, jota julistetaan koko maailmassa.Tämä on kristinuskon “kaupallistamista”. Portto yrittää sekoittaa Jumalan sanan maailman henkeen, jotta voisi antaa ihmisille , mitä he haluavat. Häntä kutsutaan “portoksi”, koska hän yrittää miellyttää kahta herraa.

Ilmestyskirjan 13. luvussa kerrotaan “pedosta”, maailmanjohtajien ja kansakuntien valtioliitosta, jotka pilkkaavat Jumalaa. Tämä henki käyttää maallista valtaa saavuttaakseen päämääränsä. Peto käy sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät toisessa suuren ahdistuksen vaiheessa. (Ilm. 13:7) Näemme jo tämän kehityksen alkaneen eri hallituksissa maailmassa, kun he kääntyvät pois Jumalan laeista ja pilkkaavat kristinuskoa teoillaan, elleivät suoraan sanallisesti. On vähemmän ja vähemmän hyväksyttävää olla kristitty, joka todella elää Jumalan lakien mukaan. Kun peto ottaa vallan kokonaan ylöstempauksen jälkeen, hän tuomitsee kristinuskon kokonaan ja vainoaa kaikkia, jotka seuraavat Jumalaa.

Vähän sen jälkeen, kun peto on astunut esiin, tulee toinen peto valtaan. Ilmestyskirjassa häntä verrataan lampaaseen ja lohikäärmeeseen. Tämä toinen peto on Antikristus. Antikristuksen päämäärä on saada niin monet kuin mahdollista kumartamaan ja palvomaan ensimmäistä petoa ja ne jotka kieltäytyvät, surmataan. Antikristus on mies, mutta Antikristuksen ja pedon henki on ollut toiminnassa maan päällä apostolien ajoista lähtien aina tähän päivään asti. (1. Joh. 4:3). Se voimistuu voimistumistaan, mutta se ei voi saada täyttä valtaa ennen ylöstempaamista. (2. Tess. 2: 1-11).

Lue lisää  Antikristuksesta täältä.

Seitsemän sinettiä

Ilmestyskirjan 5. luvusta luemme kirjakääröstä, joka on suljettu seitsemällä sinetillä. Kun Kristus avaa nämä sinetit, silloin alkaa suuri ahdistus. Jokaista sinettiä seuraa määrätty tapahtuma suuressa ahdistuksessa.

Ilm. 6:1-8:sta luemme, että kun neljä ensimmäistä sinettiä avataan, neljä hevosta ratsastajineen kulkee maan yli levittäen sotaa, nälänhätää ja kuolemaa. Tämä vastaa tarkasti sitä, mitä Jeesus sanoo Matt. 24:6-8:ssa. Kun nämä vallat on päästetty valloilleen, avataan viides sinetti ja monia kristittyjä surmataan, ja he kärsivät marttyyreinä uskonsa tähden. (Ilm. 6:9-11 ja Matt. 24:9)

On selvää, että olosuhteet maan päällä ovat pahemmat kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Ihmisiä ohjaa viha ja ylpeys. Kristittyjä vainotaan ja tapetaan uskon takia, laittomus rehottaa ja vääriä messiaita ja vääriä profeettoja nousee esiin. (Matt. 24:10-28)

Kuudes sinetti avataan ja se tuo mukanaan maanjäristyksiä ja kosmisia häiriöitä. Aurinko ja tähdet pimenevät ja kuu muuttui kuin vereksi. (Ilm. 6:12-17 ja Matt. 24:29)

Kun tämä on tapahtunut, voimme lukea Matt. 24:30:stä, että Ihmisenpoika näyttäytyy taivaalla ja kaikki ihmiset parkuvat valittaen. Jeesus saapuu pilvissä noutamaan morsiamensa. Tämä tunnetaan ylöstempauksena, mutta Jeesus ei oikeastaan palaa maan päälle, joten tämä ei ole Jeesuksen toinen tuleminen; se tapahtuu myöhemmin, sen jälkeen kun Jumalan viha on vuodatettu maan päälle.

Kun morsian on temmattu ylös, portto heitetään pois pedon selästä. (Ilm. 17:16). Peto ei enää kuuntele mitään kristinuskon muotoa, ei edes väärennettyä kristinuskoa tai muutakaan uskonnollista muotoa.

Lue enmmän ylöstempauksesta täältä.

Sitten avataan seitsemäs sinetti. Ilm 8:2:sta näemme, että seitsemälle enkelille on annettu seitsemän basuunaa ja jakeessa 6 he valmistautuvat puhaltamaan niihin.

Tämä on “suuren ahdistuksen” loppu, jota Jeesus kuvaa Matteuksen evankeliumissa, ja joka johtaa ylöstempaamiseen. Mutta profetia Ilmestyskirjassa kertoo useammasta tapahtumasta, joita ylöstempaamisen jälkeen tapahtuu ja jotka seuraavat “suuren ahdistuksen” etenemisestä.

Seitsemän basuunaa

Seitsemän enkeliä, jotka mainitaan seitsemännen sinetin avaamisen yhteydessä Ilm. 8:6:ssa, saivat seitsemän basuunaa. Joka kerta, kun jokin basuuna kuuluu, pyyhkii uusi katastrofiaalto maan yli. Tämä seuraava vaihe lopunajassa on Jumalan tuomio maan päällä, mutta Jumalan viha sisältää edelleen armon, niin että ne, jotka eivät olleet mukana ylöstempaamisessa, heillä on vielä mahdollisuus kääntyä ja tulla uskon marttyyreiksi. Tämä on “toinen sato” Jumalan sadonkorjuussa.

Kun morsian on temmattu ylös, ei ole enää  mitään, mikä estäisi petoa ja Antikristusta ottamasta vallan täysin käsiinsä. Antikristuksen henki, joka on ollut maan päällä apostolien päivistä saakka (1. Joh. 4:3), saa vihdoin fyysisen muodon Antikristuksessa, siinä laittomassa, joka hallitsee koko maata ja vainoaa niitä, jotka jäivät jäljelle, mutta jotka edelleen palvelevat Jumalaa. (2. Tess. 2:1-12)

Hän yrittää pakottaa kaikki ottamaan pedon merkin (Ilm. 13:16-17), joka osoittaa, että sen haltija on luopunut Jumalasta ja palvoo petoa. Ilman tätä merkkiä kukaan ei voi ostaa tai myydä.

Neljä ensimmäistä basuunaa varoittavat tuhosta, joka kohtaa kolmasosaa puista ja kaikesta vihreästä, kolmasosaa meristä, kolmasosaa merenelävistä ja kolmasosa laivoista haaksirikkoutuu. Kolmasosa makeasta vedestä pilaantuu ja tulee myrkylliseksi, kolmasosa auringosta, tähdistä ja kuusta pimenee. (Ilm. 8:7-13)

Viides basuuna päästää heinäsirkat maan syvyydestä vaivaamaan ihmisiä. (Ilm. 9:1-12) Niitä johtaa “syvyyden enkeli”, jonka nimi on Abaddon tai Apollyon. (Ilm. 9:11)

Kuudennen basuunan kuuluessa päästetään neljä enkeliä vapaaksi tappamaan kolmasosa ihmisistä tulella, savulla ja tulikivellä. Tämä on viimeinen mahdollisuus, jonka Jumala antaa ihmisille päästä taivaaseen ennen kuin hän vuodattaa vihansa ja tuomionsa maan ylle. Valitettavasti on kirjoitettu, että loput ihmisistä eivät edelleenkään käänny pois synnistään – mikä tarkoittaa, että heillä oli edelleen mahdollisuus tehdä se! (Ilm. 9:13-21) Jumala lähettää myös kaksi todistajaa maan päälle profetoimaan. Heidät surmataan todistuksensa takia, mutta Jumala nostaa heidät jälleen ja ottaa heidät ylös taivaaseen. (Ilm. 11:1-14)

Seitsemäs basuuna kuuluu ja kovat äänet taivaasta huutavat: “Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.” (Ilm. 11:15) Silloin on selvää, että kaikki jotka ovat ottaneet Jeesuksen  Herrakseen ja Pelastajakseen, ovat taivaassa. Tähän joukkoon kuuluvat Kristuksen morsian, marttyyrit ja vanhan liiton sankarit. Kaikki Jumalan palvelijat ovat nyt poissa maan päältä ja he kokoontuvat taivaassa.

Seuraava luku Ilmestyskirjassa kertoo sodasta taivaassa. Enkeli Mikael ja hänen enkelinsä heittävät Saatanan ja hänen enkelinsa ulos taivaasta maan päälle kertakaikkiaan. (Ilm. 12:7-9)

Seitsemän vihanmaljaa

Nyt kun Jumala on koonnut kaikki palvelijansa mään päältä taivaaseen, ei Saatanalle ja hänen pahalle joukolleen enää ole tilaa siellä. Heidät karkotetaan maan päälle yhdessä kaikkien syntisten kanssa, jotka kerta toisensa jälkeen kieltäytyivat kääntymästä. Nyt Jumala voi tyhjentää vihansa ja tuomionsa maan päälle, pedon ylle ja kaikkien niiden ylle, jotka ovat palvoneet sitä.

Seitsemän enkeliä saa seitsemän vihanmaljaa, joista jokainen vuodattaa vitsauksensa maan päälle. Ensimmäinen malja aiheuttaa pahoja ja ilkeitä paiseita kaikille, joilla on pedon merkki. (Ilm. 16:2). Kun toinen ja kolmas malja tyhjennetään, meri ja makea vesi muuttuvat vereksi. (Ilm. 16:3-4) Neljäs malja antaa auringolle voiman polttaa ihmiset tulella (Ilm. 16:8-9) ja viides malja tuo maailmaan pimeyden ja tuskan. (Ilm. 16:10) Ilm 16:11:ssa on kirjoitettu: “…eivät tehneet parannusta teoistaan”.

Kuudennen maljan tyhjennyt saa aikaan Eufrat-virran kuivumisen, niin että tie idästä tuleville kuninkaille valmistuu. Peto ja Antikristus alkavat koota joukkojaan Israelin Harmageddoniin ja valmistautuvat sotaan Jumalaa ja hänen kansaansa vastaan, joita ovat Israelin juutalaiset. (Ilm. 16:12-16, Hesek. 38 ja 39) He sotivat Israelia vastaan ja vaikuttaa siltä, että he voittaisivat. (Miika 4:11) Jerusalem ja juutalaiset ovat valtavan paineen alla, kun näyttää siltä, että Antikristus ja hänen joukkonsa ovat voitokkaita.

Nyt päämäärä on saavutettu ja on aika tyhjentää seitsemäs ja viimeinen malja, joka merkitsee suuren ahdistuksen loppua. Suuri ääni taivaasta huutaa “Se on tapahtunut!” (Ilm. 16:17) Tulee maanjäristys, joka on voimakkaampi kuin mikään maanjäristys aikaisemmin, kaupungit kukistuvat ja saaret ja vuoret katoavat. Suuria rakeita sataa taivaasta ihmisten päälle ja ihmiset pilkkaavat Jumalaa. (Ilm. 16:17-21)

Nyt Jumalan viha on vuodatettu maan päälle. On aika, että Kristus  tulee alas taivaasta, istuen valkoisen hevosen selässä ja taivaan joukot seuraavat hänen mukanaan. Pedon ja Antikristuksen joukot eivät kestä hänen edessään. Ne on voitettu kertakaikkiaan ja hän vapauttaa juutalaiset, jotka olivat suuressa hädässä. Silloin heidän silmänsä avautuvat ja he tunnustavat, että luvattu Messias on Jeesus Kristus, jonka he ristiinnaulitsivat ja he kääntyvät Jumalan puoleen. (Ilm. 19:11-21, Sak. 12:8-11) Antikristus ja peto heitetään elävinä tulijärveen ikuisuudeksi ja Saatana on sidottuna tuhat vuotta. (Ilm. 20:1-3). Silloin alkaa Tuhatvuotinen valtakunta; tuhannen vuoden rauhanaika.

Jumalan laupeus

Voimme nähdä, että Jumala antaa uusia mahdollisuuksia ihmisille kääntymiseen hänen puoleensa jokaisessa lopunajan vaiheessa. Mutta saavutettava kirkkaus ja palkka vaihtelevat huomattavasti. Kuinka tyhmää ja ylpeää onkaan hylätä Jumalan armo, kun hän sen antaa ja joutua kärsimään läpi suuren ahdistuksen ja yrittää sitten tunkeutua taivaaseen viimeisellä sekunnilla.

“Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: ‘Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.’ Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” (2. Kor. 6:1-2)

Jumala on antanut meille tämän armonajan nyt, niin että voimme tulla mukaan Kristuksen morsiameen – ensisatoon, ja saada suurimman palkan taivaassa! Ajattele sitä: morsian ei ainoastaan säästy hirvittäviltä tapahtumilta, kun Jumalan vihan maljat tyhjennetään, vaan hän saa myös suurimman palkan taivaassa! Iankaikkisuuden Jeesuksen Kristuksen – Herransa ja Pelastajansa – rinnalla. Vastaatko Jumalan kutsuun sydämessäsi? Valmistaudutko olemaan Jeesuksen morsian? Käytätkö aikasi vai onko Jumalan armo turha? Nyt on armonaika. Nyt on aika, että Jumala voi ja haluaa auttaa sinua!

 

Lue enemmän Kristuksen morsiamesta täältä.