Kuinka voin tulla “ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa”?

Tässä on avain voittoisaan elämään!

Kuinka voin tulla “ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa”?

“Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.” Gal. 2:19-20.

Niin, tämä on keskeistä kristinuskossa, luja usko Kristukseen. Ennen kuin tästä tulee totta, ihminen kokee säännöllisesti tappioita ja epäonnistumisia. Niin kauan kun elää itse, tulee esiin vain kurjuutta, sillä meissä – lihassamme – ei asu mitään hyvää. (Room. 7:18) Kukaan ei pysty itsestään vaeltamaan Kristuksen jalanjäljissä, tekemään Jumalan tahtoa, pitämään Jumalan käskyjä.

Jokainen ihminen on lihan puolesta turmeltunut, parantumaton, voimaton ja mahdoton. Mitä enemmän ihminen yrittää tehdä hyvää, sitä selvemmäksi käy, että se on toivotonta. Mitä meidän olisi tehtävä sellaisen täysin turmeltuneen ja mahdottoman ihmisen kanssa? Tällä kokemuksella ja tunnustuksella, tällä murheella ja tässä hädässä, Jumala avaa silmämme, että meidät ristiinnaulittiin Kristuksen kanssa, ettei vain syytekirjeemme tullut naulatuksi ristin puulle (Kol. 2:14), vaan myös itse syyllinen.

Kristuksen työ käsittää tämän. Isä näkee asian näin. Näin se on. Paavali pystyi sanomaan näin: “Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä itse. Sitä ei voi sanoa, eikä pidä sanoa sinä aikana, kun ei elä voittoisaa elämää. Jos esimerkiksi loukkaannun, vihastun tai murehdin, ja sanon, että en enää elä itse vaan, että Kristus elää minussa – silloin se on sama kuin sanoisin, että Kristus loukkaantuu, vihastuu ja murehtii, että Kristus tekee syntiä, ja se olisi röyhkeää! Kuka elää täysin voittoisaa elämää tässä maailmassa? Niin tekee jokainen, joka uskon kautta on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, jokainen, joka ei enää elä itse!

Rakas lukija, tämä asenne sinun tulee ottaa, ja jossa sinun täytyy ehdottomasti pysyä, kun ensin olet lopulta saanut armon siihen. Nämä ovat isoja ja käsittämättömiä asioita! Mutta myös Jumala on suuri, ja hänen nimensä on Ihme! Hän itse – hän, joka hyvyydessään on nähnyt hyväksi kutsua meidät johonkin niin suureen – tulee tekemään valtavan suurtyön meissä. (1. Tess. 5:23-24).

Ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Mutta jokainen voi ymmärtää, että kukaan ei pyri saamaan uskoa siihen, että tulisi ristiinnaulituksi jollekin, jonka haluaa säilyttää. Siis: ennen kuin voi tarttua uskoon tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa, pitää kyllästyä itseensä ja kaikkeen omaansa ja tulee olla kuolemanväsynyt syntiin ja kaikkeen omaan toimintaan, niin että on kiitollinen voidessaan tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa, kiitollinen saadessaan hänet elämänsä Herraksi ja johtajaksi.

Kun on saanut sellaisen asenteen, silloin Jumala myös huolehtii siitä, että saa tilaisuuden tarttua uskoon tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa. Tarvitaan siis kaksi asiaa, jotta voi tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa: 1. Täytyy haluta sitä. 2. Täytyy uskoa siihen.   

Ottaa ristinsä joka päivä

“Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ‘Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” Matt. 16:24.

“Ja hän sanoi kaikille: ‘Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.'” Luuk. 9:23.

Tästä näemme, että Kristuksen seuraaminen ei ole mikään itsestäänselvyys, vaikka olisi kääntynyt. Mutta jos joku todella haluaa seurata häntä, niin tässä hän saa selkeän ohjeen, mitä hänen tulee tehdä, jotta se onnistuisi.

Tärkeä kysymys niin pitkään kuin olemme tässä majassa, on se, mitä teemme oman tahtomme suhteen. Juuri siitä kaikki riippuu. Meillä kaikilla on valtava ja moninainen omatahto, joka on Jumalan tahtoa vastaan. On ilmiselvää, etteivät molemmat näistä toisiaan vastaan taistelevista tahdoista voi tapahtua samanaikaisesti. Jos teen oman tahtoni, silloin rikon Jumalan tahtoa vastaan. Jos taas teen Jumalan tahdon, silloin olen myös rikkonut tai kieltänyt tai ristiinnaulinnut oman tahtoni.

Jos haluan käydä samaa tietä kuin Jeesus; tietä, jonka hän on raivannut, silloin minun tulee joka päivä kieltää oma tahtoni ja ottaa se risti, jolle oma tahtoni naulitaan; sillä sen Jeesus teki. Sellaiset ovat hänen jalanjälkensä.

Jeesus eli ristiinnaulittuna koko elämänsä. (Hebr. 12:2) Hän on Mestari tässä. Ja hän opettaa sen opetuslapsilleen. Kun sanotaan, että Kristus tuomitsi synnin lihassa (Room. 8:3), silloin se tarkoittaa juuri sitä, että hän kielsi tai tuomitsi oman tahtonsa, niin ettei se koskaan tullut esille.

Kun on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, silloin se myös tarkoittaa, että käytännössä, arkipäivässä, sanoo “ei, ei” ja uudelleen “ei”, joka kerta, kun tulee kiusatuksi. Jos suostuu kiusaukseen ja sanoo “kyllä, kyllä”, se olisi ristiltä pois astuminen. Meidän pitää mennä kaikenlaisten kiusausten läpi elämään. Se on sama kuin, että tarjoilee jatkuvasti “eitä” omalle tahdolle. Tässä täytyy olla uskollinen, eikä tehdä mitään poikkeuksia, eikä koskan väsyä sanomaan “ei”.

Ote kirjasta “Ristiinnaulittu Kristuksen kanssa”, jonka Skjulte Skatter Forlag julkaisi tammikuussa 1937.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Tämä kirjanen perustuu siihen, mitä Paavali kirjoittaa Gal. 2:19-20:ssä: «Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa …”
Tässä Elias Aslaksen selittää, mitä se tarkoittaa ja kuinka lukijalla voi olla sama todistus elämässään kuin Paavalilla.