Kertomus Ruutista tavalla, jota et ehkä ole ajatellut koskaan aikaisemmin

Kertomus Ruutista ja Noomista on tuttu. Oletko joskus ajatellut, miten se voi koskea sinun elämääsi?

Kirjoittanut Kathryn Albig
Kertomus Ruutista tavalla, jota et ehkä ole ajatellut koskaan aikaisemmin

Ruut voi ehkä saada arvonimen ”kaikkien aikojen paras miniä”. Ruutin kirja on kuitenkin enemmän, kuin miltä se ensi silmäyksellä vaikuttaa. Hiljattain tajusin yhtymäkohtia tämän tunnetun kertomuksen ja sen elämän välillä, jota elämme uudessa liitossa.

Ruut ja Noomi

Tässä pikainen selvitys Ruutin kirjasta:

Noomi oli muuttanut Mooabin maahan ja menettänyt siellä kaiken, niin miehensä kuin kaksi poikaansa. Niinpä hän päätti, että oli aika muuttaa takaisin kotiin Juudan maahan. Paluumatkan suorittaminen ilman niitä, joiden kanssa hän oli tullut, on täytynyt olla hänelle sydäntä särkevää. Hänellä oli kuitenkin mukanaan kaksi nuorta miniää, Orpa ja Ruut. Tuohon aikaan miniöistä tuli osa anoppinsa taloutta, vaikka heidän aviomiehensä olivat kuolleet.

Jossain kohden matkaa Noomin on täytynyt ajatella, kuinka paljosta nämä kaksi nuorta naista joutuivat luopumaan joutuessaan lähtemään pois kodista, joka luultavasti oli ainoa koti, minkä he tunsivat. Hän pyysi heitä kääntymään takaisin oman äitinsä kotiin. Aluksi molemmat nuoret naiset vastustivat, mutta loppujen lopuksi Noomi puhui Orpan ympäri. Orpa suuteli Noomia ja lähti kotiin, mutta Ruutin kirja kertoo meille, että Ruut ei ollut vakuutettavissa. Hänen velvollisuutensa anoppiaan kohtaan oli liian voimakas. ”Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät”, hän sanoi Noomille.

Siihen aikaan elämä ei varmaankaan ollut niin helppoa kahdelle leskelle. Todennäköisesti he kokivat nälkää ja köyhyyttä, kun he saapuivat Juudan maahan. Heillä oli kuitenkin eräs rikas sukulainen, nimeltä Booas. Ruut meni töihin hänen pellolleen, jolla oli elonkorjuu meneillään, poimiakseen tähkiä elonkorjaajien jäljessä. Booas pani hänet merkille. Hän oli jo kuullut Ruutin antautumisesta ja huolenpidosta Noomia kohtaan. Niinpä Booas otti hänet suojelukseensa, antoi hänen poimia tähkiä ja antoi hänelle ruokaa. Jonkin ajan kuluttua Booas ja Ruut avioituivat.

Johtuen Ruutin antautumisesta ja rakkaudesta Noomia kohtaan, ja siitä, että hän kieltäytyi palaamasta takaisin tieltä, jonka hän tiesi olevan hänen tiensä, Jumala siunasi häntä suuresti. Ruut ja Noomi eivät enää olleet köyhiä ja heidän elämänsä tuli vakaaksi. Ruutista tuli myös kuningas Daavidin isoisoäiti, ja sillä tavalla hän oli myös yksi itse Jeesuksen Kristuksen esi-isistä. Kaikesta tästä voimme lukea Ruutin kirjasta.

Ruutin kirja ja me

Millä tavoin tämä kertomus siis liittyy meidän elämäämme nykyään?

Meidänkin on tehtävä päätös siitä, että käännämme selkämme vanhalle elämällemme ja aloitamme uuden matkan. Jumala kutsuu meitä ja vetää sydäntämme puoleensa, ja saamme uskon uuden elämän aloittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että luovumme kaikesta omasta tahdostamme ja kaikesta muusta, mitä Jumala vaatii – kaikesta siitä, mikä estää meitä seuraamasta Jeesusta sataprosenttisesti. Jeesus sanoi: “Jos joku tulee minun luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni.” Luuk. 14:26. Tämä vaikuttaa voimakkaalta ruoalta ja että meidän on luovuttava paljosta, mutta se ei tarkoita sitä, että käännämme selkämme kaikille, jotka tunnemme. Pikemminkin se tarkoittaa sitä, ettemme salli, että joku tai jokin estää meitä seuraamasta Jeesusta.

Samalla tavoin kuin Ruut mahdollisesti tuli kiusatuksi jättämään Noomin palatakseen kotiin, Saatana yrittää puhua  meidät ympäri, jotta palaisimme takaisin vanhoihin elintapoihimme. Sitoutumisemme opetuslapsina tulee kuitenkin olla sataprosenttista. Uskomalla voitamme oman tahtomme, tunteemme ja halumme, kun seuraamme Kristusta. Se, mistä olemme luopuneet, muuttuu meille roskaksi, kun silmämme avautuvat siunaukselle, jonka saamme seuratessamme Jeesusta rakkaudesta käsin.

”Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen.” Fil. 3:7-8.

Koetuksia, apua ja palkitsemista

Kohtaamme koetuksia kulkiessamme tätä tietä. Koetustemme ei tarvitse olla ulkoisia asioita, kuten nälkää ja köyhyyttä. Meidän on taisteltava uskon jaloa taistelua tehdäksemme Jumalan tahdon, joka on vastoin lihan himoja. Mutta juuri näissä koetuksissa, tulenpoltteessa, niin kuin Pietari kirjoittaa, uskomme muuttuu aidoksi ja arvokkaaksi. Silloin uskomme voi koitua”kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä”. 1. Piet. 1:7.

Ruut tiesi, että he saisivat hädän tullen apua sukulaiseltaan. Meidän tulee myös pyrkiä saamaan suhde, jolla tiedämme olevan ikuista arvoa; suhde Jumalaan, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja joka voi auttaa meitä samalla vallalla. Sen lisäksi, että hän auttaa meitä kaikin mahdollisin tavoin tässä elämässä, hän valmistaa meille myös paikan tulevaa elämää varten. Rukoile häntä, usko häneen, pysyttele hänen lähellään, vaali luottamuksellista suhdetta häneen. Hän on ystävämme ja auttaa meitä siinä määrin kuin luotamme häneen, niin suurimmissa elämän koetuksissa kuin pienimmissä arjen tilanteissa.

Koetuksemme kevenevät, kun tiedämme, mikä niiden lopputulos on. Uskollisuus antaa meille rikkaimman mahdollisen elämän. Meidät tehdään kykeneviksi, lujitumme, vahvistumme ja juurrumme (1. Piet. 5:10). Jumala voi silloin käyttää meitä palveluksessaan, meidät muovataan Kristuksen kuvan kaltaisiksi, elämämme tulee siunatuksi maan päällä, ja eräänä päivänä saamme olla yhdessä Herramme kanssa hänen kanssaperillisinään ikuisesti! Uskollisuutta seuraa runsas palkka (Room. 8:28-29; Room. 8:16-17)!

 

Voit lukea useampia artikkeleita ja tunnettuja raamatunkertomuksia teemasivultamme “Raamatun ihmisiä

Ehkä olet myös kiinnostunut lukemaan seuraavat artikkelit:

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus

Kirjoittanut Sigurd Bratlie

Uusi liitto on henkilökohtainen liitto, johon käymme Jumalan kanssa; siinä sitoudumme tottelemaan kaikkea hänen tahtoaan ja vastaavasti hän sitoutuu varustamaan meidät kaikella, mitä tarvitsemme siihen.
Laittomuuden salaisuus tarkoittaa, että useimmat ihmiset selittävät pois tämän osan armoa, jonka Jeesus on tuonut meille, ja sen sijaan he kääntävät Jumalan armon synnin sallimiseksi.