“Valvo itseäsi” – siunauksen lähde

Henki voi johdattaa meidät siunauksen yltäkylläisyyteen, jos vain olemme halukkaita löytämään ja tunnustamaan totuuden itsestämme.

Valvo itseäsi koetellaksesi omat motiivisi

“Valvo itseäsi ja opetustasi!” 1.Tim.4:16.
“Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne!” 2.Kor.13:5.

Mehän voimme myös sanoa: Tutkikaa itseänne, oletteko rakkaudessa. Koetelkaa itseänne, oletteko nöyryydessä. Vain sellaiset, jotka rakastavat totuutta ymmärtävät Hengen valossa tarkkaan valvoa itseään. He arvioivat itseään esim. suhteessa 1.Kor.13:een, ovatko he rakkaudessa, jossa ei ole kateutta, ja joka ei etsi omaa etuaan, mutta joka kestää kaiken, eikä koskaa katoa.

Kuinka välttämätöntä totuutta rakastavalle sielulle onkaan tarkkailla salaisia motiivejaan. Näemme 1.Kor.13:sta, kuinka sekä sen joka profetoi, että sen jolla on paljon tietoa ja kaikki usko, ja joka antaa omaisuutensa köyhille, on suuri syy tutkia itseään, ja arvioida omia motiivejaan.

Tutki itseäsi, jotta Henki voisi johtaa sinua

Roomalaiskirjeen 7. luvussa, joka on täynnä valoa ja apua, niin täynnä että totuutta rakavastat sielut pitävät sitä kultakaivoksena, on tulos nimenomaan siitä, että Paavali valvoi ja koetteli itseään. “Oikeamielisille loistaa pimeydessä valo.” Ps.112:4. Oikeamieliset ymmärtävät tutkia ja koetella itseään. Näin Pyhä Henki saa tilaisuuden johtaa nämä vilpittömät koko totuuteen, siihen  totuuteen, joka vapauttaa synnistä ja itselleen elämisestä.

Tässä vilpittömässä rakkaudessa totuuteen Paavali huomasi esim. sen lain, että halutessaan tehdä hyvää, hän ei päässyt irti pahasta. Hän löysi itsestään jotakin. Hän tuli täysin vapaaksi siitä, että olisi etsinyt jotakin toisista. Löytäessämme tämän lain, toisten moittiminen loppuu täysin. Tällä tavoin Paavali tuli kykeneväksi auttamaan muita. Tuomitsemalla itsemme voimme parhaiten auttaa muita.

Valvo itseäsi – ja opi tuntemaan Jumala!

” Henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin.” 1.Kor.2:10. Henki vie Jumalan syvimpiin salaisuuksiin vain ne, jotka vilpittömästi ja syvällisesti tutkiskelevat itseään. Tässä on siis se tie, jolla voidaan oppia tuntemaan Jumala. Totuuden Henki, joka opettaa meitä tutkimaan ja koettelemaan itseämme, on sama kuin viisauden ja ilmestyksen henki, se joka antaa meille tietoa Jumalasta. “Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan” Ef.1:17.

Tässä näemme vilpittömän itsetutkiskelun sanomattoman siunatun tuloksen: Saamme oppia tuntemaan Herran. Niin, viisauden ja ilmestyksen Hengen! Miksi haluamme niin mieluusti tulla täytetyksi tällä Hengellä? Ainoa motiivi, joka kestää totuuden valon, on että kaipaamme oppia tuntemaan Isän. Siihen tarkoitukseen Henki annetaan.

Tutki itseäsi elämän Hengessä, joka voi vapauttaa sinut!

Kun tarkastelemme taas Room. 7:ää, missä Paavali on perusteellisesti tarkkaillut itseään, näemme ettei hän sen kautta masentunut tai tullut araksi. Päinvastoin, jakeessa 25 hän puhkeaa kiitollisena ylistyslauluun Jumalalle, ja jatkaa: “Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” Room.8:1-2. Tässä elämän Hengen valossa Paavali tarkkaili itseään, ei syyttäjähengen “valossa”.

Sielunvihollisemme haluaa kyllä, että valvomme itseämme, mutta hänen tarkoituksensa on lamaannuttaa ja masentaa meidät. Sitä vastoin totuuden Henki, joka on myös näkemisen Henki ilmoittaa meille tulevan, ja kirkastaa meille Kristuksen ja Kristus-elämän.

 

Tämä on muokattu versio artikkelista “Itsetutkiskelun siunaus”, joka julkaistiin ensimmäistä kertaa BCC:n lehdessä “Kätkettyjä aarteita” maaliskuussa 2009.


© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Niin suuri pelastus

Apostoli, joka kirjoitti Hebrealaiskirjeen, kutsuu sitä «kehotuksen sanaksi». Tämän kirjan tarkoitus on vahvistaa ja laajentaa kehotusta ja luoda uskoa ja pelastusta kaikille, joilla on taivaallinen kutsumus. Kaikki, jotka seuraavat Hebrealaiskirjeen kehotuksia, voivat saavuttaa tämän suuren pelastuksen.