Kuinka voimme saada sen, mitä rukoilemme

Oletko kokenut, etteivät rukouksesi aina ole tulleet kuulluiksi sillä tavalla kuin ajattelit?

Kirjoittanut AktiiviKristinusko
Kuinka voimme saada sen, mitä rukoilemme

Voimme olla polvillamme ja rukoilla Jumalaa: Oi, anna minulle enemmän rakkautta, enemmän sinun hyvyyttäsi, auta minua olemaan kärsivällinen jne. – Koemme nimittäin, että meiltä puuttuu näitä hyveitä. Mitä sitten odotamme saavamme Jumalalta? Siistiä ”hyvyyden pakettiako”, joka laskeutuu suoraan sydämeen, niin että voimme kokea olevamme hyviä? Tai ”kärsivällisyyden täyteyttä”, niin että voimme kokea olevamme kilttejä ja kärsivällisiä lapsiamme ja lähimmäisiämme kohtaan?

Ei, Jumala johtaa hyvyydessään ja viisaudessaan meidät tilanteisiin ja olosuhteisiin, joissa kohtaamme vaikeita ihmisiä, huonotuulisia ja hankalia lapsia, valvomista, rahahuolia ja murheita, joissa saamme voimakkaasti kokea kurjuutemme ja köyhyytemme. Emme todellakaan koe olevamme hyviä, kärsivällisiä tai rakastavia! Viholliset käyvät meitä vastaan joka taholta.

Mutta juuri näissä tilanteissa Jumala haluaa antaa meille sen, mitä olemme rukoilleet, Kristuksen hyveitä, kun pidämme lujasti kiinni hänen sanastaan ahdistuksessa. Näissä sanoissa on uuden elämän verso.

Jumalan asia on antaa elämän versoa esiin, ja meidän tulee vain koko sydämestämme etsiä kuuliaisuutta sanaa kohtaan ja vihata sitä pahuutta, jonka näemme itsessämme.

Älkäämme menettäkö rohkeuttamme, jos saamme jatkuvasti tuntea köyhyyttämme ja kurjuuttamme. Ei, me voimme riemuita uskoen siihen, että Jumala antaa meille sen, mitä hän on luvannut, kun esimerkiksi koemme pelkkää ärsyyntymistä tai turhautuneisuutta tilanteissa, joissa haluamme olla kärsivällisiä ja pitkämielisiä. Ymmärrämme, ettei Jumala anna noin vain meille hyveitä, ilman että taistelemme niiden edestä! Meidän on taisteltava lihastamme nousevaa ärsyyntymistä ja turhautumista vastaan ja voitettava ne Jumalan antaman armon ja voiman avulla, jotka hän antaa, kun olemme kuuliaisia hänen Sanalleen. Silloin Hengen hedelmä – meille luvattu jumalallinen luonto –  kasvaa meissä.

Ainoastaan voittamalla inhimillisen luontomme saamme hyveitä, jotka ovat uudistunutta luontoamme. Rakkaus kasvaa, kun voitan pahuuden, harmistumisen, katkeruuden jne. Laupeus kasvaa, kun voitan vaatimuksen, tuomitsevat, kriittiset ajatukset, epäilyksen jne. Tyytyväisyys kasvaa, kun voitan kateuden, ja tyytymättömyyden. Näin saamme sen, mitä rukoilemme!

Näin syntyy todellinen uusi elämä, ei niin, että ”tunnemme” tulleemme niin hyviksi, rakastaviksi jne., vaan Kristuksen elämä on kasvava esiin hyvin heikossa astiassa.

 ”Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa…” 1. Piet. 1:6. Näin sen tulee olla, näin on Jumala sen päättänyt! Meidän on mentävä taistelujen (koetusten) läpi saadaksemme sen, mitä olemme rukoilleet. Jumala sallii meille tilanteita ja olosuhteita, jotka herättävät lihamme himoja. Himoja, kuten itsekkyys, ylpeys, pahuus, ärsyyntyminen jne. Mutta jos me, niin kuin 1. Piet. 4:1:ssä on kirjoitettu, kärsimme lihassa ja voitamme löytämämme synnin, silloin pääsemme siitä eroon. On selvää, että lihamme joutuu kärsimyksiin, kun luovumme asioista, jotka ovat lujasti kiinni siinä, mutta juuri tämä kärsimys johtaa siihen, että rukouksemme hyvyydestä kuullaan.

 ”Sen tähden myös ne, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, uskokoot sielunsa uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt sitä, mikä on hyvää.” 1. Piet. 4:19.

Se on Jumalan tahto on, että joudumme kaikenlaisiin kärsimyksiin, ja jos olemme uskollisia, saamme niissä kaiken sen, mitä olemme häneltä rukoilleet.

Älkäämme siis menettäkö rohkeuttamme, vaan rakastakaamme Jumalan tahtoa, niin meille toteutuu, se mitä on kirjoitettu: ”murheellisina, mutta aina iloisina” (2. Kor. 6:10), koska panemme kaiken luottamuksemme Jumalaan.

 

Tämä artikkeli perustuu Nina Frenchin kirjoittamaan artikkeliin BCC:n «Skjulte Skatter»- lehdessä kesäkuussa 2019.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Mikäli haluat lukea useampia artikkeleita rukouksen voimasta, voit lukea teemasivuamme, joka käsittelee rukousta tai seuraavia artikkeleita:

 

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Niin suuri pelastus

Kirjoittanut Sigurd Bratlie

Apostoli, joka kirjoitti Heprealaiskirjeen, kutsuu sitä «kehotuksen sanaksi». Tämän kirjan tarkoitus on vahvistaa ja laajentaa kehotusta ja luoda uskoa ja pelastusta kaikille, joilla on taivaallinen kutsumus. Kaikki, jotka seuraavat Heprealaiskirjeen kehotuksia, voivat saavuttaa tämän suuren pelastuksen.