4 tärkeää neuvoa siitä, kuinka Jumalan hyvyys voi loistaa esiin sinusta

Kaipaatko tulla osalliseksi tästä Hengen hedelmästä?

Kirjoittanut Kåre J. Smith
4 tärkeää neuvoa siitä, kuinka Jumalan hyvyys voi loistaa esiin sinusta
 1. Jumalan hyvyys: Jumalan kirkkaus
 2. Mooses pyysi, että saisi nähdä Jumalan kunnian. Silloin Jumala antoi kaiken hyvyytensä kulkea hänen ohitseen. Jos pidämme hyvyyttä jotenkin heikkona, toisarvoisena tai arvottomana asiana, emme tunne Jumalan sydäntä. Kutsumuksemme on kantaa hedelmää niin, että annamme ympäristömme maistaa Jumalan hyvyyttä. Ikuisuusihmiset – ylösnousemuksesta osalliset – ovat saaneet henkeensä osan Jumalan täyteydestä. Vain niillä, jotka ovat täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa, on Jumalan kirkkautta. Heidän anteeksiannossaan ei ole varauksia eikä rajoja. He eivät ole viileitä ja laskelmoivia.

 

 1. Ensimmäinen neuvo: Älä anna toisten vaikuttaa hyvyyteesi
 2. Tarkoitus ei ole, että joutuisimme pois hyvyydestä elämän vaihteluissa. Emme saa ikinä muuttua pahoiksi tai kylmiksi. Barnabas voitti ihmiset hyvyydellään. Hyvyys on henki, jota virtaa sanoistamme, ja joka tunkeutuu ihmisten sydämeen. Kehotus maistuu usein syytökseltä, jos siinä ei ole hyvyyttä. Kehotusten antamisessa ja saamisessa tarvitaan välttämättä Jumalan laupeutta, muuten kyllästymme helposti toisiimme.

 

 1. On paljon asioita, joihin voimme puuttua ja joissa voimme tehdä työtä, mutta Kristuksen lempeys ja hyvyys voitelevat ja siunaavat – ne vaikuttavat usein paljon voimakkaammin kuin ensinnä mieleen tulevat, omiin mahdollisuuksiin perustuvat ajatukset.
 2. Lukija näkee Paavalin kirjeistä, että hän teki työtään ihmisten hyväksi profeetallisessa hengessä – myös hengellisten pikkulasten kohdalla. Hän uskoi, että aivan kuten Jumalan hyvyys oli johtanut hänet itsensä kääntymykseen, hänen palvelutyössään ilmenevä hyvyys vaikuttaisi niihinkin, joita hän palveli. Hyvyys on Jumalan viisautta. Perille päässeiden vanhurskaiden hengetkin elävät rukoillen puolestamme, jotta voisimme päästä matkamme päähän hyvyydessä. Siionin vuori on järkkymättömän hyvä.

 

 1. Toinen neuvo: Anna oman elämäsi tuhoutua
 2. Oman elämämme on tuhouduttava, jotta huolenpitomme, rakkautemme, hyvyytemme ja myötätuntomme voisivat kehittyä. Kasvu ja kehitys vaativat lämpöä ja hyvyyttä. Jeesus ilmoitti Isän olemalla täynnä armoa ja totuutta. Kristuksen ruumista ei rakenneta inhimillisillä taipumuksilla eikä miehen voimalla. Ilman hyvyyden täyteyttä aletaan helposti lyödä lampaita, kun niiden kehitys ei etene haluttua vauhtia. Sitä vastoin ne, joilla on isän mieli, tuntevat hätää löytääkseen itsestään hyvitysuhrin. Se, että ystävät kokevat itseänsä pidettävän pyhinä, rakkaina ja valittuina veljinä ja sisarina, vaikuttaa valtavan myönteisesti – vaikka heissä olisikin ilmeisiä heikkouksia ja puutteita. Kun kohtaamme toisemme ajatuksissamme, tulee niissä olla kiitollisuutta, hyvyyttä, esirukousta ja iloa. Silloin elämme uskon Hengessä, ja vilpittömästi rakastaen voimme, kuten Jumala, kutsua olemattomat olemaan (Room. 4:17-21).

 

 1. Meillä on oltava sydämessämme murhe ja kaipaus saada itsellemme Jumalan olemusta. Ihmisten tulee saada nähdä Jumalan laupeuden ja hyvyyden ilmestyvän ruumiimme välityksellä. Jumala on itse täydellinen hyvyydessä, ja hän synnyttää kaltaisiaan lapsia. Isän luonteenpiirteiden tulee ilmetä yhä enemmän hänen palvelijoissaan.

 

 1. Kutsumuksemme on olla Jumalan eteen nouseva Kristuksen tuoksu. Tämä pätee tietysti ennen kaikkea kodissamme ja kotiseurakunnassamme. Tarkoitus on, että elämästämme leyhähtää hyvyyden tuoksu, joka taas synnyttää toisissa halun saada Kristuksen elämää. Jeesus sanoi: ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” Samoin kuuluu tapaamiemme ihmisten tuntea, että he kohtaavat Jumalan. Niin kauan kuin elämme tässä maailmassa, tulee maailman nähdä toivoa. Ihmisten tulee voida kohdata Jumalan laupeus ja armo.

 

 1. Evankeliumi antaa lupauksen elämästä, yltäkylläisestä elämästä. Se lupaa, että saamme elää ja hallita yhden ainoan, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta. Oppikaamme siis tuntemaan hänen pitkämielisyytensä ja kärsivällisyytensä runsaus, jotta meillä olisi kantokykyä elämän tilanteissa. Kaiken kovuuden on oltava ankarasti kiellettyä. Monen ihmisen ahneus on niin suuri, että omat lapsetkin haittaavat ja estävät itselle elämistä. Kunnianhimo voi myös johtaa kovuuteen omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Jeesuksen sydämenlaadun ilmestyminen ihmisille edellyttää siis, että jotakin meistä itsestämme poistetaan täydellisesti.

 

 1. Kolmas neuvo: Ole kiitollinen
 2. Osoituksena hyvästä suhteesta toisiin on se, että sydämemme tulvii kiitollisuutta. Kiitollisuuden puuttuessa muutumme niin varautuneiksi, että on silmiinpistävää, ettemme ole aivan tyytyväisiä veljeemme tai sisareemme. Silloin emme pysty kehottamaan tai rakentavasti kannustamaan rinnallamme juoksevia.

 

 1. Kutsumuksemme on olla pappina Melkisedekin tavoin, vailla toisiin kohdistuvia odotuksia tai vaatimuksia. Sitä vastoin meillä tulee olla voima ihmisten vetämiseen eroon synneistään, eroon väärästä vapaudesta ja lakihenkisyydestä. Katoamattoman elämän voima saa aikaan sen, että hyvyytemme ei riipu toisten käyttäytymisestä. Todellinen lohdutushan on siinä, että se, joka alentaa itsensä, korotetaan. Jeesus itse vihki tämän tien, ja häntä voideltiin iloöljyllä enemmän kuin osaveljiään. Meidän tulee palavalla ja jakamattomalla sydämellä pyrkiä suurempaan Kristuksen elämän täyteyteen.
 2. Neljäs neuvo: Olkaa nopeita kuulemaan ja hitaita puhumaan
 3. Kun teemme työtä ihmisten hyväksi, voimme kohdata sellaisia, jotka ovat syvästi epätoivoissaan elämäntilanteestaan. On valtavan tärkeää, että he saavat kokea hengessämme olevan hyvyyden. Meidän on pystyttävä sävyisästi kuuntelemaan heitä ja antamaan heille aikaa. Ilman sitä alamme herkästi takertua sanoihin ja moittia, vaikka ”tuultahan ovat epätoivoisen sanat”.

 

 1. Jaakob kysyy: ”Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.” Jaak. 3:13. Sävyisyys on odottamatonta ja yllättävää hyvyyttä, kun sitä osoittaa sellainen, jolla olisi ollut voimaa osoittaa arvovaltaakin. Varokaamme, että emme liian nopeasti puutu asioihin ja lausu käsityksiämme. Sävyisyyden henki avaa meille hyvällä tavalla pääsyn ihmisten sydämeen ja antaa meille kyvyn todella auttaa heitä. Hengessämme ei saa olla matalapainetta. Aurinko ei saa koska laskea valtakunnassamme. Voidakseni lämmittää lähimmäistäni, minun on oltava häntä lähellä.

 

 1. Uskon puhetta tarvitaan valtavasti. Se sisältää niin tuomion, vahvistuksen, kehotuksen, opastuksen kuin neuvonkin. Jumalan hyvyydessä ei ole mitään inhimillistä pehmeyttä. Jumalan hyvyys tekee meistä lujia ja horjumattomia. Kun koko sydämestämme haluamme palvella Jumalaa ja olemme kiivaita Hänen valtakuntansa puolesta, niin saamme nähdä oman tyhmyytemme, ja sisimmässämme syntyy tarve saada itsellemme Jumalan hyvyyttä.

 

Artikkeli on hieman lyhennetty versio luvusta ”Kristuksen tuoksu” kirjassa ”Paimen ja profeetta”, jonka on julkaissut Skjulte Skatters Forlag vuonna 2004.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Ehkä olet kiinnostunut lukemaan lisää teemasivultamme, joka käsittelee Hengen hedelmää. Voit myös lukea seuraavat artikkelit: 

Lataa ilmaiseksi e-kirja

Mitä tarkoittaa olla kristitty

Kirjoittanut Elias Aslaksen

Kristityn elämä on paljon syvempää elämää kuin vain se, että rukoilen Jeesusta tulemaan asumaan sydämeeni ja uskon syntien anteeksiantoon. Se on elämää, jossa on kehitystä ja kasvua siinä, mikä on Jeesuksesta. Tämä kirjanen tuo esiin valtavan selvästi ja yksinkertaisesti sen, mikä on olennaista kristityn elämässä.