Mitä minun tulee tehdä, että olisin tarpeeksi hyvä Jumalalle?

Mitä Luojani odottaa minulta?

Kirjoittanut Allister Cousins
Mitä minun tulee tehdä, että olisin tarpeeksi hyvä Jumalalle?

Kun on kyse suhteestani luojaani, mitä hän odottaa minulta? Mitä minun tulee tehdä, että olisin tarpeeksi hyvä hänelle?

Monet meistä muistavat sen tyhjän, piinallisen tunteen, kun on tullut valituksi viimeisenä peliin, tai turhautuneisuuden ja nöyryytyksen, kun ei saanut niitä arvosanoja kokeesta, joita oli toivonut tai tarvinnut. Aivan lapsesta saakka olemme tunteneet paineen menestyä koulussa, töissä ja vieläpä sosiaalisessa elämässä perheen ja ystävien keskuudessa.

Ehkä hän haluaa, että teen tiettyjä hyviä tekoja hyvittääkseni virheeni.

Mutta kun on kysymys suhteestani luojaani, mitä hän odottaa minulta? Mitä minun tulee tehdä, että olisin tarpeeksi hyvä Jumalalle?

Ehkä Jumala vaatii, että olisin täydellinen siinä mielessa, että en koskaan tekisi virheitä siinä, mitä teen. Ehkä hän haluaa, että suoritan tiettyjä hyviä tekoja hyvittääkseni virheeni. Tai ehkä ei.

Hebrealaiskirjeessä 10 Jeesus sanoo, että Jumala ei halua teurasuhreja ja anteja, vaan ruumiin, joka toteuttaa hänen tahtonsa. Ihmiset vanhassa testamentissa eivät eläneet elämäänsä Jumalan tahdon mukaan, vaikka he jatkuvasti toivatkin uhreja. Jumala halusi heidän sydämensä, ei heidän uhrejaan – jotka usein tuotiin heidän omantuntonsa tyydyttämiseksi. Mikään yksittäinen teko tai sarja hyviä tekoja, joitaa ihminen tekee, ei merkitse mitään Jumalalle, ellei Jumala ensin ole tyytyväinen siihen, mitä hän näkee kyseisen ihmisen sydämessä.

Hengessään köyhät kaipaavat tulla hänen kaltaisikseen, ja juuri nämä ihmiset miellyttävät häntä.

Psalmissa 51:19 Daavid kirjoittaa: «Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä  ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.»

Jeesus sanoo: «Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä taivasten valtakunta on heidän.» Matt. 5:3. Jumala tarkkaa niitä, jotka murehtivat puutteitaan ja hyvyyden, viisauden, kärsivällisyyden ja puhtauden puutetta; niitä, jotka ponnistelevat ollakseen hyviä ihmisiä, ja kuitenkin ovat taipuvaisia malttinsa menettämiseen, valehteluun, pettämiseen, panettelemiseen jne., ja joskus jopa lankeavat niissä. Ne, jotka ovat köyhiä hengessään, murehtivat sitä, ja juuri näitä ihmisiä Jumala voi auttaa. Hengessään köyhät kaipaavat tulla hänen kaltaisikseen, ja juuri nämä ihmiset miellyttävät häntä. He haluavat koko sydämestään löytää Jumalan tahdon ja totella hänen tahtoaan.

Jumala osoittaa minulle heikkouteni Pyhän Hengen ja sanansa kautta, mutta hän myös näyttää, kuinka minun tulee taistella luonnossani olevaa syntiä vastaan. Tähän tarvitaan minun puoleltani kuuliaisuutta, ja Jumala antaa voimaa ja tahtoa sen toteuttamiseen. “Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte.” Fil. 2:12-13.

Voin tehdä hänen tahtonsa vain, jos olen nähnyt omat puutteeni ja antanut sydämeni hänelle, niin että hän voi johtaa minua eteenpäin.

Jumalan tahto suuntautuu aina minun iankaikkiseksi parhaakseni. Voin tehdä hänen tahtonsa vain, jos olen nähnyt omat puutteeni ja antanut sydämeni hänelle, niin että hän voi johtaa minua eteenpäin. Silloin olen hänelle otollinen!

Jumalan vaatimusten täyttäminen ei aiheuta stressiä, niin kuin maallisten standardien mukaan eläminen tekee. Jumalan tahdon toteuttamisella on oikeastaan päinvastainen vaikutus – lepo ja rauha. Hän antaa hengessään köyhille rauhan, mitä mikään maallinen menestys ei voi antaa.

«Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?» Miika 6:8.

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Armo Jeesuksessa Kristuksessa

Kirjoittanut Sigurd Bratlie

«Kun ihmiset ajattelevat armoa, niin silloin mieleen tulee lähinnä syntien anteeksianto. Koska me kaikki olemme tehneet syntiä, niin me tarvitsemme armoa.» Näin Sigurd Bratlie aloittaa tämän vihkosen armosta. Mutta hän jatkaa kuvailemalla yksityiskohtaisesti sitä, että armo Jeesuksessa Kristuksessa tarkoittaa paljon enemmän kuin vain anteeksiantoa. Se tarkoittaa myös totuutta ja apua. Armo opettaa meitä, ettemme tekisi syntiä, niin että voimme olla täysin vapaita elämään voittoisaa elämää, joka johtaa täydellisyyteen.