Mene suoraan sisältöön

Flirttailu ja Jumalan täydellinen tahto

Onko viattomassa flirttailussa jotain väärää, jos olemme kiinnostuneita tekemään Jumalan tahdon ?

«… tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.» (Room 12:2) Mikä on Jumalan täydellinen tahto, kun on kyse flirttailusta? Yritämmekö elää itsellemme, vai teemmekö ainoastaan Jumalan tahdon?

Flirttailu on hyvin ovelaa leikkiä. Flirttailu on käyttäytymistä siten kuin olisi ihastunut johonkin henkilöön, mutta vain leikisti, ilman vakavia tarkoitusperiä. Mutta jos katsomme, mitä flirttailun takana on, olemmeko sitä mieltä, että se on sopivaa meille kristittyinä?

Jeesus sanoi valtavan selvästi: «Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan.» (Matt. 5:28) Mutta flirttailu ei ole himoa, voimme sanoa. Eikö ole? Jos olemme rehellisiä itsellemme, eikö jokin meidän himoistamme saa ravintoa, kun flirttailemme? Jos olemme kiinnostuneet pitämään itsemme puhtaina Jumalan edessä, meidän pitää olla todella rehellisiä ja valvovia, kun on kyse kanssakäymisestä toisten kanssa ja aikeista toiminnan takana.

Mitä flirttailu on?

Apostoli Paavali kehotti Timoteusta «pakenemaan nuoruuden himoja!» Sana paeta tarkoittaa juoksemista pois. Mitä Paavali tarkoitti sanoessaan näin? Että me emme olisi missään tekemisissä toisen sukupuolen kanssa? Ei ollenkaan. Pikemminkin sitä, että rakastamme Jeesusta niin paljon, että haluamme pysyä puhtaudessa, niin että teemme kaiken tarvittavan pitääksemme itsemme puhtaina. Jokainen tietää itse, mitä se tarkoittaa henkilökohtaisesti. Jos olemme päättäneet lujasti olla mieliksi Jumalalle, niin me tiedämme, milloin kanssakäymisemme voidaan luokitella flirttailuksi ja kun se ravitsee himoa. «Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät.» (Room. 13:14)

Rakastamme Jeesusta niin paljon, että haluamme pysyä puhtaudessa, niin että teemme kaiken tarvittavan pitääksemme itsemme puhtaina.

Kun olemme tutkineet ajatuksemme ja tarkoitusperämme omassa sydämessämme, tuominneet motiivimme ja tiedämme, että tarkoitusperämme on aivan puhdas, voimmeko vaan olettaa, että toisella on samoin? Ajattele, että me voimme käytöksellämme saattaa toisen kiusaukseen! Meidän tulee huolehtia siitä, että emme koskaan ole loukkauskivi kenellekään toiselle.

Tietysti me ihmisinä tunnemme vetoa toisiimme. Me olemme ihmisiä. Tämä on luonnollista inhimillistä käyttäytymistä. Mutta me olemme myös ihmisiä, jotka haluavat elää Jumalalle, ja vaikka olemme kiusattuja toimimaan himojemme mukaan, ei meidän tarvitse antaa periksi sille; meidän ei tarvitse toimia inhimillisten taipumustemme mukaan. Se ei ole naiivia, se on raamatullista. «Se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.» (Tiit. 2:12-13 )

Mikä on vaarana?

Mutta jos se on luonnollista, miksi sitten on niin tärkeää vastustaa sitä? Meidän himomme haluavat tyydytystä. Ensin se on pientä “viatonta” flirttailua. Se on ok, vain pienta hauskaa. Mutta himot saavat jatkuvasti siitä vähän ravintoa, ja Raamattu sanoo valtavan selvästi, että himot tulee kieltää (katso edeltä). Ja himot vaativat osansa. Flirttailu tyydyttää jonkin aikaa, mutta se ei aina riitä. Se voi olla liukas ja joskus hyvin viettävä rinne.

Eikö flirttailu tuokin mukanaan paljon levottomuutta? Tarkkailemme koko ajan toisten reaktioita, mietimme, huomataanko meidät, yritämme saada huomiota joko tietoisesti tai tiedostamatta, jne. Koko ajan on kysymys “minusta” – meistä tulee itsekkäitä ja kadotamme näyn elää tehdäksemme Jumalan tahdon. Kuinka voisimme palvella Jumalaa sellaisessa hengessä? Jos etsimme Jumalaa, silloin ajattelemme: “Mikä antaa minulle rauhan ja levon? Mikä aiheuttaa levottomuutta?” Silloin löydämme oikean suunnan. Ja kun Jumala antaa meille valoa siitä,  mitä meidän pitää tehdä, silloin meidän pitää olla kuuliaisia ja tehdä se.

Jos haluamme tehdä Jumalan tahdon emmekä omaamme, niin omatuntomme ohjaa meitä, riippumatta siitä missä olemme ja mitä teemme – koulussa, mitä kirjoja luemme, urheilussa, jne. – ja meillä on vapaus kaikkeen, niin pitkälle kuin totuudessa olemme nuhteettomia Jumalan kasvojen edessä.

Meillä on vapaus kaikkeen, niin pitkälle kuin totuudessa olemme nuhteettomia Jumalan kasvojen edessä.

Motivaatio pysyä puhtaana

Meidän tulee huolehtia siitä,ettei mikään luo varjoja Jumala-suhteeseemme. Hänen tulee olla kaikkemme, ja meillä tulee olla niin kuin Joosefilla, kun Potifarin vaimo vietteli Joosefia: “Kuinka minä siis voisin tehdä tämän suuren pahanteon ja siten tehdä syntiä Jumalaa vastaan?” (1. Moos. 39:9) Jos kysymme itseltämme: “Jumala näkee  minut juuri nyt. Mitä hän ajattelee tästä?”, silloin selviää, mitä meidän tulee ja ei tule tehdä.

Jeesus sanoo: «Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.» (Matt. 5:9) Kaikella, mitä teemme täällä maan päällä, on yksi päämäärä: iankaikkisuus. Jos säilytämme sydämemme puhtaana, saamme nähdä Jumalan. Niin yksinkertaista, ja niin toivorikasta. Tämä on todellakin motiivi tehdä oikeita valintoja, kun tulemme kiusatuiksi. Ja juuri meidän itsemme pitää tehdä valinnat.

Mitä me saavutamme?

Efesolaiskirjeessä 5:27 Paavali kirjoittaa Kristuksen morsiamesta: «… vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman.» Ajattele, että me voimme eräänä päivänä seisoa Jeesuksen edessä, taivaallisen ylkämme edessä, pyhänä ja nuhteettomana! Eikä ainoastaan tällä yhdellä alueella. Puhtaana, sanan oikeassa merkityksessä, ja kaikilla alueilla. Olemalla kuuliainen Jumalan muistutuksia kohtaan sydämessämme, meillä voi olla henki, joka ei ole ylpeyden, kateuden, ahdistuksen tai muun sellaisen asian tahraama, mikä Jumalan sanan mukaan on syntiä.

Voimme nostaa päämme – se on tulevaisuutemme; se on toivomme.

Silloin voimme sinä päivänä katsoa Jeesusta silmiin, kun kohtaamme hänet, tietäen, ettei ole mitään, mitä meidän tulisi pyytää anteeksi; meillä ei ole mitään salattavaa. Voimme nostaa päämme – se on tulevaisuutemme; se on toivomme!

Opin pääkohdat

Tutustu siihen, kuinka Jumalan sana kehottaa ja auttaa meitä elämään 100% hänen tahtonsa mukaan, niin ettei meidän tarvitse enää langeta syntiin, vaan että voimme päästä voittoisaan elämään.

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Tämä kirjanen perustuu siihen, mitä Paavali kirjoittaa Gal. 2:19-20:ssä: «Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.» Tässä Elias Aslaksen selittää, mitä se tarkoittaa ja kuinka lukijalla voi olla sama todistus elämässään kuin Paavalilla.

Seuraa meitä