Miksi kristityt ovat tekopyhiä?

Sisältyykö syytökseen kirkon tekopyhyydestä jotain enemmän vai onko se pelkkää liioittelua?

Kirjoittanut AktiiviKristinusko
Miksi kristityt ovat tekopyhiä?

Kaikki kristytyt ovat tekopyhiä – tämän olemme kuulleet ennenkin. Tämä on eräänlainen taisteluhuuto, jota tuhannet ei-kristityt käyttävät yrittäessään iskeä aukkoja kristinuskon. Silloin on helppo ajatella pientä joukkoa radikaaleja kristittyjä, jotka tekevät tuhoa meille muille, mutta onko ongelma todellakin siinä?

Ehkäpä tekopyhyys on jotain syvempää. Ehkäpä syy siihen, että ihmiset näkevät niin paljon tekopyhyyttä kristittyjen joukossa, ei olekaan siinä, että kristityt ovat tekopyhiä, vaan että vikä onkin yleisessä kristillisessä julistuksessa. Ehkäpä tämä niin kutsuttu “kristinusko” onkin kaikista suurinta tekopyhyyttä.

Tarkastellaan asiaa loogisesti. Tekopyhyys voidaan määritellä “käyttäytymiseksi, joka ei ole sopusoinnussa sen kanssa, mihin ihminen väittää uskovansa tai mitä hän väittää tuntevansa”. On kyllä helppo löytää tekopyhiä kristittyjä sieltä ja täältä. Mutta mitä tapahtuu, kun laajennamme tätä ajattelua koskemaan koko kirkkoa?

Kristuksen anteeksianto ilman Kristuksen elämää

Useimmat kristityt julistavat mielellään Raamatun lupauksia – ikuista elämää, rauhaa ja onnea, anteeksiantoa tehdyistä synneistä ja synneistä, mitä teemme tulevaisuudessa. Mutta ehdot näille lupauksille eivät ole yleisesti tiedossa. Itsensä kieltäminen ja ristinsä ottaminen (Matt. 16:24), Jeesuksen kaikkien käskyjen pitäminen (Joh. 14:15) – kuinka usein näitä julistetaan useimmissa kirkoissa? Kyllä vain, monet tunnustavat, että Raamattu sanoo: “Mene, äläkä enää syntiä tee!” (Joh. 8:11). Tätä seuraa tavallisesti nopea vakuuttelu, että: “Tietysti Jumala ymmärtää meidän heikkouksiamme. Oikeasti tätä ei ole mahdollista toteuttaa.”

Ja tästähän seuraa teeskentely. Monet kristityt käyvät ympäriinsä pää pystyssä, ja he uskovat, että ovat paljon parempia kuin ei-kristityt, kun taas elämä osoittaa, että he elävät synnissä. He uskovat lupauksiin, jotka ovat vain toinen puoli evankeliumia, mutta eivät toiseen puoleen, joka kertoo, mitä pitää tehdä, jotta saisi osaa näistä lupauksista.

Kristuksen evankeliumi on sitä, että meidän pitää elää niin kuin Kristus. (1.Piet. 2:21-22) Monet kristityt pudistavat nyt ehkä päätään ja hymyilevät ymmärryksen puutteelleni. “Jeesus on tehnyt kaiken”, he sanovat. “Me emme voi ostaa pelastusta inhimillisellä hyvyydellämme.”

Kristuksen evankeliumi on sitä, että meidän pitää elää niin kuin Kristus.

Se on kyllä hieno, inhimillinen sanonta. Luku ja jae, kiitos! Näytä minulle yksi jae, joka sanoo: “Jeesus on tehnyt kaiken, meidän ei tarvitse tehdä mitään.”

Eikö olekin kirjoitettu, että usko ilman tekoja on kuollut? (Jaak. 2:17) Eikö olekin kirjoitettu, että meidän pitää ahkeroida pelastuaksemme pelolla ja vavistuksella? (Fil. 2:12) Eikö olekin kirjoitettu, että meidän tulee olla pyhiä kaikessa vaelluksessamme? (1. Piet. 1:15)

Tietenkään meidän inhimilliset tekomme eivät saa meitä taivaaseen. Mutta se ei tarkoita sitä, että voimme vain tehdä mitä huvittaa täällä maan päällä. “Sillä Jumala on se, joka vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” (Fil.2:13) Jumala vaikuttaa meissä, että tekisimme jotain.

“Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.” Jaak. 2:24. Jumala antaa meille armon, joka on ilmainen lahja, mutta lahja on se, että saamme luvan ja olemme kykeneviä tekemään hänen tekojaan täällä maan päällä. Jos rakastamme häntä, me pidämme hänen käskynsä. (Joh. 14:15) Jos meidän tekomme osoittavat, että emme pidä hänen käskyjään, silloin Jumala näkee, että emme todella rakastakaan häntä niin paljon.

Uskotko Raamattua vai pastoria?

Missä voit kuitenkaan kuulla tätä julistettavan kirkoissa? Tietenkään kaikki kirkot eivät julista tekopyhyyttä. Mutta voit kysyä itseltäsi, julistetaanko sinun kirkossasi, että nämä raamatunjakeet ovat saavutettavissa? Onko julistus kirkossasi tarkasti sama kuin Raamatun julistus?

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Armo Jeesuksessa Kristuksessa

Kirjoittanut Sigurd Bratlie

«Kun ihmiset ajattelevat armoa, niin silloin mieleen tulee lähinnä syntien anteeksianto. Koska me kaikki olemme tehneet syntiä, niin me tarvitsemme armoa.» Näin Sigurd Bratlie aloittaa tämän vihkosen armosta. Mutta hän jatkaa kuvailemalla yksityiskohtaisesti sitä, että armo Jeesuksessa Kristuksessa tarkoittaa paljon enemmän kuin vain anteeksiantoa. Se tarkoittaa myös totuutta ja apua. Armo opettaa meitä, ettemme tekisi syntiä, niin että voimme olla täysin vapaita elämään voittoisaa elämää, joka johtaa täydellisyyteen.