Mene suoraan sisältöön

Mitä Raamattu sanoo portosta ilmestyskirjassa 17?

Kuka on portto, josta on kirjoitettu Ilmestyskirjassa 17 ja mikä merkitys hänellä on meidän aikanamme ja viimeisinä aikoina?

Kuka on portto, josta on kirjoitettu Ilmestyskirjassa 17 ja mikä merkitys hänellä on meidän aikanamme ja viimeisinä aikoina?

SPortto (tunnettu myös Babylonina), josta on kirjoitettu Ilmestyskirjassa, on yksi keskeisistä hahmoista, kun on kyse viimeisten aikojen profetioista. Hän on ollut aktiivinen aina ensimmäisen seurakunnan ajoista lähtien, mutta erityisesti meidän modernissa ajassamme. On tärkeää tietää, kuka portto on ja mikä merkitys hänellä on meille.

Porton henki

Jotkut uskovat, että portto on tietty kirkko tai organisaatio ja monet ovat syyttäneet yhtä tai toista ryhmää “portoksi”. Mutta todellisuudessa portto on henki, mikä tunkeutuu moniin eri seurakuntiin, kirkkokuntiin ja jopa yksityishenkilöihin.

Jaakobin kirjeestä 4:4 selviää, kuinka Jumala näkee hengellisen haureuden. “Te avionrikkojat! Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen.”

Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ei ole mitään välimuotoa. Joko ihminen asettuu Jumalan puolelle tai maailman puolelle. Jumala pitää kaikkea muuta uskottomuutena. Mutta juuri sitä porton henki yrittää saada aikaan. Hän yrittaa sekoittaa Jumalan ja maailman ja tarjoaa parhaita asioita molemmista maailmoista.

Kimaltavan kullan alla on itsekkyyden ja ylpeyden musta virta.

Koko porton “evankeliumi” on julistusta siitä, että ihminen voi saada omakseen sekä maailman että Jumalan. Portto käyttää Jumalan sanaa ja siteeraa monia jakeita ja ilmaisuja, jotka kuulostavat hyviltä ja jumalaapelkääviltä. Mutta kimaltavan kullan alla on itsekkyyden ja ylpeyden musta virta.

Vaarallisinta portossa on se, että häntä voi olla vaikea tunnistaa. Hän tarjoaa viiniään kultamaljassa (Ilm. 17:4), mikä on Jumalan sanaa. Kaikki sanat ja opit, joita hän julistaa, näyttävät ulospäin jumalaapelkääviltä, koska hän käyttää raamatunjakeita tukeakseen valheitaan. Tämä on yleinen temppu, mitä Saatana ja hänen palvelijansa käyttävät. (2. Kor. 11:14).

Hänen evankeliuminsa kuulostaa hyvältä ja se alkaa siitä, että ihmiset saavat lämpimän ja miellyttävän tunteen. Hän tarjoaa kaikkia etuisuuksia, mitä jumalaapelkäävällä elämällä on, ja ottaa ehdot pois. Siten portto onnistuu pettämään ihmisiä ja useat ihmiset ovat langenneet porton vaikutuksille. Ellei ole erityisen valvova, ei aina voi erottaa hänen valhettaan totuudesta!

Porton vääristynyt julistus on hänen “haureuden viiniään”. (Ilm. 17:2) Ja samoin kuin viinistä, on helppo juopua niistä hyvistä tunteista, joita porton julistus tarjoaa. Hänen julistuksensa ei sitä vastoin koskaan johda todelliseen elämään Kristuksen kanssa, voittoon synnistä. (1. Piet:4:1) Tämä on vahva vastakohta sille puhtaalle elämän vedelle, jota Jeesus julisti! (Joh. 7:38-39).

Porton työ modernissa ajassamme

Porttouden henki on monella tapaa vaikuttamassa maan päällä, sekä yksityisellä tasolla että laajemmassa skaalassa. Yksityisellä tasolla hän yrittää vaikuttaa ihmisiin niin, että he eläisivät niin lähellä maailmaa kuin mahdollista, pitäen itseään kuitenkin “kristittyinä”, mutta samalla eläen maallisten tai puhtaasti inhimillisten arvojen mukaan. Silloin joko eletään omien himojen mukaan ja tehdään vähän syntiä ja nautitaan tämän maailman iloista tai eletään ankarien lakien mukaan tai sellaisten eettisten suuntaviivojen mukaan, mitkä eivät ole Jumalasta.

Portto on Saatanan tapa kätkeä neula seinäkasaan.

Laajemmassa mitassa porttouden henki on myös aktiivinen  eri kirkoissa ympäri maailman, ja se tekee työtään vääristäen Jumalan puhdasta oppia ja saaden kokonaisia seurakuntia ja kirkkoyhteisöjä kääntymään pois totuudesta pimeyteen valheidensa avulla.

Skjøgens mål er ikke å rive ned kristendommen og religion helt. Tvert imot, hun elsker kirker! Skjøgen er Satans måte å begrave en nål i en høystakk på. Det blir vanskeligere for folk å gjenkjenne sann, levende kristendom når den er omgitt av så mange halvsannheter og pene ord. Porton tarkoituksena ei ole tuhota kristinuskoa ja uskonnollisuutta täysin. Päin vastoin, hän rakastaa kirkkoja! Portto on Saatanan tapa kätkeä neula seinäkasaan. Ihmisten on vaikeampi tunnistaa aito, elävä kristinusko, kun sitä ympäröivät niin monet puolitotuudet ja kauniit sanat.

Tämän takia portto ei ole aktiivinen vain yhdessä kirkossa, vaan hän vaikuttaa monissa. Mitä enemmän hajaannusta ja uusia uskonyhteisöja hän saa aikaan, sitä vaikeampaa on löytää oikea seurakunta. Hänen tärkein päämääränsä on aiheuttaa hajaannusta ja riitaa.

Saatanan päämäärä porton suhteen

Saatana tietää, että hän ei voi saada kaikkia ihmisiä vakuuttuneiksi hylkäämään täysin Jumalan ja kääntymään ateisteiksi. Ei ainakaan yhdellä kertaa. Niinpä hän käski palvelijaansa, porttoa, eksyttämään heidät hitaasti, kääntämällä heidät pois puhtaasta Jumalan sanan totuudesta ja saamaan heidät kääntymään maailmaan päin.

Hän alkoi tehdä työtään melkein välittömästä Jeesuksen kuoleman jälkeen. Paavali sanoo Efesoksen seurakunnalle: “Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa.” Ap.t. 20:29-30. Nämä julmat sudet olivat itse asiassa porton palvelijoita.

“Kristinusko”, jota nykyään julistetaan, on niin kaukana Jumalan sanasta, että sitä on melkein vaikea tunnistaa!

Hän aloitti pienin askelin, julistamalla kristinuskoa, joka oli enimmäkseen totta, mutta johon oli sekoittunut vähän maailmallisuutta. Mutta kun innokkaiden seuraajien määrä kasvoi, hän kehitti ja vääristi evankeliumiaan yhä enemmän. Kun tarkastellaan kehitystä eteenpäin tähän päivään, on “kristinusko”, jota nykyään julistetaan niin kaukana Jumalan sanasta, että sitä on melkein vaikea tunnistaa!

Portto on Saatanan vastaus Kristuksen morsiamelle. Kun morsian tekee työtään maan päällä levittäen evankeliumin totuutta, tekee portto ankarasti työtä levittäen hajaannusta ja valheita. Nämä kaksi ovat pahoja vihollisia suuressa hengellisessä konfliktissa, joka jatkuu aivan ylöstempaukseen saakka, siihen asti että morsian noudetaan kotiin yhteen Kristuksen kanssa.

Ja kun ylöstempaus tapahtuu, olosuhteet maailmassa ovat niin pahat, että Saatanallakaan ei enää ole tarvetta Portolle. Kun morsian on poissa, niin Jumala haluaa, että ihmiset luopuvat kaikista uskonnollisista muodoista ja omistautuvat 100 % maailmalle ja inhimillisille saavutuksille.

Peto, vallanpitäjät, jotka lopuksi hylkäävät Jumalan ja rakentavat valtansa tälle inhimilliselle saavutukselle, heittää porton pois. Portto menettää kaiken valtansa ja se tuhotaan täysin. Tämä on Jumalan tuomio hänelle. (Ilm. 18:21-24). Jumalan viha porttoa kohtaan on niin suuri, että hän pitää huolen, että savu hänen kärsimyksestään nousee iankaikkisena muistutuksena hänen vilpistään. (Ilm. 19:3).

Saatana ajattelee, että hän saavuttaa tällä lopullisen päämääränsä maan päällä, mutta se on itse asiassa osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa ja tarkoitusta. (Ilm. 17:15-17).
(Lue lisää pedosta täältä.)

Taistelu petoa vastaan

Hän rakastaa myös tulla yksityishenkilöiden tykö ja vaikuttaa heissä henkilökohtaisesti.

Kristuksen morsiamen tehtävä on taistella porttoa vastaan, ja tehdä, mitä voimme pysäyttääksemme hänen suunnitelmansa ja juonittelunsa maan päällä. Tämä hengellinen taistelu käydään yksilöllisellä tasolla, ja jokaisen opetuslapsen tulee voittaa porton henki täysin, niin että totuus ja puhtaus vallitsevat seurakunnassa. (Lue lisää morsiamesta täältä.)

On vaarallista ajatella, että portto on vain “tässä kirkossa” tai “siinä uskonyhteisössä”, ja että sen takia ei tarvitsisi ajatella sitä. Portto voi olla kaikkialla ja missä tahansa! On totta, että hänellä on vahva ote monista kirkoista maailmassa, mutta hän rakastaa myös tulla yksityishenkilöiden tykö ja vaikuttaa heissä henkilökohtaisesti. Hän kuiskaa valheitaan korvaan. Hän yrittää saada ihmisen uskomaan, että maailma ei oikeastaan ole vaarallinen paikka. Hän yrittää vakuuttaa ihmiselle, että hän voi tehdä oman tahtonsa, ja kuitenkin olla Jumalan lapsi. Hän laimentaa Jeesuksen seuraajan ehdot.

Jos kuuntelet näitä valheita, ne tulevat tuhoamaan sinut! Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan! Ihminen ei voi palvella kahta herraa. Porton väärällä opilla ei ole sijaa seurakunnassa tai totisten kristittyjen elämässä!

Siksi on niin tärkeää, että jokainen kristitty saa henkilökohtaisen yhteyden Jumalan kanssa ja hänen sanaansa. Kun on täysin uskollinen Jumalalle, silloin tuntee hänen tahtonsa ja hänen sanansa, ja voi oppia tuntemaan, mitä porton valheet ovat. Tämän jälkeen voi peilata kaikkea, mitä näkee ja kuulee, Jumalan sanan valossa ja hylätä kaiken, mikä ei ole sopusoinnussa totuuden kanssa!

Valitettavasti porton vaikutus on kasvanut suureksi meidän päivinämme, ja monet kirkot ovat suoraan hänen vaikutuksensa alaisia. Mitään kirkkoa, mitään kirkkoyhteisöä, ketään pastoria tai saarnaajaa ei tulisi hyväksyä ilman, että kaikki koetellaan Jumalan sanan ja hänen Henkensä valossa!

Porton valheet ovat voimakkaita ja niitä on monia, mutta totuus loistaa kuin valo pimeässä yössä.

«“Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.” 1. Joh. 4:1. Ole valvova ja koettele kaikki, minkä kuulet! Myös meidän omat ajatuksemme ja tarkoitusperämme tulee koetella Jumalan sanan valossa. Pidä huoli, että kaikki on Jumalasta!

Porton valheet ovat voimakkaita ja niitä on monia, mutta totuus loistaa kuin valo pimeässä yössä. Jos on vilpitön ja nöyrä ja avoin Jumalan johdatukselle, silloin hän tekee selväksi, mikä on valhetta ja mikä on totuus. Jumala on totinen ja hänessä ei ole mitään valhetta! Hänen Henkensä on totuuden Henki, joka johtaa meidät koko totuuteen. (Joh. 14:15-17, Joh. 16:13)

Ole innokas ja esitä kysymyksiä! Koettele henget! “Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” Matt. 7:7. Uskon  ja valppauden avulla porton henki ei koskaan saa vaikuttaa sinuun.

“Sitten kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ‘Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan, sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” Ilm. 18:4-5.

Voit elää elämäsi palvellen Jumalaa, tehdä aina hänen tahtonsa ja olla valmiiksi laittautunut, puhdas, hohtava morsian, joka on arvollinen taivaalliselle yljälleen. (Ilm. 19:7-8)

Opin pääkohdat

Tutustu siihen, kuinka Jumalan sana kehottaa ja auttaa meitä elämään 100% hänen tahtonsa mukaan, niin ettei meidän tarvitse enää langeta syntiin, vaan että voimme päästä voittoisaan elämään.

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Tämä kirjanen perustuu siihen, mitä Paavali kirjoittaa Gal. 2:19-20:ssä: «Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.» Tässä Elias Aslaksen selittää, mitä se tarkoittaa ja kuinka lukijalla voi olla sama todistus elämässään kuin Paavalilla.

Seuraa meitä