Meistä
Meidän uskomme
Brunstad Christian Church

Meistä

Meistä

Brunstad Christian Churchin ActivChristianity tutkii sitä, kuinka Jumalan sana innostaa meitä ja tekee meistä kykeneviä elämään 100% hänen tahtonsa mukaan, niin ettei meidän enää tarvitse langeta syntiin, vaan voimme tulla voittoisaan elämään.

Uskon perusta

Me uskomme Jumalan sanaan, ja se on antanut meille suuntaviivat elämään. Raamatussa puhutaan selvästi siitä, että normaalin kristityn elämän tulisi olla voittoisaa elämää synnistä, ja me uskomme sen! Pyhän Hengen voiman kautta tämä on täysin mahdollista. Lue mitä Paavali kirjoittaa roomalaisille: «Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain vaan armon alaisia? Emme tietenkään!» Room. 6:14-15.

On siis täysin mahdollista päästä voittoisaan elämään  – synnissä eläminen on täysin tarpeetonta! Meistä voi tulla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, jotka täyttävät hänen asettamansa ehdot, ja seuraavat häntä uudella ja elävällä tiellä iankaikkiseen elämään.  Onko tämä totta? Tuhannet ihmiset joukostamme antaisivat raikuvan vastauksen: KYLLÄ! Me emme vain usko sitä, vaan olemme kokeneet sen henkilökohtaisesti Pyhän Hengen avulla.

Meidän uskomme

Meidän uskomme

Uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, ja se on uskomme perusta. Syntien anteeksianto, kaste ja ehtoollinen (leivänmurto) ovat uskomme peruselementtejä. Jumalan sanan mukaan meidän tulee tehdä ’hedelmää, jossa kääntymys näkyy’, sen jälkeen kun olemme saaneet syntien anteeksiannon. (Matt. 3:8; Ap. t. 26:20)

Jeesus oli ihminen niin kuin mekin

Uskomme, että Jeesus Kristus sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi Neitsyt Mariasta, ja että hän nousi kolmantena päivänä ristiinnaulitsemisen jälkeen kuolleista, niin kuin Raamatussa kerrotaan. Raamattu opettaa meille myös, että Jeesus Kristus oli ihminen niin kuin mekin, ‘Lihan puolesta hän on syntyään Daavidin jälkeläinen’. (Room. 1:3)

Hebr. 4:15:ssa on kirjoitettu: ‘Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.’ Sen ymmärtäminen, että Jeesus kielsi synnin , kun tuli kiusatuksi siihen, antaa meille uskon synnin voittamiseen omassa elämässämme.

Lue lisää «Kristus ilmestynyt lihassa»

Voitto tietoisesta synnistä

Uskomme, että Jeesus tuli kiusatuksi samoin kuin me, ja että hän ei koskaan tehnyt syntiä, vaan hän voitti kaikki kiusaukset Pyhän Hengen avulla. (Hebr. 4:15-16) Siksi me myös uskomme, että kun tulemme kiusatuksi johonkin, minkä tiedämme olevan vastoin Jumalan tahtoa, saamme voiman kieltää itsemme ja voittaa. (Room. 6:1-2) Uskomme voittoon kaikesta tietoisesta synnistä ja hengelliseen kasvuun ja kehitykseen kaikessa hyvässä, niin kuin Raamatussa sanotaan.

Pyhitys

Raamatussa sanotaan, että kääntymisen ja syntien anteeksiannon jälkeen on tie kuljettavana Jeesuksen jalanjäljissä. Tämä tie merkitsee kuuliaisuutta Pyhää Henkeä kohtaan, joka johtaa muuttumiseen ja jumalalliseen luontoon. (2. Piet. 1:4) Tätä sisäistä muuttumista Raamattu kutsuu pyhitykseksi.

Seurakunta – Kristuksen ruumis

Uskomme, että hengellinen yhteys, joka muodostuu niiden ihmisten välille, jotka elävät valon ja Jumalan sanan ohjauksessa, on seurakunta, jota kutsutaan myös Kristuksen ruumiiksi. Kaikki, jotka elävät ”ristiinnaulittuina Kristuksen kanssa”, kuuluvat hänelle ja ovat osa tätä ruumista – ajasta ja paikasta, kulttuurista ja traditiosta riippumatta. (1.Kor. 12:27; Ef. 4:15-16)

Kaste

Noudatamme uskovien kastetta, eli siis aikuiskastetta. Kaste on «hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa». 1. Piet. 3:21.

Kaste ei siis poista syntiä, mutta antamalla kastaa itsensä, todistaa Jumalalle ja ihmisille, että haluaa elää uutta elämää. Ihminen käy liittoon, tekee sopimuksen Jumalan kanssa siitä, että siitä lähtien ei enää elä oman tahtonsa mukaan, vaan elää hänelle tehden hänen tahtonsa.

Ehtoollinen (Leivän murto)

Ehtoollinen on kokoontuminen, missä tutkimme itseämme ja muistelemme suurta pelastustyötä, jonka Jeesus teki meidän puolestamme ja sitä työtä, mitä hän haluaa tehdä meissä.

Ehtoollinen on tunnustus, jossa tunnustamme, että olemme arkipäivässämme osallisia samaan kuolemaan kuin Jeesus; kuolemaan synnille, joka meissä asuu. Jakamalla leipää, me todistamme, että olemme jäseniä yhdessä ja samassa ruumiissa.

“Herra Jeesus,… otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: ‘Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni’. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: ’Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syöte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.’”

«Eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä.» 1. Kor. 10:16-17.

Brunstad Christian Church

Yksityiskohtaisempaa tietoa Brunstad Christian Churchista löydät osoitteesta : bcc.no.

Alku

Johan Oscar Smith syntyi vuonna 1871 Norjassa ja häntä pidetään Brunstad Christian Churchin perustajana. Perehtyessään Raamattuun Smith tuli vakuuttuneeksi siitä, että ensimmäiset kristityt olivat Kristuksen rakkauden valtaamia ja he uskoivat, että on mahdollista muuttua elämässään. Tämä innosti Johan Oscar Smithiä niin, että hän silloin kaksi tuhatta vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, löysi saman uskon, joka oli ollut alussa.

Johan O. Smith antoi elämänsä Jumalalle 26-vuotiaana. Siitä lähtien kun Smith alkoi saada näitä ilmestyksiä Jumalalta, hän alkoi puhua ihmisten kanssa. Hänellä oli pakottava tarve jakaa toisten kanssa se, mitä Jumala hänelle opetti. Hänen työnsä ei välittömästi  tuottanut tuloksia; tuon ajan uskonnollisissa piireissä Norjassa oli monia karismaattisia ja suosittuja saarnaajia, jotka saivat koottua paljon enemmän ihmisiä kuin oppi lihaan ilmestyneestä Kristuksesta. Smith puolestaan ei ollut kiinnostunut lipsumaan totuudesta kerätäkseen ympärilleen monia ihmisiä, tai järjestämään jotakin esitystä saadakseen huomiota. ‘Jumala kaipaa ihmisiä, jotka elävät hänen kasvojensa edessä. Niitä ihmisiä, jotka elävät ihmisten edessä, on riittämiin’, hän kirjoittaa veljelleen huhtikuun 29. päivänä v. 1909.

Ennen vuotta 1910 noin 50-60 henkilöä Itä- ja Etelä-Norjasta oli liittynyt häneen. Tämä oli Brunstad Christian Churchin alku. Koska Johan O. Smith palveli laivastossa, hänen oppinsa juurtui moniin paikkoihin Norjan rannikolla. Nykyään seurakuntia on noin 20 paikassa ympäri Norjaa.

Leviäminen ympäri maailmaa

Jo 1930-luvulla Tanskaan ja Ruotsiin oli muodostunut seurakunta ja 1950-luvulla seurakunnan sanoma oli levinnyt useimpiin Euroopan maihin. 1960-luvun puolivälistä lähtien Kanadaan ja USA:aan on perustettu useita seurakuntia. Latinalaiseen Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan seurakunta tuli  1970-luvulla, ja moniin Afrikan maihin 1980-luvulla.

Jo 1970-luvulla seurakunnalla oli kontakteja maan alla oleviin kristittyihin Itä-Euroopan maissa, mutta olosuhtet tekivät lähetysmatkoista vaikeita. Mutta kommunismin romahdettua lähetystyö Itä-Euroopassa on lisääntynyt ja seurakunta on saanut lujan aseman tällä alueella.

Seurakunnalla on nykyään toimintaa yli 65 maassa kaikilla mantereilla.

Seurakunta – Kristuksen ruumis

‘En ole koonnut itseni ympärille vaan Kristukselle, joka on seurakunnan pää.’ Tämän Johan O. Smith sanoi 70-vuotispäivänään ja tämä leimaa erityisesti  Brunstad Christian Churchia. Smith ymmärsi varhain, että kuuluminen uskonnollisiin puolueisiin ei takaa pelastusta. Raamattuun perustuen Smith julisti, että seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa kaikilla jäsenillä tulee olla yhteys päähän – Jeesukseen Kristukseen – pelastuakseen. Ja kun jokaisella on yhteys päähän, heillä on myös yhteys keskenään. Johtajamme  eivät ole koskaan kaikkina näinä vuosina yrittäneet rakentaa itsensä ympärille, vaan Jumala on antanut seurakunnalle kasvun ja edistyksen.