Mitä Jumalaan uskominen tarkoittaa?

Jumalaan uskominen on uskomista siihen, että Hän on olemassa ja että Hänen sanansa on totta. Tällä on tietysti vaikutuksia päivittäiseen elämäämme…

Mitä Jumalaan uskominen tarkoittaa?

Jumalaan uskominen tarkoittaa hänen sanansa mukaan elämistä

«Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.» Hebr. 11:6.

Jos uskoo tämän, silloin tulee lepoon. Usko ei tarkoita sitä, että tuntisit, että näin on tai ymmärtäisit sen. Usko tarkoitaa, että rakentaa elämänsä Jumalan sanalle, ojentautuu Jumalan sanan mukaan ja Jumala, joka on sanonut näin, ohjaa ja palkitsee.

Jumalaan uskominen tarkoittaa, että miellyttää vain häntä

«Orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännillenne vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle, peläten ja vavisten, ei silmänpalvelijoina ihmisiä mielistellen vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa kokosydämisesti. Palvelkaa hyvillä mielin, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä.» Efes. 6:5-8.

Usko on elämän suuntaamista Jumalan sanan mukaan. Sellainen ihminen, joka haluaa miellyttää ihmisiä, ei koskaan saa lepoa, mutta jos uskoo, että Jumala palkitsee häntä etsivän, silloin saa levon. “Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin…” Ef. 6:8. Siis, sillä, mitä ihmiset tekevät, ei ole mitään merkitystä meille, jotka uskomme. Mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin. Sen pitäisi riittää meille, jotka uskomme.

Jumalaan uskominen tarkoittaa hänen kasvojensa edessä elämistä salatussa elämässä

«Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole mitään peitettyä, mitä ei paljastettaisi, eikä mitään salattua, mitä ei tuotaisi julki.» Matt. 10:26.

«Sen sijaan me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon.» Hebr. 4:3. Kun uskoo todella, että Jumala on olemassa, ja uskoo, että ei ole mitään salattua, mitä ei tuotaisi julki, silloin varjeltuu kaikelta pahalta, mihin voi tulla kiusatuksi. Silloin ei ole vaikeaa tahdä hyvää salassa.

Elä Jumalan kasvojen edessä! Älä vaadi tai odota mitään ihmisiltä. Siitä seuraa vain pettymyksiä ja riitaa. Elä Jumalalle ja: «Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.» Fil. 4:6-7.

Tämä on Jumalan sanaa. Uskominen on elämän ojentamista Jumalan sanan mukaan, uskoen, että Jumala on olemassa ja että hän halkitsee, ne jotka häntä etsivät.

Kun tulee pois rakkaudesta ja moittii kanssaihmisiään, se johtuu siitä, että ei usko. Useimpien rakkaus kylmenee, kun laittomuus lisääntyy. (Matt. 24:12) Usko siihen, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät, pettää. He eivät enää usko, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, tai, että jokainen saa takaisin, mitä hyvää hän tekee. Vain ne jotka rakentuvat uskossa, varjeltuvat rakkaudessa, ja ellei varjellu rakkaudessa, ei voi olla valmis, kun Jeesus tulee takaisin.

Kaikille niille, jotka uskovat, ahdistus on lyhytaikainen ja kevyt, ja heille se vaikuttaa määrättömän, iankaikkisen kirkkauden. (2. Kor. 4:17) Silloin tulee valmiiksi.


Artikkeli julkaistiin aluksi otsikolla «Usko, että Jumala on olemassa» BCCn lehdessä «Skjulte Skatter» joulukuussa1963.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus

Uusi liitto on henkilökohtainen liitto, johon käymme Jumalan kanssa; siinä sitoudumme tottelemaan kaikkea hänen tahtoaan ja vastaavasti hän sitoutuu varustamaan meidät kaikella, mitä tarvitsemme siihen.
Laittomuuden salaisuus tarkoittaa, että useimmat ihmiset selittävät pois tämän osan armoa, jonka Jeesus on tuonut meille, ja sen sijaan he kääntävät Jumalan armon synnin sallimiseksi.