«Hän on noussut ylös!» elämää muuttavia raamatunjakeita pääsiäisenä – Matteus 28

Inspirointi, innostus ja kehotus. Toivo – ei pelkästään pääsiäisenä vaan koko vuoden!

«Hän on noussut ylös!» elämää muuttavia raamatunjakeita pääsiäisenä – Matteus 28

Hän on noussut ylös!

”Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän makasi!” Matt. 28:6.

Näillä mahtavilla sanoilla, jotka enkeli lausui pääsiäisaamuna, on ainutlaatuisen suuri merkitys. Jeesus Kristus, Ihmisen Poika, kuoli todella, mutta hän oli voittanut kuoleman! Ikuinen, loistava, uusi ja toivorikas päivä oli koittanut kaikille niille, jotka uskovat häneen. Nämä raamatunjakeet osoittavat, mitä pääsiäinen merkitsee meille jokaiselle henkilökohtaisesti.

Mitä pitkäperjantaina tapahtui?

Synnin palkka on kuolema. Jok’ikinen ihminen, joka on elänyt maan päällä, on tehnyt syntiä, ja hänen on kärsittävä rangaistus siitä. Ei ainoastaan kuolemalla fyysisesti, vaan myös siten, että hänen henkensä tulee ikuisesti erotetuksi Jumalasta, hänen Luojastaan. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, tuli maan päälle Ihmisen Poikana, meidän kaltaisenamme – ja hän eli maan päällä Jumalan Hengen voimassa täysin viatonta, puhdasta elämää ja voitti kaiken synnin.

Kun Jeesus ristiinnaulittiin Golgatalla, hän koki, että Jumala hylkäsi hänet hetkeksi. Hän kuoli, tuo viaton mies. Hän oli ainut ihminen maan päällä kautta aikojen, joka ei ollut ansainnut kuolemaa. Hän otti ylleen rangaistuksen koko maailman synneistä, joihin sisältyvät kaikki sinun ja minun synnit, ja käänsi Jumalan vihan syntiä kohtaan pois meidän päältämme!

Jeesuksen ei koskaan tarvinnut sovittaa tehtyjä syntejään, vaan hänen kuolemansa tapahtui meidän syntiemme sovitukseksi. Se tarkoittaa, että jos uskon häneen, saan kaikki syntini anteeksi. Ne heitetään pois. Unohdetaan. Pitkäperjantaina sain armon, jota en millään tavoin ole ansainnut tai voi maksaa takaisin:

”Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne.” Ef. 2:1.

”Autuas se, jonka rikos on annettu anteeksi, jonka synti on peitetty! Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan ja jonka hengessä ei ole vilppiä!” Ps. 32:1-2.

”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 1. Joh. 4:10.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16.

”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Room. 5:8-9.

”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Kol. 1:13-14.

Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla.” Ef. 2:8-9.

”Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. 1. Piet. 2:24.

Miksi Kristuksen ylösnousemus oli mahdollinen?

Jeesus ei koskaan elämänsä aikana antanut periksi kiusaukselle ja näin synti tuli ”ristiinnaulituksi” hänen elämässään. Koska Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, kuolema ei voinut pitää häntä. Jeesus voitti kuoleman kautta (synnin) ja siksi hän voitti kuoleman. Hän nousi ylös haudasta ja istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella.

Varaa itsellesi aikaa siihen, että luet nämä raamatunjakeet tarkoin; etsi ne Raamatusta ja lue ne asiayhteydessään. Jeesuksen valtava uhri ei ollut ainoastaan hänen ristiinnaulitseminensa vaan koko hänen elämänsä, jolloin hän kielsi oman tahtonsa ja teki Isän tahdon – meidän tähtemme! Se oli kuolemaa väkevämpää rakkautta!

”…Jumalan evankeliumia…hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Lihan puolesta hän on syntyään Daavidin jälkeläinen, ja pyhyyden Hengen puolesta hänet on kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa.” Room. 1:1-4.

”Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa.” Hepr. 2:14-15.

”Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa…” Room. 8:3.

”Mutta Jeesus vastasi heille: “On tullut hetki, jolloin Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämäänsä, menettää sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Joh. 12:23-25.

”Mehän tiedämme, että Kristus, kuolleista herätettynä, ei enää kuole eikä kuolema enää hallitse häntä. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.” Room. 6:9-10.

”Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden, vanhurskas väärintekijöiden puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Lihassa ollessaan hänet tosin surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi.” 1. Piet. 3:18.

Mitä se tarkoittaa, että meidät on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa?

Jeesus eli maan päällä, ei pelkästään sovittaakseen meidän tekemämme synnit, vaan ennen kaikkea jättääkseen meille jäljet, joita me voimme seurata. Paljon ennen ristiinnaulitsemistaan Golgatalla hän sanoi, että jos haluamme seurata häntä, meidän tulee kieltää itsemme, vihata omaa elämäämme (omaa tahtoamme, lihassamme asuvaa syntiä) ja ottaa joka päivä ristimme. Tällä tavalla himot ja halut lihassamme tulevat kielletyiksi ja ”kuoletetuiksi”, ennen kuin ne tulevat esiin syntinä.

Emme voi seurata Jeesusta Golgatan ristille, mutta voimme seurata häntä viemällä synnin kuolemaan käyttämällä tätä ”päivittäistä ristiä” ja aina kantaen ”Jeesuksen kuolemaa” ruumiissamme.

Lue nämä raamatunjakeet ja mieti niiden sisältämää sanomaa; mitä tarkoittaa Jeesuksen seuraaminen, ja miten suunnaton valta on siinä, että ”kiellämme itsemme ja joka päivä otamme ristimme ja seuraamme häntä.”

”Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä.” Room. 6:4-7.

”Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja.” Room. 6:11-12.

”Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa…” Fil. 3:10.

”Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Room. 5:10.

”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1. Kor. 1:18.

”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” Room. 8:1-2.

Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani.” Gal. 2:19-20.

”Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu.” 1. Piet. 2:21-22.

”Jeesus sanoi kaikille: “Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.” Luuk. 9:23.

”Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.” Gal. 5:24.

Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.” 2. Kor. 4:10.

Mikä on toivomme Jeesuksen ylösnousemuksen kautta?

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon…” 1. Piet. 1:3.

Jeesuksen ylösnousemus merkitsee sitä, että synti on voitettu, ja Jumala saattoi käyttää sen toteuttamiseen ihmistä! Se merkitsee sitä, että Jeesuksen suunnitelma onnistui, Saatanan valta voitettiin, ja nyt meidän toisten ihmisten on mahdollista seurata hänen jälkiään! Se merkitsee sitä, että hän elää ja rukoilee puolestamme, ja  meillä on toivo ikuisesta elämästä, ei ainoastaan anteeksiannon perusteella, vaan elämämme sisällön vuoksi – Hengen hedelmien, jotka saamme seuratessamme Jeesusta ja eläessämme samaa elämää kuin hän! Se merkitsee sitä, että meillä voi olla yhteys Jumalan kanssa! Se merkitsee sitä, että voimme nostaa päämme ja iloita Jeesuksen tulemuksesta, koska tiedämme kuuluvamme hänelle ja että meillä on lupaus siitä, että perimme kaiken hänen, rakkaan Pelastajamme, Herramme, veljemme, kanssa. Hänet on herätetty kuolleista! Hän on noussut ylös!

”Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Room. 8:34.

Hän hävittää kuoleman ainiaaksi. Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut.” Jes. 25:8.

”Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan.” Room. 6:8.

”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” Room. 8:11.

”Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” Joh. 11:25.

”Jumala, joka herätti kuolleista Herran, herättää meidätkin voimallaan.” 1. Kor. 6:14.

“Minä tiedän lunastajani elävän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Kun tämä nahka on raastettu yltäni ja olen ruumiistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Hänet olen näkevä apunani. Silmäni saavat nähdä hänet, eikä hän ole minulle vieras. Sisäelimeni riutuvat minussa.” Job 19:25-27.

Tämä on tietenkin vain pieni otos raamatunjakeista, jotka koskevat Jeesuksen elämää, kuolemaa ja ylösnousemusta, joita ajattelemme erityisesti pääsiäisenä. Ota Raamattu esille ja lue Jumalan suunnitelmasta ja rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan, ja kuinka Jeesus voi muuttaa elämäsi ainiaaksi, sekä täällä maan päällä ja että myöhemmin ikuisuudessa!

Tässä on joitakin valittuja artikkeleita, joista varmasti  pidät:

 

/kaikki-syyt-viettaa-joulua-35-raamatunjaetta-pohdittavaksi-jouluna

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Jumalan evankeliumi

Armo tarkoittaa, että kaikki syntini annetaan anteeksi, kun tunnustan ne. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että saamme voimaa olla kuuliaisia totuudelle, jonka Jeesus toi mukanaan. Tässä kirjassa Sigurd Bratlie kirjoittaa tästä aiheesta ja osoittaa, että Jumalan evankeliumi on uskon kuuliaisuutta.