Mikä lopputulos synnin voittamista seuraa?

Tiedätkö, mikä on voittopalkintosi?

Mikä lopputulos synnin voittamista seuraa?

Kannattaa sanoa “ei” synnille ja “kyllä” Hengen äänelle! Seuraavassa on vain muutamia niistä suurenmoisista tuloksista, jotka seuraavat synnin voittamista.

Puhdas ja kestävä ilo

Kaikki haluavat olla onnellisia.

Ilo on yksi tavoitelluimmista asioista elämässä. Kuitenkin vain harvat saavat siitä otteen; on vain harvoja, jotka voivat sanoa, että heillä on aito ilo sydämessään elämänsä jokaisena päivänä.

Tiesitkö, että sinulla voi olla näin? Pysähdy hetkeksi ja ajattele sitä. Voit päästä aitoon iloon; iloon, joka on puhdas ja tahraton. Ilo, joka ei riipu olosuhteestasi, vaan se on ankkuroitu Raamatun toivoon ja kirkkauteen. Tämä ilo on tulosta voittoisasta elämästä, mistä Raamatussa puhutaan. Tämä on virkistävä ilo; se on ilo, joka sopii pyhille!

Voit päästä aitoon iloon; iloon, joka on puhdas ja tahraton.

“Näin palaavat Heran lunastamat: He tulevat Siioniin riemuhuudoin, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.” Jes. 35:10.

Vapaus!

Ei vain se, vaan Jumalan sana lupaa suunnattoman vapauden kaikille, jotka voittavat.

Ajattelepa vain jaetta Room. 16:20: “Rauhan Jumala on pian musertava Saatanan teidän jalkojenne alle: Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.” Musertaa hänet. Ajattele sitä tulosta, että Saatana on täysin muserrettu elämästäsi; voitettu Jumalan voimassa ja väkevyydessä. Kun hänet on muserrettu, ei enää ole mitään, mihin hän voisi kiusata sinua.!

Olet vapaa synnistä ja kuolemasta!

Voittoisan elämän lopputulos on se, että viholliset on täysin hiljennetty. Himosi ja halusi eivät enää vaivaa sinua, koska olet itse kieltänyt nämä himot ja saanut voiton niistä. Saatanalla ei enää ole valtaa sinuun, eikä synti enää ohjaile sinua. Olet vapaa synnistä ja kuolemasta! “Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.” 1. Kor. 15:55-57.

Kun elät voittoisaa elämää, et ole enää oman syntisi orja. Olet vapaa toimimaan sopusoinnussa Jumalan hyvän ja täydellisen tahdon kanssa elämässäsi. Mikä loistava lopputulos!

Jumallallinen luonto: jumanapelko

Mutta ylistetty olkoon Jumala, on vielä muutakin tämän lisäksi! Vapauden ja ilon lisäksi, jotka ovat seurausta voittoisasta elämästä, Jumala haluaa antaa sinulle jotakin valtavan ihanaa.

Se on melkein liian suurta käsitettäväksi – Jumala haluaa antaa sinulkle oman luontonsa!

“Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalanpelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla  tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee…” 2. Piet. 1:3-4.

Tämä on kaikista jännittävin jae koko Raamatussa. Oletko lukenut sen? “…, että te niiden kautta tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta…” Jumalallinen luonto! Se on melkein liian suurta käsitettäväksi – Jumala haluaa antaa sinulle oman luontonsa! Sinut on kutsuttu täydelliseen valoon ja puhtauteen, pukeutumaan Kristuksen hyveisiin.

Tämä ei vain ole mahdollista, vaan se on tulos synnin voittamisesta elämässäsi. Voit olla aito ja puhdas -täydellinen: Eiko se ole sitä, mitä haluat?

Mikä sinua pidättelee? Tartu uskoon! Tottele Jumalan sanaa! Voita synti, niin et tule pettymään!

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Tämä kirjanen perustuu siihen, mitä Paavali kirjoittaa Gal. 2:19-20:ssä: «Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa …”
Tässä Elias Aslaksen selittää, mitä se tarkoittaa ja kuinka lukijalla voi olla sama todistus elämässään kuin Paavalilla.